Home » ข่าว » ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

จีนขยาย 5 ปี วีซ่าชาวต่างชาติเชื้อสายจีน

8063

ซาท์ไชน่า มอร์นิงโพสต์ (30 ม.ค.) – ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ ชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษจากประเทศจีน จะได้รับอนุญาตให้ยื่นขอวีซ่าเพื่ออนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลา 5 ปี หรือเข้าออกประเทศหลายครั้งในช่วงเวลาดังกล่าว (Multiple Entry) หากพวกเขามีคุณสมบัติตามเกณฑ์นโยบายฉบับใหม่ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ได้มีการปรับปรุงวีซ่า Multiple Entry โดยล่าสุด สำหรับกลุ่มนี้ ชาวต่างชาติที่สืบเชื้อสายมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน จะสามารถขยายระยะเวลาการพำนัก หรือเข้าออกประเทศหลายครั้งในช่วงเวลาดังกล่าวได้ตั้งแต่ 3 – 5 ปีตามที่ทางการประกาศโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเมืธอสัปดาห์ที่แล้ว คาดว่าจะดึงดูดผู้คนชาติพันธุ์จีนจำนวนมากในต่างประเทศเพื่อเข้ามาทำธุรกิจหรืออาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ตามคำจำกัดความอย่างเป็นทางการของจีนคนต่างด้าวที่มีถิ่นกำเนิดในจีน หมายถึงพลเมืองจีนเดิมที่ได้รับสัญชาติของต่างประเทศ หรือลูกหลานของอดีตพลเมืองจีนเจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้สมัครต้องมีพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือบรรพบุรุษคนหนึ่งเป็นพลเมืองจีน โดยไม่จำกัด จำนวนหรือลำดับของรุ่นสืบทอดเชื้อสาย เพียงสามารถพิสูจน์ชาติกำเนิดจีนก็เพียงพอ อาทิ เอกสารประจำตัวทางการ ที่พิสูจน์แหล่งกำเนิดของประเทศจีนทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา จีนได้ประกาศปรับรายการวีซ่าที่น่าสนใจได้แก่ การอนุมัติฟรีวีซ่า ชาวต่างชาติ 53 ประเทศและภูมิภาค ... Read More »

การแข่งขันกีฬารักบี้สะท้อนวัฒนธรรมในอังกฤษ

2018-01-07T150421Z_.MPG_snapshot_02.28_[2018.01.18_12.52.22]

เขตชนบทแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของอังกฤษ จัดการแข่งขันกีฬารักบี้ แบบดั้งเดิมงานนี้มีชาวบ้านสูงวัยจำนวนมาก ออกมารวมตัวทำกิจกรรม   กีฬารักบี้แบบดั้งเดิมนี้มีชื่อเรียกว่า “แฮกเซย์ฮู้ด” (Haxey Hood) โดยผู้ร่วมแข่งขัน จะต้องใช้ท่อนไม้ หรือปล่องควัน ความยาว 3 ฟุต หุ้มหนังสัตว์ เป็นอุปกรณ์ในการแย่งชิงลูกหินมาเป็นของฝ่ายของตน กิจกรรมนี้จัดขึ้นในเดือนมกราคม ของทุกปี เป็นเกมกีฬาแบบดั้งเดิม ที่มีมากว่า 200 ปีแล้วโดยเป็นที่นิยมมากของบรรดาเกษตรกรในอดีต ที่มักเเข่งขันกันเพื่อฆ่าเวลาช่วงว่างจากงานในฟาร์ม ซึ่งสมัยนั้น เชื่อกันว่าเป็นกีฬาที่สะท้อนความกล้าหาญ ทั้งในกลุ่มหญิงและชาย การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ลานกว้างหน้าโบสถ์ประจำเมืองแฮกเซย์ และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในเมืองเวสต์วูดไซด์ทางตอนเหนือของอังกฤษมาร่วมงานด้วย โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บรรดาผู้สูงวัยในชุมชนทั้งชาย-หญิง ได้ออกมาร่วมทำกิจกรรมย้อนวัยขณะที่คนรุ่นใหม่ ก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้กีฬาดั้งเดิม ของรุ่นคุณปู่ คุณย่า การแข่งขันนี้ได้ความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ มีผู้เข้าชมหลายพันคน และปัจจุบันได้หลายเป็นหนึ่งกิจกรรมประจำปี ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มารวมตัวกันมากขึ้นถือเป็นสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง Read More »

