Land of Love

Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน3)

LL 17-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน3) แขกรับเชิญ : คุณณิรุจน์ ศรีเกษม เกษตรกร,อดีตข้าราชการครู ออกอากาศวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน2)

LL 16-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน2) แขกรับเชิญ : 1. คุณเครือวรรณ จันทศรี ประธานกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2. คุณสำรวย นาลาธร แม่บ้าน 3. คุณวารินดา ประสงค์สุข รับจ้างทั่วไป ออกอากาศวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน1)

LL 15-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน1) แขกรับเชิญ : 1. คุณนิกร เบญจวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ฝ่ายขยายผล 2. คุณปราณี สังอ่อนดี เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์บ้านวิน ออกอากาศวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ประณีตบรรจง เย็บถักด้วยใจ “เชือกฉุดชักราชรถ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

LL 14-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ประณีตบรรจง เย็บถักด้วยใจ “เชือกฉุดชักราชรถ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ แขกรับเชิญ : 1. นาวาเอก ภูธรา อินม่วง หัวหน้าแผนกแผนงานกองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ 2. คุณเพทาย เหมปั้น หัวหน้าช่างระดับ ๓ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ออกอากาศวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : พระอัจฉริยะภาพแห่งองค์อัครศิลปิน (ตอน 4/4)

LL 31-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : พระอัจฉริยะภาพแห่งองค์อัครศิลปิน (ตอน 4/4) แขกรับเชิญ : บุญมา นาเคน นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ ออกอากาศวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : พระอัจฉริยะภาพแห่งองค์อัครศิลปิน (ตอน 3/4)

LL 28-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : พระอัจฉริยะภาพแห่งองค์อัครศิลปิน (ตอน 3/4) แขกรับเชิญ : พรชัย ภู่ระย้า นักวิชาการวัฒนธรรม / วิทยากร ออกอากาศวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : พระอัจฉริยะภาพแห่งองค์อัครศิลปิน (ตอน 2/4)

LL 27-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : พระอัจฉริยะภาพแห่งองค์อัครศิลปิน (ตอน 2/4) แขกรับเชิญ : พรชัย ภู่ระย้า นักวิชาการวัฒนธรรม / วิทยากร ออกอากาศวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : พระอัจฉริยะภาพแห่งองค์อัครศิลปิน (ตอน 1/4)

LL 26-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : พระอัจฉริยะภาพแห่งองค์อัครศิลปิน (ตอน 1/4) แขกรับเชิญ : พรชัย ภู่ระย้า นักวิชาการวัฒนธรรม / วิทยากร ออกอากาศวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ตามรอยเรือไทยในพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (ตอน 3)

LL 25-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ตามรอยเรือไทยในพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (ตอน 3) แขกรับเชิญ : นาวาเอก วิทยา พันธุ์โภคา  ผู้อำนวยการกองออกแบบต่อเรือ ออกอากาศวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ตามรอยเรือไทยในพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (ตอน 2)

LL 21-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ตามรอยเรือไทยในพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (ตอน ๒) แขกรับเชิญ : นาวาเอกหญิง กาญจนา ทรงวรวิทย์ ออกอากาศวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ตามรอยเรือไทยในพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (ตอน 1)

LL 20-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ตามรอยเรือไทยในพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (ตอน ๑) แขกรับเชิญ : นาวาเอกหญิง กาญจนา ทรงวรวิทย์ ออกอากาศวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : “ตามรอยยุวกษัตริย์ เมื่อทรงพระเยาว์” โดย อาจารย์ยุพา ชุมจันทร์

LL 19-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ตามรอยยุวกษัตริย์ เมื่อทรงพระเยาว์ แขกรับเชิญ : อาจารย์ยุพา ชุมจันทร์ ออกอากาศวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ศาสตร์ของพระราชา “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 4”

LL 18-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ศาสตร์ของพระราชา “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 4” แขกรับเชิญ: - อภิชาติ จันทึก / นักวิชาการสัตวบาล - สมบัติ พลเสนา / นักวิชาการเขาหินซ้อนประจำศูนย์พฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ออกอากาศวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ศาสตร์ของพระราชา “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 3”

LL 17-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ศาสตร์ของพระราชา “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 3” แขกรับเชิญ: - สาคร มากสุข / เจ้าพนักงานการเกษตร - จุฬารัตน์ ชัยเทศ / นักวิชาการประมง ออกอากาศวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ศาสตร์ของพระราชา “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 2”

LL 03-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ศาสตร์ของพระราชา “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 2” แขกรับเชิญ: - ผอ.อนุวัฒน์ โพธิราม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ชัยรัตน์ ธนยากร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกอากาศวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »