ปราชญ์แม่โจ้

ปราชญ์แม่โจ้ : การทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด โดย ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU Wisdom TV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ” ปราชญ์แม่โจ้ ” ผลงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อความร่วมมือสู่สังคมการเรียนรู้ ตอน การทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด โดย ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-10.30 น. Read More »

ปราชญ์แม่โจ้ : การผลิตข้าวกล้องงอกไร้มอด โดย ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU Wisdom TV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ” ปราชญ์แม่โจ้ ” ผลงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อความร่วมมือสู่สังคมการเรียนรู้ ตอน การผลิตข้าวกล้องงอกไร้มอด โดย ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-10.30 น. Read More »

ปราชญ์แม่โจ้ : การทำถ่านอัดแท่งด้วยเศษวัสดุจากธรรมชาติ / สาหร่ายเตาคุณค่าธรรมชาติแห่งสายน้ำ

coal

” ปราชญ์แม่โจ้ ” ผลงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อความร่วมมือสู่สังคมการเรียนรู้ 1. ตอน การทำถ่านอัดแท่งด้วยเศษวัสดุจากธรรมชาติ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน 2. ตอน สาหร่ายเตาคุณค่าธรรมชาติแห่งสายน้ำ ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-10.30 น. Read More »

ปราชญ์แม่โจ้ : การทำมะม่วงแฟนซี โดย ลุงแอ๊ด พิชัย สมบูรณ์วงศ์

mango

” ปราชญ์แม่โจ้ ” ผลงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อความร่วมมือสู่สังคมการเรียนรู้ การทำมะม่วงแฟนซี โดย ลุงแอ๊ด พิชัย สมบูรณ์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ *ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-10.30 น. Read More »

ปราชญ์แม่โจ้ : กล้วยตกเครือกลางลำต้น โดย คุณนิคม วงศ์นันตา

banana

” ปราชญ์แม่โจ้ ” ผลงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อความร่วมมือสู่สังคมการเรียนรู้ กล้วยตกเครือกลางลำต้น โดย คุณนิคม วงศ์นันตา *ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-10.30 น. Read More »

ปราชญ์แม่โจ้ : ปลูกมะนาวในกระถางสร้างรายได้ / ปั๊มกังหันน้ำแบบก้นหอย

lemon

“ปราชญ์แม่โจ้ ” ผลงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อความร่วมมือสู่สังคมการเรียนรู้ - ปลูกมะนาวในกระถางสร้างรายได้ - ปั๊มกังหันน้ำแบบก้นหอย *ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-10.30 น. Read More »

ปราชญ์แม่โจ้ : การทำปุ๋ยชีวะภาพคุณภาพสูงใน 1 เดือน / การทำอาหารเลี้ยงปลา

biofertilize

” ปราชญ์แม่โจ้ ” ผลงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อความร่วมมือสู่สังคมการเรียนรู้ - การทำปุ๋ยชีวะภาพคุณภาพสูงใน 1 เดือน - การทำอาหารเลี้ยงปลา *ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-10.30 น. Read More »

ปราชญ์แม่โจ้ : สูตรสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช สาธิตโดย คุณนิวัฒน์ อรสี

pesticide

” ปราชญ์แม่โจ้ ” ผลงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อความร่วมมือสู่สังคมการเรียนรู้ ตอน สูตรสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช สาธิตโดย คุณนิวัฒน์ อรสี สัมภาษณ์พิเศษ รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและม­าตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ *ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-10.30 น. Read More »

ปราชญ์แม่โจ้ : โยเกิตย์อย่างง่าย ใครๆก็ทำได้ / การปลูกถั่วงอกด้วยวิธีป๊กกะด๊ก

yogurt

” ปราชญ์แม่โจ้ ” ผลงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อความร่วมมือสู่สังคมการเรียนรู้ - โยเกิตย์อย่างง่าย ใครๆก็ทำได้ - การปลูกถั่วงอกด้วยวิธีป๊กกะด๊ก *ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-10.30 น. Read More »

ปราชญ์แม่โจ้ : การเลี้ยงหมูหลุมและการผลิตน้ำหมักชีวภาพ / เทคนิคการตัดแต่งช่อลำไยเพื่อเพิ่มขนาดผลผลิต

ปราชญ์แม่โจ้ : การเลี้ยงหมูหลุมและการผลิตน้ำหมักชีวภาพ / เทคนิคการตัดแต่งช่อลำไยเพื่อเพิ่มขนาดผลผลิต

” ปราชญ์แม่โจ้ ” ผลงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อความร่วมมือสู่สังคมการเรียนรู้ -เทคนิคการตัดแต่งช่อลำไยเพื่อเพิ่มขนาดผล­ผลิตและการทำสีผิวลำใย -การเลี้ยงหมูหลุมและการผลิตน้ำหมักชีวภาพ *ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-10.30 น Read More »

ปราชญ์แม่โจ้ : การผลิตปุ๋ยวิธีใหม่แบบไม่พลิกกลับกอง / การเลี้ยงกบคอนโด / การเลี้ยงปลาดุก

maejo

“ปราชญ์แม่โจ้ ” ผลงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อความร่วมมือสู่สังคมการเรียนรู้ ตอน การผลิตปุ๋ยวิธีใหม่แบบไม่พลิกกลับกอง / การเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก และ การเลี้ยงกบในขวดพลาสติก *ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-10.30 น. Read More »