วิจัยพฤติกรรมกิ้งก่าแต่ละสภาพอากาศ

2018

นักวิจัยในอังกฤษได้ศึกษาพฤติกรรมกิ้งก่าตามถิ่นที่อยู่ต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ได้ในอนาคต  ทีมนักวิจัยจากวิทยาลัยโรยัล ฮอลโลเวย์ (Royal Holloway) แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษได้ทำการวิจัย เกี่ยวกับสัตว์เลี้อยคลาน ในกลุ่มกิ้งก่าโดยนำกิ้งก่าที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มาไว้ในห้องทดลองที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน จากนั้น สังเกตความเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ช่วงฟักไข่จนออกมาเป็นตัวเต็มวัย โดยการการศึกษาดังกล่าวทำขึ้นเพื่อสังเกตและเปรียบเทียบพฤติกรรม ของสัตว์ประเภทนี้ในพื้นที่อยู่อาศัยทั่วโลก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาแตกต่างกันแม้กลางสภาพอากาศ ที่เป็นตัวแปรในการเลี้ยงดูจะแตกต่างกัน ไม่ถึง 10 องศาเซลเซียสเท่านั้น โดยผลพบว่ากิ้งก่าที่มีชีวิตตั้งแต่เกิด ในสภาพที่อากาศหนาวเย็น จะมีการเรียนรู้ที่ดีกว่าพวกที่อยู่ในสภาพอากาศที่อบอุ่นหรือร้อนชื้นรวมถึงจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอื่นๆ จากสังคมรอบตัว ที่คล่องเเคล่วกว่าขณะอัตราการเจริญเติบโต ก็ดีกว่าด้วย นักวิจัยระบุว่าผลการศึกษานี้ จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้นักวิจัยในประเทศอื่นๆใช้ในการวางแผนอนุรักษ์สายพันธุ์กิ้งก่าในประเทศตัวเองต่อไปเนื่องจากมันจัดเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญ ที่ช่วยเยียวยาระบบนิเวศในปัจจุบัน Read More »

จีนเปิดนิทรรศการด้านการบินและอวกาศ

2018-01-07T122642Z_1_LWD0013HM7NFT_RTRWNEV_B_7615-CHINA

ที่ประเทศจีนมีการเปิดนิทรรศการด้านการบินและอวกาศ ที่สะท้อนความก้าวหน้าทางการศึกษาด้านดาราศาสตร์ โดยมีประชาชนจำนวนมากที่สนใจเดินทางมาร่วมชมงานนี้  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมมือกับ องค์กรการบินและอวกาศแห่งประเทศจีน เปิดนิทรรศการการบิน และอวกาศ ในเมืองกังโจวมณฑลเจียงซี  โดยได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก ที่เข้าชมนิทรรศการอย่างเนืองแน่น นิทรรศการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 9,500 ตางเมตร  ประกอบด้วยห้องทดลองต่างๆและโซนยานอวกาศจำลองจำนวนมาก โดยสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้คือการแสดงร่มชูชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีน้ำหนัก 90 กิโลกรัม ประกอบด้วยผ้าใบ 1,900 ชิ้นที่ถูกเย็บเข้าด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตัดเย็บขั้นสูง แบบเฉพาะทาง นอกจากนี้แล้วยังมีการแสดงผลงานความสำเร็จด้านอวกาศอื่นๆ ของประเทศจีนอีกมากมาย  เช่น จรวด หรือยานอวกาศ ไปจนกระทั่งชุดนักบินสุดล้ำหลายสไตล์และมีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการ การบิน ตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ โดยผู้เข้าชมส่วนใหญ่พูดไปในทางเดียวกันว่ารู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จด้านเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ของประเทศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกหลาน และเยาวชนของพวกเขาเป็นอย่างยิ่งเพราะถือเป็นการบ่มเพาะความคิดของเด็กๆ ให้เติบโตมาช่วยพัฒนางานในด้านนี้ภายในประเทศต่อไปในอนาคต Read More »

คนญี่ปุ่นแห่ชมความน่ารักลูกแพนด้ายักษ์ “เซียงเซียง”

750x422_785675_1513734423

ชาวญี่ปุ่นแห่ชมความน่ารักของ “เซียงเซียง” ลูกแพนด้ายักษ์ ที่เพิ่งลืมตาดูโลกใน “สวนสัตว์อุเอะโนะ” กรุงโตเกียวหลังสวนสัตว์เปิดให้นักท่องเที่ยวชมความน่ารักของแพนด้าน้อยเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  ทั้งนี้ เซียงเซียงเป็นลูกแพนด้าที่ถือกำเนิดในญี่ปุ่นเป็นตัวแรกในรอบ 5 ปี และเป็นสัตว์ที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาก โดยผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ว่ากระแสชื่นชม “เซียงเซียง” จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในแง่ของประชาชนที่เดินทางเข้าสวนสัตว์อุเอะโนะและยอดการใช้จ่ายของบรรดานักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์จะสูงถึง 26,747 ล้านเยน “สวนสัตว์อุเอะโนะ” เปิดให้ประชาชนเข้าชมความน่ารักของเซียงเซียงที่ปรากฏตัวพร้อมกับแม่ของมันชื่อ “ซิงซิง” ในจำนวนจำกัดวันละประมาณ  2,000 คนหรือ 400 กลุ่มต่อวันเพื่อลดความคับคั่งภายในสวนสัตว์ และให้เวลานักท่องเที่ยวแต่ละคนประมาณ 1 ถึง 2 นาที Read More »

ชาวญี่ปุ่นโหวต “ทิศเหนือ” เป็นตัวอักษรคันจิแห่งปี 2017

JAPAN-NKOREA-CULTURE-YEAREND

ชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศโหวตเลือกตัวอักษรคันจิแห่งปี 2017 โดยคำว่า “คิตะ” ที่มีความหมายว่า “ทิศเหนือ” ได้รับการเลือกสูงสุดสะท้อนเรื่องราวสังคมในรอบปีตามทัศนะของชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบเนื่องกันมาถึง 22 ปี  พิธีประกาศคันจิประจำปีเป็นธรรมเนียมทุกสิ้นปีที่จะให้ชาวญี่ปุ่นลงคะแนนเลือกคันจิที่คิดว่าเป็นตัวแทนข่าวและเหตุการณ์สำคัญของปีที่จะผ่านพ้นไป โดยครั้งนี้ชาวญี่ปุ่นร่วมลงคะแนนโหวตอักษรคันจิแห่งปีมากกว่า 150,000 คะแนน โดยตัวอักษรคำว่า “คิตะ” ได้คะแนนสูงสุดมากกว่า 7,000 คะแนนโดยคาดว่าสื่อความหมายถึงภัยคุกคามจาก “เกาหลีเหนือ” หลังทดลองยิงขีปนาวุธข้ามประเทศญี่ปุ่นมาหลายครั้ง หญิงชาวฟูกุชิมะ วัย 38 ปี เปิดเผยว่า เธอเลือกคำว่า “เหนือ” เพราะรู้สึกกลัวขีปนาวุธเกาหลีเหนือตลอดเวลาคนรุ่นเธอไม่เคยเจอสงครามมาก่อน จึงหวาดกลัวหากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธตกใส่ญี่ปุ่น สำหรับอักษรคันจิที่ได้รับคะแนนโหวตอันดับสอง ได้แก่ อักษรที่แปลว่า “การเมือง” สะท้อนข่าวอื้อฉาวของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะ จากข้อกล่าวหาเื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง เเละอันดับที่ 3 คืออักษรที่แปลว่า “ไม่” ส่วนอันดับที่ 4 คืออักษรที่แปลว่า “นิวเคลียร์” และอันดับที่ 5 ได้แก่อักษรที่แปลว่า “ใหม่” ทั้งนี้ คันจิประจำปีที่เเล้วคือคำว่า “ทอง” เพราะเป็นปีที่นักกีฬาญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกที่นครริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล Read More »

