Rangsit “คิด”

Rangsit “คิด” : “RBS Mart สถานที่ฝึกงาน สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ”

RK 08-10-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “RBS Mart สถานที่ฝึกงาน สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ” สัมภาษณ์ : - ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต - กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - สายธาร นิยมวงศ์ นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต - พิมพ์ระพี เมฆาจิรพล นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ 15.30 น. l 8 ตุลาคม 2560 ... Read More »

Rangsit “คิด” : “บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต ทีมแห่งสปริริตของชาวรังสิต”

RK 01-10-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV Rangsit “คิด” : “บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต ทีมแห่งสปริริตของชาวรังสิต” ในปีนี้ทีมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีโอกาสขึ้นไปแข่งขันในลีก TBDL 2017 ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันบาสเกตบอลในประเทศไทยมีการจัดการแข่งขันหลากหลายประเภท และการจะที่ขึ้นมาแข่งขันในสนาม TBDL 2017 ได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ทีมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต จะต้องผ่านการแข่งขันในสนาม TBUL 2017 (Thailand Basketball University League) ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาดาวรุ่งจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 เขต เพื่อคัดเอา 10 ทีมสุดท้ายมาชิงชัยกันที่สนาม Stadium 29 ซึ่งนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้จะมีโอกาสถูกดราฟท์ตัวไปเซ็นสัญญากับสโมสรชั้นนำของลีกอาชีพภายในประเทศต่อไป ออกอากาศวันอาทิตย์ 15.30 น. l 1 ตุลาคม 2560 l ... Read More »

Rangsit “คิด” : “พัฒนาความคิด ด้วยหุ่นยนต์”

RK 24-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “พัฒนาความคิด ด้วยหุ่นยนต์” วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (WRO 2017 : World Robot Olympiad 2017) ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่ง การแข่งขันหุ่นยนต์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนและครูได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์และโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ และนำมาประยุกต์ใช้งานต่างๆ ด้วยตนเองและที่สำคัญคือรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม แขกรับเชิญ : 1. ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ... Read More »

Rangsit “คิด” : “เปิดเทอมนี้อยากอยู่ทีมไหน”

RK 17-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “เปิดเทอมนี้อยากอยู่ทีมไหน” กิจกรรม open house ของมหาวิทยาลัยรังสิตในปีนี้ ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับทราบข้อมูล ความสำเร็จแบบองค์รวมของทั้งมหาวิทยาลัย ที่จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง การได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่สามารถสร้างความสำเร็จในรูปแบบต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสโลแกนของงาน openhouse 2017 ที่ว่า “RSU EXPERIENCE : เปิดเทอมนี้อยากอยู่ทีมไหน” ออกอากาศวันอาทิตย์ 15.30 น. l 17 กันยายน 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1​ Read More »

Rangsit “คิด” : ภาษาฝรั่งเศสไร้พรมแดน «Le Français sans frontière»

RK 10-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : ภาษาฝรั่งเศสไร้พรมแดน «Le Français sans frontière» แขกรับเชิญ : 1. ผศ.ดร. ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ดลธิรา คงรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  3. รศ.ดร.ธิดา บุญธรรม อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน «Vive le français» ขึ้นอีกครั้งในปีนี้เป็นครั้งที่ 12 โดยมีหัวข้อในการจัดงาน คือ ภาษาฝรั่งเศสไร้พรมแดน หรือ «Le Français sans frontière» กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ... Read More »

Rangsit “คิด” : จุดนัดฝันของชาวเชียร์

RK 03-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : จุดนัดฝันของชาวเชียร์ การแข่งขัน Thailand Cheerleading DanceSport Championships 2017 เป็นสนามการแข่งขันที่พัฒนามาจาก การแข่งขัน TCC Thailand Cheerleading Compettition ที่เริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่ ปี 2005 จนมาถึงการแข่งขันครั้งนี้ ในปี 2017 ซึ่ง 12 ปีที่ผ่านมาได้รับความนิยมขึ้นมาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน มีนักกีฬามากกว่า หนึ่งพันคน ที่ผ่านจากเวทีนี้ไปทำการแข่งขันในระดับนานา ชาติต่างๆ ได้รับรางวัลมาอย่างมากมาย ให้กับประเทศไทย และในครั้งนี้ การจัดการแข่งขันได้พัฒนาการแข่งขันออกไปภายใต้ชื่อ TCDC 2017 Thailand Cheerleading DanceSport Championships 2017 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ... Read More »

Rangsit “คิด” : THE ATRIUM หัวใจสำหรับการเรียนรู้ในธุรกิจภัตตาคาร เพื่อนำไปต่อยอดในอาชีพจริง

RK 20-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : THE ATRIUM หัวใจสำหรับการเรียนรู้ในธุรกิจภัตตาคาร เพื่อนำไปต่อยอดในอาชีพจริง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดตัวภัตตาคารที่มีชื่อว่า THE ATRIUM ขึ้น โดยให้นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร ได้นำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนมาทดลองใช้ปฏิบัติงานกันจริงๆ ในสถานที่จริงๆ หรือจะอาจจะเรียกได้ว่า THE ATRIUM เป็นภัตตาคารฝึกหัดให้กับน้องๆนักศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร แต่สิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับจากภัตตาคารแห่งนี้รับรองเลยว่าจะได้รับการบริการและรสชาติอาหารที่เรียกได้ว่าระดับโปรเฟรชชันนอลกันเลยทีเดียว แขกรับเชิญ : 1. อธิป บุญศิริวิทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังสี อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ 15.30 น. l 20 ... Read More »

Rangsit “คิด” : “ยูยิตสู กีฬาที่เป็นมากกว่ากีฬา”

RK 06-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “ยูยิตสู กีฬาที่เป็นมากกว่ากีฬา” ปัจจุบัน ยูยิตสู เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ มีสถาบันทางการศึกษา โรงเรียน ศูนย์กีฬา และสถาบันเอกชนเปิดทำการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก ยูยิตสูนอกจากเป็นกีฬาแล้ว ยังเป็นสิ่งที่นำมาประกอบใช้เป็นวิชาการป้องกันตัวในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่หากได้ฝึกเรียนรู้กีฬายูยิตสูก็จะสามารถนำทักษะมาใช้ป้องกันตัในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินได้อีกด้วยแขกรับเชิญ : 1. ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต2. พันจ่าอากาศเอก บดินทร์ ปัญจบุตร ประธานเทคนิคสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย3. เปรม วาทบัณฑิตกุล อาจารย์และผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู มวยปล้ำ ยูโด และคูราช สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่4. พลวัตร มากี นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. พิทักษ์ สร้อยศิริกุล อาจารย์ประจำโรงเรียนเมืองปานวิทยา ออกอากาศวันอาทิตย์ 15.30 ... Read More »

Rangsit “คิด” : “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต”

RK 13-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต” มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อช่วยกันสอดส่อง ดูแล ป้องกันอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนเมืองเอก จึงได้จัดตั้ง “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต” ขึ้น โดยตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิตนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพียงเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้น แต่ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจในพื้นที่ เพื่อความสงบสุขของคนในชุมชนเมืองเอก แขกรับเชิญ : 1. ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต 2. ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ประธานคณะกรรมการหลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ 15.30 น. l 13 สิงหาคม 2560 ... Read More »

Rangsit “คิด” : “เครือข่ายสายตรวจพลเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต”

RK 30-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “เครือข่ายสายตรวจพลเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต” ในปัจจุบันพบว่ารอบๆมหาวิทยาลัยรังสิตมีหอพักใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการเข้าพักอาศัยมากยิ่งขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของหอพัก และจำนวนนักศึกษา ทำให้มีผู้ประกอบการหลายประเภท เข้ามาตั้งสถานประกอบกิจการบริเวณรอบมหาวิทยาลัย โดยเล็งเห็นนักศึกษาเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ในขณะเดียวกันอาชญากรก็ได้เห็นประโยชน์จากสิ่งนี้เช่นกัน และอาจเป็นหนทางไปสู่ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ในปัจจุบันมีผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณหมู่บ้านเมืองเอกเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางรายไม่ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที การแจ้งเหตุต่างๆ ในบางเหตุการณ์เกิดความล่าช้า ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาและเพื่อขยายโครงการเดิมคือโครงการตาสับปะรดสร้างความปลอดภัยให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้น และป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งด้านสวัสดิภาพของนักศึกษา จึงเกิดเป็นโครงการเครือข่ายสายตรวจพลเมืองขึ้น แขกรับเชิญ : 1. เชษฐา อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ด.ต.นิเวช แสนสุข ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปากคลองรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ 10.00 น. l 23 ... Read More »

Rangsit “คิด” : “เกมส์กีฬาสรรสร้าง สานสัมพันธ์น้องพี่”

RK 23-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “เกมส์กีฬาสรรสร้าง สานสัมพันธ์น้องพี่” แขกรับเชิญ : 1. ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ณัฐวุฒิ ท่านัทธี ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากกิจกรรมรับน้องที่พี่ๆนักคิดนักสร้างสรรค์ชาวมหาวิทยาลัยรังสิตแต่ละคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆแล้ว ทางพี่ๆ นักคิดนักสร้างสรรค์กลุ่มสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ก็ได้ร่วมกันจัดงานกีฬาน้องใหม่ขึ้น ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท รวมทั้งมีการประกวดกองเชียร์ด้วย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและการแสดงออกในความสามารถด้านการแข่งขันกีฬาให้กับน้องๆเฟรชชี่ พร้อมก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและมิตรภาพอันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ทั้งในคณะเดียวกันและต่างคณะกัน อีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างน้องใหม่และรุ่นพี่อีกด้วย รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และห่างไกลจากยาเสพติดนั่นเอง ออกอากาศวันเสาร์ 10.00 น. l 23 กรกฎาคม 2560 ... Read More »

Rangsit “คิด” : เปิดบ้านการเรียนรู้ เส้นทางสู่การเป็นนักเทคโนโลยีอาหาร

RK 16-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : เปิดบ้านการเรียนรู้ เส้นทางสู่การเป็นนักเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร คือ ศาสตร์ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นพื้นฐาน เพื่อศึกษาธรรมชาติของอาหาร เช่น โครงสร้างภายใน สารที่มีคุณค่า การเน่าเสีย และเพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการถนอมและแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอาหารไม่ใช่คหกรรมศาสตร์ นักเทคโนโลยีอาหารไม่ใช่พ่อครัวแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ น้องๆหลายคนอาจยังสงสัยว่าคณะเทคโนโลยีอาหารเขาเรียนอะไรกัน แค่ฟังจากการแนะแนวอาจยังนึกภาพไม่ออก ในวันนี้ทางคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชม เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนมัธยมปลาย ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในการเรียนการสอนจริง แขกรับเชิญ : 1. ผศ.ดร. วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ผศ. กิ่งกมล ... Read More »

Rangsit “คิด” : หลักสูตร AIR TRAVEL COMPANION FOR THE DISABLED “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ”

RK 09-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “หลักสูตร AIR TRAVEL COMPANION FOR THE DISABLED “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ” หากบุคคลรอบข้างหรือผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการให้บริการแก่คนพิการเพื่อการเดินทางทางอากาศแล้ว ก็จะสามารถวางแผนการเดินทางให้แก่คนพิการเพื่อการเดินทางทางอากาศได้อย่างเหมาะสม สะดวกสบายและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมเทียบเท่าผู้โดยสารอื่นโดยทั่วไป วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ (Air Travel Companion for the Disabled)” ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทางทางอากาศสาหรับคนพิการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสาหรับคนพิการ เมื่อโดยสารทางเครื่องบิน ระเบียบปฏิบัติของสายการบินและการให้บริการแก่คนพิการ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของคนพิการ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวหรือผู้ทำางาน ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ แขกรับเชิญ : 1. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อธิการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ... Read More »

Rangsit “คิด” : “สานสัมพันธ์น้องพี่ร่วมบายศรี – บูชาครู” ม.รังสิต

RK 02-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “สานสัมพันธ์น้องพี่ร่วมบายศรี-บูชาครู” แขกรับเชิญ : 1. ธีรพงศ์ แสนนอก นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 2. เอกศรัญญ์ พุฒิธรวรสิทธิ์ อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับการเรียนรู้กับสิ่งต่างๆมากมาย มีทั้งเรื่องดีและไม่ดี การเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เรียนรู้วิชาการเรียนแต่ต้องมีการเรียนรู้การใช้ชีวิต การมีมิตรภาพที่ดีต่อรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมถึงการรู้จักเคารพและสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชา ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และแน่นอนบ้านหลังที่ 2 ของลูกๆชาวมหาวิทยาลัยรังสิตหลังนี้ ไม่ได้มีแค่วิชาการเรียนให้เราได้เรียนรู้แต่ยังเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่ทุกคนจะสัมผัสได้แน่นอน ออกอากาศวันเสาร์ 10.00 น. l 2 กรกฎาคม 60 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : “รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ม.รังสิต”

RK 25-06-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ม.รังสิต” จริงๆ แล้วกิจกรรมรับน้องใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยควรเป็นกิจกรรมที่ถือเป็นประเพณีสืบทอดให้มีอยู่ต่อไป เพียงแต่ควรเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์ สนุกสนาน อบอุ่น น่ารัก เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและอบายมุขทุกรูปแบบ และต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของความเป็นไทยด้วยนั่นเอง แขกรับเชิญ : 1. อาจารย์ อชิตพล ฉัตรวรากร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 2. นิติศักดิ์ ศรีเพ็งแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3. นภสร ใจแคล้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 4. ธัญธีร์ เหมือนทอง ... Read More »