Home » ข่าว » สุขภาพชีวิต

สุขภาพชีวิต

รู้ทัน….โรคหลอดเลือดหัวใจ

560000010811702

โดย…นพ.ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย ยิ่งสไตล์ของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนไป นำมาซึ่งความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเลือดหัวใจได้ เนื่องในวันหัวใจโลก หรือ World Heart Day 2017 จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของหัวใจและอย่าละเลยโรคหลอดเลือดหัวใจเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของคอเลสเตอรอลและสารต่าง ๆ ภายในหลอดเลือด ทำให้เกิดการสร้างคราบไขมัน (Plaque) ที่ไปเกาะบริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน ปิดกั้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจลดลงเรื่อย ๆ จนไม่เพียงพอ นำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและอาจร้ายแรงถึงขั้น เสียชีวิตได้” สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นเกิดจาก อายุ ยิ่งอายุมากขึ้น โรคยิ่งเพิ่มขึ้น ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง ระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ ผู้ที่มีความเครียดและขาดการออกกำลังกายก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นกัน ซึ่งความรุนแรงของโรคนั้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละบุคคลลักษณะอาการเด่น ๆ ของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจที่พบ ได้แก่ ไม่สบายที่หน้าอก รู้สึกเจ็บหน้าอกจนทนไม่ไหว แน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออก อ่อนเพลียไม่มีแรง เหนื่อยง่าย ... Read More »

แพทยสภากำหนดเวลาเข้าเวร “หมอ” นอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40 ชม./สัปดาห์

560000010831001

แพทยสภาออกประกาศกำหนดกรอบเวลาทำงาน “หมอ” ชี้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ นอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40 ชม./สัปดาห์ แพทย์อายุเกิน 55 ปี ควรรับสิทธิ์งดอยู่เวรนอกเวลาราชการ ป้องกันทำงานหนักวันนี้ (12 ต.ค.) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา ได้ลงนามในประกาศแพทยสภา ที่ 104/2560 เรื่องการกำหนดกรอบเวลาในการทำงานของแพทย์ภาครัฐ ลงวันที่ 12 ต.ค. 2560 โดยระบุว่า เนื่องจากปรากฎว่าแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายใต้การปฏิบัติงานของสถานพยาบาลภาครัฐมีภารงานหนัก พักผ่อนน้อย มีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต จึงอาศัย อำนาจตามมาตรา 21 (1) แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 14 ก.ย 2560 ให้ออกประกาศแพทยสภาเรื่องกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานพยาบาลภาครัฐจัดอัตรากำลังและระบบการทำงานของแพทย์ให้สอดคล้อง เหมาะสมดังนั้น 1. แพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีเวลาการทำงานนอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนระยะเวลาการทำงานเวรอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16 ... Read More »

ฝังยาคุมกึ่งถาวรวัยรุ่นอายุ 10-19 ปีฟรี หวังสกัดท้องไม่พร้อม

560000010809501

วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ฝังยาคุมกำเนิดกึ่งถาวรได้ฟรี หวังสกัดท้องไม่พร้อม ตั้งครรภ์ซ้ำ ชี้ดีกว่ากินยาคุมที่อาจหลงลืมได้ เผยวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แล้วใช้บริการฝังยาคุมกึ่งถาวรแล้ว 70%นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาการคลอดซ้ำในวัยรุ่น ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วง การคุมกำเนิดจึงจำเป็นสำหรับวัยเจริญพันธุ์ในระยะที่ไม่พร้อม ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ จนถึงก่อน 20 ปีบริบูรณ์ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว กรมอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวร โดยวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ สามารถขอรับบริการคุมกำเนิดโดยการใช้ยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัย ซึ่งเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงได้ฟรี ณ สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ“ยาคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวร หรือชนิดฝังใต้ผิวหนัง จัดเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพมาก มากกว่าการกินยาคุมกำเนิด เพราะการกินยาอาจจะหลงลืมได้ ซึ่งโครงการฝังยาคุมกำเนิดในกลุ่ยวัยรุ่นนั้นดำเนินการมาได้ 3 ปีแล้ว มีวัยรุ่นที่ผ่านการตั้งครรภ์มาแล้วมารับบริการประมาณ 70% ซึ่งเป้าหมายอยากให้เข้ามาได้ 100% เพื่อลดปัญหาวัยรุ่นที่มีการตั้งครรภ์ซ้ำ ซึ่งแต่ละปีพบประมาณ ... Read More »

