RSU News Talk

RSU News Talk : Bhutan day 2017 กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศภูฏาน

18056773_1518937784791067_1086423629432536613_n

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : Bhutan day 2017 กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศภูฏาน แขกรับเชิญ : - ระพีพัฒน์ เพ็ชรรุ่ง นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต - Sonam นักศึกษาภูฏาน - ศิริลักษณ์ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : มหาวิทยาลัยรังสิต เตรียมจัดงาน “วันเกษตรรังสิต” ครั้งที่ 3 วันที่ 27-29 เมษายน นี้

RNT 25-04-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เตรียมจัดงาน “วันเกษตรรังสิต” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต แขกรับเชิญ : - ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ - อ.พีระพงศ์ สาคริก รองอธิการฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. ... Read More »

RSU News Talk : อ.โกวิท รอดเรือง เผย “ดวงเมืองหลังสงกรานต์ 2560″

RNT 12-04-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : ดวงเมืองหลังสงกรานต์ 2560 แขกรับเชิญ : โกวิท รอดเรือง กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ออกอากาศวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : RSUNival : RSU International Songkran Carnival / การท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานต์

RNT 11-04-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : RSUNival : RSU International Songkran Carnival (สกู๊ป) สัมภาษณ์เรื่อง การท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานต์ แขกรับเชิญ : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : “ความสำคัญของดวงตา (ต้อหิน)” โดย พญ.ศิริวรรณ ชินวัฒนกูล

พญ.ศิริวรรณ ชินวัฒนกูล

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง Healthcare Club : “ความสำคัญของดวงตา (ต้อหิน)” แขกรับเชิญ : พญ.ศิริวรรณ ชินวัฒนกูล จักษุแพทย์เชี่ยวชาญต้อหิน RSU Healthcare ออกอากาศวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : “การดูแลสุขภาพในครอบครัว #2″ โดย นพ.เฉลิมพล กิจชระโยธิน

นพ.เฉลิมพล กิจชระโยธิน

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง Healthcare Club : “การดูแลสุขภาพในครอบครัว #2″ แขกรับเชิญ : นพ.เฉลิมพล กิจชระโยธิน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว RSU Healthcare ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : ขอเชิญชมละครเวทีรังสิต “The Legend of Phoenix” เปิดม่าน 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2560

rnt 28-03-60 02

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : ศาลาดนตรีสุริยเทพ ขอเชิญชมละครเวทีรังสิต เรื่อง The Legend of Phoenix ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2560 โดยละครเวทีรังสิต เรื่อง The Legend of Phoenix เกิดขึ้นโดยความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของ 3 คณะ ได้แก่ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี และคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งผู้ชมจะได้พบกับความอลังการของ ฉาก แสง เสียง เมคอัพ คอสตูม นักแสดงและทีมงานที่มากด้วยความสามารถกว่า 100 ชีวิต ... Read More »

RSU News Talk : “เมื่อประเทศไทย 4.0 ต้องขับเคลื่อนด้วยการศึกษา 1.5″

จับภาพหน้าจอ 2560-03-28 เวลา 16.08.57

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง Society : “เมื่อประเทศไทย 4.0 ต้องขับเคลื่อนด้วยการศึกษา 1.5″ แขกรับเชิญ : 1. รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.รังสิต 2. รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจะคณะวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : คณะศิลปะและการออกแบบ จัดเวิร์คช็อป “Tools 4 life” โดย ทรัพย์สิดี เจริฐลาภ

จับภาพหน้าจอ 2560-03-28 เวลา 15.25.32

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง Society : คณะศิลปะและการออกแบบ จัดเวิร์คช็อป “Tools 4 life” แขกรับเชิญ : ทรัพย์สิดี เจริฐลาภ อาจารย์พิเศษคณะศิลปะและการออกแบบ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : “โครงการสถา – พาที เปิดมุมมองด้านสถาปัตยกรรม” โดย อ.ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์

ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ ‘สถา-พาที’ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด มุมมองด้านสถาปัตยกรรม หนึ่งในกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นการสอดแทรกประสบการณ์จริงสู่ชั้นเรียน โดยโครงการดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากสถาปนิกชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมให้ความรู้ แนวคิดต่างๆ เตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นใหม่สู่สายอาชีพในอนาคต แขกรับเชิญ : อ.ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : การบินไทยอุ้มนกแอร์ “รอด-ไม่รอด ?” โดย พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา สถาบันการบิน ม.รังสิต

พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : การบินไทยอุ้มนกแอร์ “ รอด-ไม่รอด ? ” แขกรับเชิญ : พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคนิค สถาบันการบิน ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : ม.รังสิต เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

รศ.นันทชัย ทองแป้น

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : ม.รังสิต เตรียมจัด “งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2560″ ( คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ) แขกรับเชิญ : รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : ชลธิชา หมัดอะดัม นักศึกษา ม.รังสิต ชนะเลิศ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Seagull Design Contest

จับภาพหน้าจอ 2560-03-22 เวลา 14.13.32

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง Society : นักศึกษา ม.รังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ Seagull Design Contest แขกรับเชิญ :นางสาวชลธิชา หมัดอะดัม นักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : นักลงทุนจับตา “เฟด” ขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดย ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ ธนาคารกสิกรไทย

จับภาพหน้าจอ 2560-03-22 เวลา 11.43.43

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : นักลงทุนจับตา “เฟด” ขึ้นอัตราดอกเบี้ย Phone In : ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ ผู้บริหารงานพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : Economics Focus ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ 20-24 มี.ค. 60

rnt 20-03-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : Economics Focus ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ 20-24 มี.ค. 60 โดย คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต Head of Research บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 60 • ไม่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 60 • ดัชนีราคาผู้บริโภค อังกฤษ • ดัชนีราคาผู้ผลิต อังกฤษ วันพุธที่ 22 มีนาคม 60 • ... Read More »