ประมูลโครงกระดูกแมมมอธ ราคา 21 ล้านบาท

2017-12-16T170704Z_1

โครงกระดูกช้างแมมมอธ อายุ 10,000 ปี ถูกนำออกประมูลที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศสก่อนมีผู้ประมูลไปได้ด้วยราคาสูงกว่า 548,000 ยูโรหรือกว่า 21 ล้านบาท โครงกระดูกช้างแมมอธอายุ 10,000 ปี สูง 3 เมตร 40 เซนติเมตร และยาว 5 เมตร 30 เซนติเมตร ถูกนำออกประมูลที่เมืองลียงนับว่าเป็นการประมูลโครงกระดูกสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดย “ปิแอร์-เอเตียง ไบนด์เชดเลอร์” กรรมการผู้จัดการของบริษัทโซพริมาบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์กันน้ำที่มีฐานการผลิตอยู่ในเมืองสตราส์บูร์กทางตะวันออกของฝรั่งเศส เป็นผู้ชนะการประมูลด้วยการเสนอราคามากที่สุดที่ 548,000 ยูโร หรือกว่า 21 ล้านบาทซึ่งนายไบนด์เชดเลอร์ บอกว่า จะนำไปจัดแสดงบริเวณล็อบบี้ของบริษัทและมั่นใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดแสดงโครงกระดูกช้างแมมอธนี้ สำหรับเจ้าของที่เคยครอบครองโครงกระดูกช้างแมมมอธดังกล่าวเป็นอดีตนักล่าที่ได้เก็บรักษาซากไว้ภายในที่พักส่วนตัวโดยโครงกระดูกช้างแมมอธถูกค้นพบที่แคว้นไซบีเรียทางตะวันออกไกลของประเทศรัสเซียเมื่อกว่า 10 ปีก่อน ขณะที่สื่อฝรั่งเศสรายงานว่าสำนักการประมูลอากูตต์ของฝรั่งเศสเป็นผู้จัดการประมูลในครั้งนี้ซึ่งมีความพิเศษอย่างมากเพราะถือเป็นการประมูลโครงกระดูกสัตว์ยุคดึกดําบรรพ์เพียงแค่ไม่กี่อย่างที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตอย่างสมบูรณ์จากรัฐบาลเพื่อที่จะได้รับการอนุญาตในการส่งออกมาจากรัสเซีย Read More »

ยกการควงพิซซ่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

2017-12-07.MPG_snapshot_00.19_[2017.12.21_21.40.19]

“พิซซ่า ยูโอโล” (Pizzaiuolo) หรือ การควงแป้งพิซซ่า ของชาวเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกทางวัฒนธรรม” จากยูเนสโก ท่ามกลางความยินดีของนักทำพิซซ่าทั่วเมือง ศิลปะการควงแป้งพิซซ่า หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ “พิซซ่า ยูโอโล” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภท “วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” (Intangible Cultural Heritage) โดยได้รับการยกย่อง จากคณะกรรมการองค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม หรือ ยูเนสโก ระหว่างการจัดการประชุม ครั้งที่ 12 ที่เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ โดยการหารือ เปิดเผยว่า มีผู้ลงชื่อสนับสนุนให้พิจารณา ขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมการทำพิซซ่า นี้ กว่า 2 ล้านรายชื่อ ศิลปะแขนงนี้ มีต้นกำเนิดมาจากเมืองเนเปิลส์ และสืบทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่น โดยจุดเด่นที่พบกันได้อย่างแพร่หลาย ของศิลปะการทำพิซซ่าประเภทนี้ คือ ลีลาการควงแป้ง และโยนขึ้นกลางอากาศ โดยวิธีนี้ จะทำให้แป้งแผ่ขยายออกเป็นแผ่นใหญ่ ... Read More »

หาวิธีลดปริมาณก๊าซมีเทนในงานปศุสัตว์

2017-12-0041

ทีมนักวิจัยในประเทศอังกฤษ กำลังเร่งหาวิธีในการลดปริมาณก๊าซมีเทน ที่ถูกผลิตออกมาเพิ่มมากขึ้นจากการทำปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากวัวและควาย โดยส่งผลโดยตรง เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน  กลายเป็นสาเหตุใหญ่ต่อภาวะโลกร้อน ที่ถูกมองข้ามมาหลายปี สำหรับการผลิตก๊าซมีเทนจากวัวและควาย ที่มีขึ้นมากกว่าหลายร้อยลิตรต่อวัน ซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ในประเทศอังกฤษ กำลังเร่งหาวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ โดยการวิจัยได้เริ่มต้นมุ่งเน้นไปที่ แหล่งจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ภายในท้องและกระเพาะ ของวัว ควาย ในฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีการ เปลี่ยนอาหารของพวกมันเป็นเวลาประมาณ 3 วัน โดยใช้สัตว์จำนวน 72 ตัว จาก 8 สายพันธุ์ และพยายามสังเกตชนิดของอาหารที่แตกต่างกัน ที่พวกมันกินเข้าไป ที่สัมพันธ์กันกับปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทน และยังมีจุดสังเกตที่สอง คือพวกเขากำลังมองหาสายพันธุ์ที่ปล่อยก๊าซมีเทนในปริมาณสูงที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงอาหาร และการเพาะพันธ์ดังกล่าว ในการทำปศุสัตว์ในอนาคต โดยผลการวิจัยที่ได้รับในครั้งนี้ ยังเป็นเพียงแค่ข้อมูลส่วนน้อย ที่ไม่สามารถนำมาสรุปผลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นได้มากเท่าที่ควร แต่ถือเป็นสัญญาณที่ดี เพื่อต่อยอดในการทดลองด้านอื่นๆ เกี่ยวกับปัญหานี้ต่อไป และแน่นอนว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินต่อไป เพื่อรวบรวมผลวิจัยด้านอื่นๆ มาหาทางแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด           Read More »