ป้องกัน “มะเร็งลำไส้ใหญ่” มิติใหม่แห่งการให้ของรพ.จุฬาฯ

560000010790801

จากสถิติของ สถาบันมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ระบุว่า “มะเร็ง” ยังคงเป็นโรคคร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งยังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยมีผู้ป่วย 1 ในพันของประชากร โดยโรค “มะเร็งลำไส้ใหญ่” ถือเป็นโรคลำดับสามของโรคมะเร็งทั้งหมดที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิต แต่ถ้ามีการเริ่มป้องกันและเฝ้าระวัง เมื่อรู้เร็วก็จะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีสำหรับปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นประกอบด้วย 1.เพศชาย 2.มีประวัติของคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งชนิดดังกล่าวซึ่งเป็นโรคนี้ก่อนอายุ 50 ปี 3.เป็นบุคคลที่ไม่ออกกำลังกายและประสบปัญหาโรคอ้วน 4. พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ เป็นต้น ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจำเป็นต้องเข้าตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโรคร้ายนี้จะแสดงอาการต่อเมื่อเป็นถึงขั้นหนักแล้ว โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักคิดว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ แต่ปัจจุบันมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้แต่ทุกคนควรจะเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้การตรวจกรองจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ เนื่องจากว่าการเป็นติ่งเนื้อที่ลำไส้จะไม่มีการแสดงอาการใดๆ ปรากฏให้ทราบก่อนเลย ซึ่งลำไส้ใหญ่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 4 เซนติเมตร ติ่งเนื้อเพียง 1 เซนติเมตรก็สามารถเป็นมะเร็งได้ หากพบติ่งเนื้อระยะแรก ๆ จะสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยการตัดทิ้งได้จากการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นั้นทันที ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ดานการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร หนึ่งใน “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ป่วยซึ่งเปิดให้บริการที่ชั้น ... Read More »

มติชัด “เครื่องกดเบียร์” ในร้านสะดวกซื้อผิด กม. เข้าข่ายเครื่องขายอัตโนมัติ-โฆษณา

560000010738201

คณะอนุฯ พิจารณาความผิดมีมติตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อมีความผิด ฐานใช้เครื่องขายอัตโนมัติ พ่วงผิดโฆษณาเพราะเห็นภาพ สัญลักษณ์ชัดเจน พร้อมเสนอคณะอนุฯ ปรับปรุงกฎหมายออกประกาศเพิ่มเติมห้ามเครื่องกดเบียร์สดใร้านสะดวกซื้อ ยังไม่ฟันธงคนรีวิวเครื่องกดเบียร์ผิดโฆษณาหรือไม่ความคืบหน้ากรณีการตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งล่าสุดทางซีพีออลได้ออกประกาศยุติการตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านเซเวนอีเลฟเวนแล้ว โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้ายื่นให้แฟมิลีมาร์ทยุติการขายแบบเดียวกับเซเวนอีเลฟเวนด้วย และขอให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติออกกฎหมายห้ามมีเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้ละร้านโชห่วยวันนี้ (9 ต.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมี นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ เป็นประธาน โดยมีวาระการพิจารณาเรื่องการตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อเซเวนอีเฟลเวน ว่าจะเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่ ต่อมา เมื่อเวลา 16.20 น.  ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ในฐานะโฆษกอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดฯ แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติว่าการตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อตามที่เป็นข่าวนั้นเข้าข่ายเป็นการขายโดยวิธีต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือ ตามมาตรา 31(1) ใช้เครื่องขายอัตโนมิติ เพราะเห็นกลไกการทำงานของเครื่องชัดเจน และมาตรา 32 คือเรื่องการโฆษณา เนื่องจากมียี่ห้อและสัญลักษณ์ปรากฏตรงตู้ชัดเจน ซึ่งจะส่งมติที่ประชุมไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ... Read More »

WHO ประกาศไทยแก้โรคไม่ติดต่ออันดับ 1 ในเอเชีย เทียบเท่าฟินแลนด์

560000010679004

WHO ประกาศ “ไทย” แก้ปัญหาโรคไม่ติดต่ออันดับ 1 ในเอเชีย เทียบเท่าฟินแลนด์ เดินหน้ามาตรการ Best Buy ลดเจ็บตายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตั้งเป้าลดตาย 1 ใน 3 ในปี 2573วันนี้ (9 ต.ค.) ที่โรงแรมริเวอร์ไซต์ สามพราน จ.นครปฐม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวในงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดโดยองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) สสส. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นวิกฤตที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ในแต่ละปีมีประชากรมากถึง 16 ล้านคนทั่วโลกที่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากโรคหัวใจ ปอด โรคหลอดเลือดในสมอง โรคมะเร็ง ... Read More »

เตือนอย่าซื้อยาจุดกันยุงเถื่อน “Godzilla” พบสารอันตรายที่ อย.ไม่เคยขึ้นทะเบียน

560000010596201

อย. เตือนยาจุดกันยุงเถื่อนพม่า “Godzilla” ไม่มีเลข อย. ตรวจเจอสารอันตรายที่ อย. ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน ขออย่าซื้ออย่าใช้ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย. ได้ตรวจพบการจำหน่ายยาจุดกันยุงชนิดขดชื่อ GODZILLA ฉลากเป็นภาษาพม่า ACTIVE INGREDIENT : Dimefluthin 0.025% w/w ไม่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย ในจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสารแอลเล ทริน ไอโซเมอร์ (AllethrinIsomers) และ สารเฮปตาฟลูทริน (Heptafluthrin) ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ซึ่งต้องขึ้นทะเบียน แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ สารเฮปตาฟลูทริน (Heptafluthrin) เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. มาก่อน จึงไม่ผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราการใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ได้ภก.สมชาย กล่าวว่า การนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่มิได้ขึ้นทะเบียนมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญและตรวจดูเลขทะเบียน และเครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ด้วย ... Read More »

ครม.เห็นชอบร่างระเบียบฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ครม.เห็นชอบร่างระเบียบฯ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามที่ สธ.เสนอ เน้นบูรณาการทรัพยากรทุกภาคส่วนตามเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ของแต่ละพื้นที่ ตามแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน”วันนี้ (4 ต.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. … ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและตามสภาพของพื้นที่ มีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป ตามแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” มีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นหนักในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การใช้ชีวิตแบบสังคมเมือง ... Read More »

ผลตรวจ “ช็อกโกแลต” พบตะกั่วไม่เกินเกณฑ์ แต่ยังไม่มีมาตรฐานแคดเมียม แนะดูปริมาณ “โกโก้” ยิ่งมากโอกาสปนเปื้อนยิ่งสูง

560000010509101

ผู้บริโภคตรวจ “ช็อกโกแลต” 19 ยี่ห้อ พบปนเปื้อน “ตะกั่ว” 8 ตัวอย่าง แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วน “แคดเมียม” พบ 18 ตัวอย่าง แต่ยังไม่มีมาตรฐานทั้งระดับประเทศและยุโรป แนะดูฉลากก่อนเลือกซื้อช็อกโกแลต ชี้ มีส่วนผสมโกโก้มาก ยิ่งเสี่ยงเจอการปนเปื้อนสารโลหะหนักมากขึ้น เสี่ยงสะสมในร่างกายกระทบต่อสุขภาพวันนี้ (4 ต.ค.) น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงข่าวผลการตรวจสอบการปนเปื้อนแคดเมียมและตะกั่วในช็อกโกแลต ว่า จากการสุ่มตรวจตัวอย่างช็อกโกแลตที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจำนวน 19 ตัวอย่าง เมื่อ ส.ค. – ก.ย. 2560 เป็นดาร์กช็อกโกแลตจำนวน 10 ตัวอย่าง และช็อกโกแลตประเภทอื่นๆ อีก 9 ตัวอย่าง พบว่า มีเพียง 1 ตัวอย่างที่ไม่พบทั้งตะกั่วและแคดเมียม มี 8 ตัวอย่างพบการปนเปื้อนทั้งตะกั่วและแคดเมียม และมี ... Read More »

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองพบได้ทุกวัย เจอในชายมากกว่าหญิง

