RSU SPORT CLUB

กายภาพบำบัด : “สอนการใช้เทปสีแปะร่างกายก่อนการออกกำลังกาย” โดย ดร.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล

26196309

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ช่วง กายภาพบำบัด : “สอนการใช้เทปสีแปะร่างกายก่อนการออกกำลังกาย” โดย ดร.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล ผู้จัดการคลินิกคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU SPORT CLUB : ไฮไลท์รายการแข่งขัน เทควันโดชิงแชมป์ภูมิภาค “เกมนักสู้ มุ่งสู่ฝัน”

RSC 13-01-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ช่วงที่ 1 ไฮไลท์รายการแข่งขัน เทควันโดชิงแชมป์ภูมิภาค “เกมนักสู้ มุ่งสู่ฝัน” ช่วงที่ 2 สัมภาษณ์ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง รายการแข่งขัน เทควันโดชิงแชมป์ภูมิภาค “เกมนักสู้ มุ่งสู่ฝัน” ช่วงที่ 3 “สอนการใช้เทปสีแปะร่างกายก่อนการออกกำลังกาย” โดย ดร.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล ผู้จัดการคลินิกคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา ... Read More »

กายภาพบำบัด : “แนะนำวิธีการตรวจประเมินการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องตรวจศักย์กล้ามเนื้อ (EMG)” โดย ทิวา โกศล

25443098

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ช่วงที่ 3 “แนะนำวิธีการตรวจประเมินการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องตรวจศักย์กล้ามเนื้อ (EMG)” โดย ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU SPORT CLUB : บรรยากาศ RSU Charity Walk & Run / บทบาทหน้าที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.รังสิต

RSC 06-01-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ช่วงที่ 1 ภาพบรรยากาศ RSU Charity Walk & Run จัดที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วงที่ 2 สัมภาษณ์ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การจัดงาน RSU Charity Walk & Run , บทบาทหน้าที่ดูแลศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วงที่ 3 “แนะนำวิธีการตรวจประเมินการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องตรวจศักย์กล้ามเนื้อ (EMG)” โดย ... Read More »

กายภาพบำบัด : “แนะนำการรักษาทางกายภาพบำบัดในกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบ” โดยทิวา โกศล

253537931

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ช่วง กายภาพบำบัด : “แนะนำการรักษาทางกายภาพบำบัดในกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบ” โดย ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 10.35 น. – 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU SPORT CLUB : ไฮไลท์ศึกการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา Chang U-Champion Cup 2017

RSC 30-12-2017

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ออกาอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ช่วงที่ 1 : ไฮไลท์ศึกการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา Chang U-Champion Cup 2017 ทั้งหมด 3 คู่ 1.จุฬาลงกรณ์ เปิดบ้านชนะ ม.รังสิต 2-0 2.ม.รังสิต บุกเยือน ม.กรุงเทพ ชนะ 6-3 3.ม.รังสิต เปิดบ้านพ่าย ม.นอร์ทกรุงเทพ 1-0 ช่วงที่ 2 : “แนะนำการรักษาทางกายภาพบำบัดในกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบ” โดยทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ... Read More »

กายภาพบำบัด : “การฝึกการทำงานของรยางค์ขาโดยใช้ redcore” โดย ทิวา โกศล

25353793

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ช่วง กายภาพบำบัด : “การฝึกการทำงานของรยางค์ขาโดยใช้ redcore” โดย ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 10.35 น. – 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU SPORT CLUB : ไฮไลท์ การแข่งขัน THAILAND NATIONAL CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ครั้งที่ 13

RSC 23-12-2017 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ออกาอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ช่วงที่ 1 : ไฮไลท์ การแข่งขัน THAILAND NATIONAL CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ครั้งที่ 13 ช่วงที่ 2 : สัมภาษณ์ คุณปภังกร พิชญะธนกร รองเลขาธิการสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย ช่วงที่ 3 : “การฝึกการทำงานของรยางค์ขาโดยใช้ redcore” โดย ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 ... Read More »

กายภาพบำบัด : “สาธิตวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บโดยใช้คลื่นกระแทก (shockwave theraphy)” โดย ทิวา โกศล

25152197

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ช่วง กายภาพบำบัด : “สาธิตวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บโดยใช้คลื่นกระแทก (shockwave theraphy)” โดย ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 10.35 น. – 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU SPORT CLUB : ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล Chang U-Champion Cup 2017 / สัมภาษณ์นักบาสเกตบอลทีม ม.รังสิต

RSC 16-12-2017

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ออกาอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ช่วงที่ 1 : ม.รังสิต เสมอ ม.ธรรมศาสตร์ 1-1 ศึกการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา Chang U-Champion Cup 2017 / ม.รังสิต ชนะ มจพ.พระนครเหนือ 3-0 ศึกการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา Chang U-Champion Cup 2017 ช่วงที่ 2 : สัมภาษณ์ พิชชาภา มโนยุทธ นักบาสเกตบอลทีมมหาวิทยาลัยรังสิต ช่วงที่ 3 ... Read More »

กายภาพบำบัด : “ตรวจประเมินร่างกายด้วย redcord” โดย ทิวา โกศล

24774901

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ช่วง กายภาพบำบัด ช่วงที่ 2 : “ตรวจประเมินร่างกายด้วย redcord” โดย ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 10.35 น. – 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU SPORT CLUB : ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล Chang U-Champion Cup 2017 ทั้งหมดรวม 5 คู่

RSC 09-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ออกาอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ช่วงที่ 1 : ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล Chang U-Champion Cup 2017 ทั้งหมดรวม 5 คู่ ได้แก่ - ม.ราชพฤกษ์ เปิดบ้านต้อนรับ ม.รังสิต - ม.รังสิต เปิดบ้านต้อนรับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ - ม.รังสิต เปิดบ้านต้อนรับ ม.เกษมบัณฑิต - ม.ธนบุรี เปิดบ้านต้อนรับ ม.รังสิต - ม.รังสิต เปิดบ้านต้อนรับ ... Read More »

กายภาพบำบัด : “สอนการยืดกล้ามเนื้อส่วนขาของนักกีฬา” โดย อ.ทิวา โกศล

rsu02-12-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ช่วง กายภาพบำบัด ช่วงที่ 3 : “สอนการยืดกล้ามเนื้อส่วนขาของนักกีฬา” โดย ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 10.35 น. – 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU SPORT CLUB : ม.รังสิต เปิดตัวสโมสรวอลเลย์บอล RSU VC / สอนการยืดกล้ามเนื้อส่วนขาของนักกีฬา

RSC 02-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ออกาอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ช่วงที่ 1 : แถลงข่าวเปิดตัวสโมสรวอลเลย์บอล RSU VC มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วงที่ 2 : พิธีกรสัมภาษณ์ จิราภรณ์ เพิ่มผล กับ ลีลาวรรณ สุโคตร 2 นักวอลเลย์บอลทีม RSU VC มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วงที่ 3 : ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต “สอนการยืดกล้ามเนื้อส่วนขาของนักกีฬา ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 ... Read More »