อียิปต์ค้นพบสุสานโบราณเพิ่มในลักซอร์

2017-12-09T222439Z_

นักโบราณคดีของอียิปต์ ค้นพบสุสานโบราณแห่งใหม่ถึง 2 แห่ง ในหุบเขาใกล้เมืองลักซอร์ ซึ่งคาดว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ อันยาวนานของดินแดนแห่งอารยธรรม  แหล่งที่ค้นพบสุสานใหม่ 2 แห่งนี้ อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำไนล์ ห่างจากกรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ ไปทางตอนใต้ราว 700 กิโลเมตร โดยค้นพบได้ พร้อมกับวัตถุโบราณจำนวนมาก และร่างของมัมมี่อีกหลายร่าง ในจำนวนมัมมี่ที่ค้นพบ มีร่างหนึ่งที่สันนิษฐานว่า เป็นร่างของข้าราชการชั้นสูง ในยุคอาณาจักรใหม่ ที่มีความเก่าแก่ราว 3,500 ปี โดยตั้งอยู่ด้านที่ใกล้กับหุบเขากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ฟาโรห์ ภายในสุสานที่ค้นพบ ยังพบวัตถุโบราณด้วยเป็นจำนวนมาก เช่น รูปปั้นขนาดเล็ก หน้ากากไม้ และชิ้นส่วนฝาผนังที่มีภาพเขียนโบราณงดงาม โดยยังคงเห็นสีสันในภาพอย่างชัดเจน ส่วนภาพที่ถูกวาด ก็ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ดี นักโบราณคดี กล่าวถึงข้อเท็จจริงถึงความเป็นไปได้ เกี่ยวกับร่างของมัมมี่ ที่พบเพิ่มเติมว่า อาจเป็นร่างของชาย 2 คน ที่มีชื่อสลักอยู่บนผนังสุสาน ซึ่งต้องรอการค้นหารายละเอียด และหาข้อพิสูจน์ต่อไป กระทรวงโบราณวัตถุของอียิปต์ ระบุว่า ... Read More »

นาซา’ พบดาวเคราะห์ดวงที่ 8 ในระบบดาวเคปเลอร์-90

CiHZjUdJ5HPNXJ92GP9RUVtK7DJukehnjH

นาซาค้นพบดาวเคราะห์ดวงที่ 8 ใน “ระบบดาวเคปเลอร์-90” ที่มีความคล้ายคลึงกับระบบสุริยะจักรวาลที่โลกอาศัยอยู่ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ถึงการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิต องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือนาซา ค้นพบระบบสุริยะใหม่ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปภายนอกระบบสุริยะของโลก โดยระบบนี้มีดาวเคราะห์โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ 8 ดวง เท่ากับระบบสุริยะของโลกพอดี นับเป็นการค้นพบดาวเคราะห์ในระบบหนึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา นาซา ได้ประกาศว่า หลังจากทำงานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของกูเกิล ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ ล่าสุดได้มีการค้นพบ ดาวฤกษ์ที่มีชื่อว่า เคปเลอร์-90 อยู่ห่างจากระบบสุริยะจักรวาลออกไปราว 2,545 ปีแสง มีขนาดใหญ่และอุณหภูมิสูงกว่าดวงอาทิตย์ของเราเล็กน้อย   ที่น่าสนใจที่สุดคือ ดาวเคปเลอร์-90 มีดาวเคราะห์เป็นบริวารทั้งสิ้น 8 ดวง เท่ากับดวงอาทิตย์ของเรา และดวงดาวเหล่านี้ยังเรียงตัวเป็นลำดับคล้ายระบบสุริยะจักรวาล อีกทั้งยังเป็นระบบดาวเคราะห์มีจำนวนดวงดาวมากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ นอกเหนือจากระบบสุริยะจักรวาล โดยค้นพบข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์บนอวกาศเคปเลอร์ สำหรับดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับโลก มีชื่อว่า “เคปเลอร์-90ไอ” มีวงโคจรที่ใกล้กับดาวฤกษ์มาก โดยการหมุนรอบดาวฤกษ์ จะใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง 14.4 วัน ในขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ จะใช้เวลาเฉลี่ย 1 ปีเต็ม แต่สิ่งที่ดาวเคปเลอร์-90ไอ แตกต่างไปจากโลกก็คือ อุณหภูมิบนพื้นผิวซึ่งสูงถึง 425 ... Read More »