560000010482401

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพบบ่อยทั่วโลก เกิดได้ทุกวัย พบในชายมากกว่าหญิง เกิดได้กับเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกาย แนะหมั่นสังเกตตนเอง หากคลำพบต่อมน้ำเหลืองโตหรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีดาราเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพบได้บ่อยทั่วโลก รวมทั้งไทย พบได้ในทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง จัดเป็นโรคมะเร็งของระบบโลหิตวิทยา หรือระบบโรคเลือด มักเกิดกับเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองที่กระจายอยู่ทั่วร่างกาย เช่น บริเวณลำคอ รักแร้ ขาหนีบ ข้อพับแขน ข้อพับขา ในช่องอก และในช่องท้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย โรคนี้จะมีอาการในระยะแรกๆ คือ มีต่อมน้ำเหลืองตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโต มักพบที่ลำคอ คลำได้ ไม่รู้สึกเจ็บ แต่เมื่อโรคลุกลาม อาจมีอาการอ่อนเพลีย ซีด หรือ เมื่อเกิดกับอวัยวะอื่นๆ ที่ไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองจะมีอาการเหมือนอวัยวะนั้นๆ อักเสบ เช่น เมื่อเกิดกับสมองอาจปวดศีรษะ อาเจียน แขน/ขาอ่อนแรง หรือเกิดกับกระเพาะอาหาร จะมีอาการปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อเรื้อรัง นพ.สมศักดิ์ ... Read More »

สธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

560000010433302

สธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่วนกลาง พร้อมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙วันนี้ (2 ต.ค.) นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center : OC) ที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์ประสานกับกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ว่า สธ.ได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร  กองแพทย์หลวง โรงพยาบาลเหล่าทัพ โรงพยาบาลสังกัด มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน  แพทยสภา มูลนิธิ และจิตอาสา ในการจัดหน่วยแพทย์ดูแลผู้ร่วมพระราชพิธีและประชาชน ทั้งบริเวณมณฑลพิธี 21 จุด ริ้วขบวน พระเมรุมาศจำลอง-ซุ้มดอกไม้จันทน์ 113 จุด เป็นจุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง พร้อมรถพยาบาล ระบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย รวมทั้งประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของทุกจังหวัดตลอดงานพระราชพิธีนพ.เจษฎา กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการ (OC) สำหรับส่วนกลาง มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ... Read More »

ตึกสูง กทม.หลายแห่งไร้ลิฟต์ย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ทีมกู้ชีพทำงานยาก โอกาสรอดชีวิตน้อย

560000010404001

หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ เผยตึกสูงในกทม.หลายแห่งไม่มีลิฟท์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากตึก ทีมกู้ชีพต้องทำงานยากลำบาก โอกาสรอดชีวิตมีน้อย วอนฝ่ายเกี่ยวข้องเร่งออกมาตราการช่วยเหลือวันนี้ (1 ต.ค.) นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี กล่าวถึงกรณีปัญหาการเคลื่อนย้านผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากตึกสูงว่า ปัญหาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน ยิ่งปัจจุบันมีการก่อสร้าง อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียมที่มีความสูง เป็นจำนวนมาก และเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องเคลื่อนย้ายลงจากตึกสูงจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหยุดหายใจและได้รับการกดหน้าอกเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่องและรีบนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาล เพราะทีมกู้ชีพเป็นเพียงทีมเฉพาะหน้า ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ในขณะที่เครื่องมือและทีมการรักษาจำเพาะทางการแพทย์ส่วนใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาล คำถามคือ ทีมกู้ชีพจะดำเนินการได้อย่างไร เพื่อช่วยคนไข้ที่หยุดหายใจและต้องปั๊มหัวใจตลอดและต่อเนื่องระหว่างการย้ายผู้ป่วยลงจากตึกไปขึ้นรถฉุกเฉิน“โดยทั่วไป การเคลื่อนย้ายคนไข้ฉุกเฉินลงจากตึกสูง ที่ผ่านมา จะมีรูปแบบการทำงานได้ 2 ประเภท คือ คนไข้ที่นั่งรถเข็นได้ซึ่งไม่เป็นปัญหาในการเคลื่อนย้าย และ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนบนเปลหรือเตียงระหว่างเคลื่อนย้ายมักเป็นคนไข้ที่มีอาการหนัก แต่กลับไม่มีลิฟท์ขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับให้คนไข้ฉุกเฉินที่ต้องนอนราบบนเตียงสามารถเข็นเข้าไปได้ เวลาเกิดเหตุหน่วยกู้ชีพต้องใช้วิธี นำคนไข้ให้นอนรัดติดกับแผ่นรองแข็งแล้วจับแผ่นให้วางตั้งขึ้น ในกรณีที่ผู้ป่วยยังคงต้องได้รับการกดหน้าอกอย่างต่อเนื่อง ทีมกู้ชีพก็ต้องยืนพร้อมทำการกดหน้าอกตามผู้ป่วยที่อยู่ในท่าวางตั้งขึ้น หากเป็นตึกสูงที่ไม่มีลิฟท์ ก็จะใช้การยกลงบันได ทำให้การช่วยฟื้นคืนชีพไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง หรือมีคุณภาพ ในการช่วยเหลือ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วย อีกทั้งมีผลต่อทีมกู้ชีพหรือผู้ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยชีวิต เพื่อโอกาสที่จะรอดชีวิตหรือพ้นวิกฤตของผู้ป่วย แม้จะน้อยมาก แต่หากไม่นำผู้ป่วยลงมาจากตึกสูง โอกาสรอดจะไม่มีเลย” นพ.ไพโรจน์ กล่าวหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ กล่าวด้วยว่า ... Read More »

