Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » ผู้ว่าฯ พบประชาชน

ผู้ว่าฯ พบประชาชน

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : เปิดชมรมคนรักในหลวงประจำจังหวัดปทุมธานี / เครือข่ายจักรยานคนอาสาพัฒนาเมืองปทุมฯ

จับภาพหน้าจอ 2559-09-30 เวลา 15.52.30

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : เปิดชมรมคนรักในหลวงประจำจังหวัดปทุมธานี / เครือข่ายจักรยานคนอาสาพัฒนาเมืองปทุมฯ โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, BIG4 ช่อง 182 , ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : พิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด

จับภาพหน้าจอ 2559-09-29 เวลา 12.33.26

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : พิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด / โครงการนำร่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, BIG4 ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จับภาพหน้าจอ 2559-09-16 เวลา 10.50.14

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล / ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ตรวจพื้นที่สถานประกอบการณ์ภาคอุตสาหกรรม โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

จับภาพหน้าจอ 2559-09-16 เวลา 10.25.54

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 / “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q) จังหวัดปทุมธานี” ครั้งที่ 2 โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค / พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จ.ปทุมธานี

จับภาพหน้าจอ 2559-09-12 เวลา 16.20.33

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค / พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จ.ปทุมธานี โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, BIG4 ช่อง 182 ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ / 7 สิงหา ประชามติ

จับภาพหน้าจอ 2559-08-17 เวลา 14.31.59

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ / 7 สิงหา ประชามติ โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, BIG4 ช่อง 182 ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

จับภาพหน้าจอ 2559-07-29 เวลา 13.37.19

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, BIG4 ช่อง 182 , Dynasat ช่อง ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : กิจกรรมรับน้อง นศ.ปทุมฯ พาน้องไหว้ศาล / รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

จับภาพหน้าจอ 2559-07-22 เวลา 11.15.32

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : กิจกรรมรับน้อง นศ.ปทุมฯ พาน้องไหว้ศาล / รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, BIG4 ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : ผู้ว่าฯ ปทุม เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมาย นร.ใหม่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

สุรชัย ขันอาสา

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและประดับเครื่องหมายนักเรียนใหม่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี / ตรวจเยี่ยม บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด ตามโครงการตรวจเยี่ยมสถาน ประกอบการแบบบูรณาการ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : สวนกุหลาบฯรังสิตรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จับภาพหน้าจอ 2559-07-15 เวลา 16.01.33

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : สวนกุหลาบฯรังสิตรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ผู้ว่าฯ จ.ปทุมธานี เปิดโครงการโรงงาน รักษาศีล 5 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : เทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา / ปทุมธานีปั่นจักรยานวันสิ่งแวดล้อมโลก

จับภาพหน้าจอ 2559-07-12 เวลา 15.53.52

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด ปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : เทศกาลผลไม้ไทย ตลาดไอยรา / ปทุมธานีปั่นจักรยานวันสิ่งแวดล้อมโลก โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, BIG4 ช่อง ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสามโคก

จับภาพหน้าจอ 2559-07-12 เวลา 16.11.51

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสามโคก ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารเรียนพร้อมหอชมเมือง” ซึ่งทางโรงเรียนฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ วิธีการ และนวัตกรรมต่างๆ โดยเป็นอาคารเรียนสูง 12 ชั้น พร้อมหอชมเมืองด้านบน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมโบราณวัตถุ ภาพถ่ายในอดีต และประวัติความเป็นมาของเมืองสามโคก และจังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. ... Read More »

ผู้ว่าฯ พบประชาชน : เดินหน้าแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ / ลงพื้นที่คลองเชียงรากขุดลอกผักตบชวา

สุรชัย ขันอาสา

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv ผลิตรายการโดย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน : เดินหน้าแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ / ลงพื้นที่คลองเชียงรากขุดลอกผักตบชวา นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18.30 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, BIG4 ช่อง 182 , Dynasat ... Read More »