เร่งศึกษาเปรียบเทียบการรอดชีวิต-ความคุ้มค่า “ฟอกเลือด-ล้างไตช่องท้อง”

560000010400001

สมาคมโรคไตฯ จับมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ศึกษาการรอดชีพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ “ฟอกเลือด” และ “ล้างไตทางช่องท้อง” หนุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ บำบัดดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายทั่วประเทศเหมาะสม รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีการวิพากษ์วิจารณ์แนวทางที่เหมาะสมในการบำบัดทดแทนไตให้กับผู้ป่วย ระหว่างการฟอกเลือดด้วยด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD) และการล้างไตผ่านช่องท้อง (Peritoneal dialysis: PD) โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปรียบเทียบอัตราการรอดชีพหลังรับการบำบัด ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ป่วย รวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายของประเทศ แต่ด้วยปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการ จึงทำให้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในการประชุมปรึกษาหารือในระดับผู้บริหารเชิงนโยบายของประเทศร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ต่างเห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อทำให้เกิดความชัดเจน จึงได้มอบให้ “สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย” ในฐานะองค์กรกลางด้านวิชาการ ดำเนิน “โครงการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์การรอดชีพและการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านช่องท้อง” และได้มีการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางคลินิกและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การให้บริการด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านช่องท้อง” ภายใต้คณะกรรมการวิจัยของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการโครงการนี้ทั้งนี้คณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยฯ ชุดนี้ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาโรคไต และภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ และอนุกรรมการลงทะเบียนศึกษาทดแทนไต เป็นต้น“วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการนี้คือการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรารอดชีพ หลังการรักษาด้วยวิธีการฟอกไตผ่านเครื่องไตเทียมกับการล้างไตผ่านช่องท้องในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายของประเทศไทย การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการบำบัดผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายทั้ง 2 วิธี ... Read More »

เคลียร์ชัด!! ป่วยไม่เกิน 3 วันไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ นายจ้างไม่มีสิทธิขอ แพทยสภาย้ำ “หมอ” อย่าเขียนนอกเรื่อง

560000010317601

กสร.ย้ำชัดป่วยไม่เกิน 3 วัน ไม่ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์” ประกอบสิทธิลาป่วย และนายจ้างไม่สิทธิเรียกขอ ชี้หากไม่ให้สิทธิลา จนไม่ได้ค่าจ้าง ให้ร้องเรียนพนักงานตรวจแรงงาน ด้านแพทยสภาเผยแต่ละหน่วยงานมีเกณฑ์ใช้ใบรับรองแพทย์ต่างกัน หมอต้องออกให้โดยสุจริต ตรงตามหลักวิชาการ ไม่ควรแสดงความเห็นนอกเรื่องจากการรักษา ไม่ฟันธงผิดจริยธรรมหรือไม่ จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการโพสต์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ไม่พอใจต่อข้อความในใบรับรองแพทย์ ซึ่งระบุว่า ผู้ป่วยเป็นบุคคลวัย 27 ปีใช้ประกันสุขภาพด้วยเรื่องไข้สูงกลางคืน สมควรให้พักผ่อน 1 วัน  แต่ในบันทึกความคิดเห็นของแพทย์กลับมีข้อความว่า “การกรรโชกใบรับรองแพทย์กรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วันผิดกฎหมายแรงงาน เลว และเห็นแก่ตัว ทำให้เกิดปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาลลิดรอนสิทธิคนไข้ คนไข้มีสิทธิหยุด 3 วันโดยไม่มีใบรับรองแพทย์” จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทั้งประเด็นว่า แพทย์อาจต้องการตำหนิบริษัทที่ให้ขอใบรับรองแพทย์ ทั้งที่หยุด 1 วันไม่จำเป็นต้องใช้ และบางส่วนมองว่าแพทย์พูดจาแรง และเป็นการตำหนิผู้ป่วยหรือไม่วันนี้ (28 ก.ย.) นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ... Read More »

ทำผิดมาตั้งนาน ห้ามเก็บยาไว้ในรถยนต์โดยเด็ดขาด!! เพราะเหตุนี้

560000010073701

1. ยาเม็ดสำหรับกิน และยาน้ำทั่วไปสำหรับกินไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นทั้งก่อนและหลังการเปิดใช้ ยกเว้นฉลากยาจะระบุให้เก็บในตู้เย็นหลังการผสม (เช่น ยาน้ำเชื่อมแขวนตะกอนที่เป็นยาปฏิชีวนะรูปแบบผงผสมน้ำ โดยมากจะต้องเก็บในตู้เย็นหลังการผสมและใช้ให้หมดตามระยะเวลาที่กำหนด) การเก็บยาเม็ดในตู้เย็น ความชื้นในตู้เย็นจะทำให้เม็ดยาชื้น ร่วน แตกและเสื่อมสภาพ ยาน้ำบางชนิดมีส่วนผสมของน้ำตาล การเก็บในตู้เย็นจะทำให้น้ำตาลตกผลึกและอาจไม่ละลายกลับได้2. ยาฉีดอินซูลิน (insulin) ยาฉีดเพิ่มเม็ดเลือดแดงที่มักใช้ในผู้ป่วยโรคไตวาย (erythropoietin) ยาฉีดเพิ่มเม็ดเลือดขาวที่มักใช้ในกลุ่มผู้ที่ต้องให้เคมีบำบัด (G-CSF)วัคซีนเป็นยาที่ต้องเก็บรักษาอย่างดีในตู้เย็น และการหอบหิ้วไปไหนมาไหน เช่นรับยาจากห้องยากลับไปบ้าน หรือหิ้วจากบ้านไปให้คลินิก/โรงพยาบาลฉีดให้ ต้องนำยาเก็บลงในกระติกที่รักษาความเย็นได้ พร้อมกับมีน้ำแข็งหล่อเย็นหรือเจลเย็นในปริมาณที่เพียงพอจะรักษาความเย็นได้ต่อเนื่องจนกว่าจะใช้ ยาเหล่านี้เป็นกลุ่มโปรตีนหรือไกลโคโปรตีนที่มีความไวต่อความร้อน การถูกความร้อนสูงจะทำให้ยาเสื่อมสภาพ ใช้ไม่ได้ผล3. ยาฉีดอินสุลินที่ใช้กับปากกาฉีด (penfill)หากก่อนใส่ในปากกา ต้องเก็บยาในตู้เย็น แต่หากใส่ลงในปากกาและมีการฉีดแล้ว ไม่ต้องเก็บปากกาในตู้เย็น4. ยาหยอดตาไม่ต้องเก็บในตู้เย็นยกเว้นยาหยอดตาฆ่าเชื้อกลุ่มคลอแรมเฟนิคอลที่ต้องเก็บเข้าตู้เย็นทั้งก่อนและหลังการเปิดใช้ ยารักษาต้อหินบางชนิดต้องเก็บในตู้เย็นทั้งก่อนและหลังการเปิดใช้ น้ำตาเทียมไม่ต้องเก็บในตู้เย็น เพราะความหนืดจะเปลี่ยนแปลงไปได้5. ห้ามเก็บยาทุกชนิดในรถยนต์เด็ดขาดเพราะอุณหภูมิในห้องโดยสารสูงกว่าสภาวะที่ยาจะทนได้ ช่วงที่ยังโดยสารเปิดแอร์ สามารถนำยาไว้ในรถได้ แต่เมื่อถึงที่หมายแล้วต้องเอายาลงจากรถเสมอ ยาที่ผ่านการเก็บค้างคืนไว้ในรถ ไม่ควรนำมาใช้เพราะอาจเสื่อมสภาพแล้ว6. วัสดุหล่อเย็น ตัวทำความเย็นที่ใช้ในการเก็บยาแนะนำเป็นน้ำแข็งที่ใช้กินในชีวิตประจำวัน หรือเจล (แบบที่ใช้ประคบ) ในปริมาณเหมาะสม ห้ามใช้น้ำแข็งแห้ง เพราะอุณหภูมิต่ำเกินไป ยาจะเสียสภาพ 7. ... Read More »