ญี่ปุ่นเคาะราคาตั๋วรถไฟชินคันเซ็นกรุงเทพ-เชียงใหม่ 1,200 บาท วิ่ง 3.5 ชม.

560000013155102

รัฐบาลญี่ปุ่นนำเสนอรายงานโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ให้แก่รัฐมนตรีคมนาคมของไทย โดยมีมูลค่าก่อสร้าง 420,000 ล้านบาท ค่าโดยสารประมาณ 1,200 บาท เดินทาง 3 ชั่วโมงครึ่งนายทาเคโอะ มาคิโนะ รัฐมนตรีขนส่งของญี่ปุ่นได้เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมนำเสนอรายงานผลการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ รายงานฉบับนี้ประเมินราคารถไฟความเร็วสูงเทคโนโลยีชินคันเซ็นจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ไว้ที่ 420,000 ล้านบาท ระยะทาง 670 กม. มีทั้งหมด 12 สถานี ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงครึ่ง ทำความเร็วสูงสุด 300 กม.ต่อชั่วโมง โดยหากรัฐบาลไทยเห็นชอบการก่อสร้างจะเริ่มต้นขึ้นในปี 2019 และระยะทางแรก 380 กม.จากกรุงเทพถึงพิษณุโลกจะเปิดให้บริการได้ในปี 2025ผลการศึกษาประเมินว่าค่าโดยสารตลอดสายอยู่ที่ราว 1,200 บาท ราคาตั๋วดังกล่าวกำหนดโดยคำนึงถึงหลายปัจจัย เช่น ค่าครองชีพ และการแข่งขันกับเที่ยวบินราคาประหยัดกระทรวงคมนาคมของไทยจะประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการนี้อีกครั้งกับตัวแทนของญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า สื่อมวลชนญี่ปุ่นระบุว่า อุปสรรคสำคัญของโครงการนี้ก็คือรัฐบาลไทยอาจมองว่าราคาดังกล่าวแพงเกินไป จนไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ... Read More »

ไฟไหม้ทั้งหลัง! เจดีย์ไม้สูง 16 ชั้น ในเสฉวน เพิ่งสร้างแทนหลังเดิมที่โดนแผ่นดินไหว

560000012937501

ซินหวา / เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ – เจดีย์ไม้สูง 16 ชั้น วัดจิ่วหลง เมืองเหมียนจู๋ มณฑลเสฉวน ซึ่งได้ชื่อว่าสูงที่สุดในทวีปเอเชีย ถูกเพลิงไหม้ทั้งหลัง เมื่อเที่ยงของวันที่ 10 ธันวาคม รายงานข่าวกล่าวว่า เพลิงได้โหมไหม้เจดีย์นานราว 4 ชั่วโมงก่อความเสียหายให้โครงสร้างทั้งหมด อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเฉิงตูเดลี่ ระบุว่า เมื่อไฟดับลงพบเจดีย์ทั้งหลังกลายเป็นเถ้า เช่นเดียวกับ ศาลาสวดมนต์สูง 2 ชั้นในบริเวณเดียวกันก็ถูกเพลิงไหม้วอดเจดีย์ไม้ วัดจิ่วหลง เมืองเหมียนจู๋ มณฑลเสฉวนนี้ มีความสูง 16 ชั้น (ราว 80 เมตร) สร้างด้วยไม้ทั้งหลังตามสถาปัตยกรรมโบราณของจีน โดยเป็นเจดีย์สร้างขึ้นใหม่แทนเจดีย์ไม้โบราณหลังเก่า ที่สร้างสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) มีอายุนับพันปี ก่อนถล่มลงเนื่องจากแผ่นดินไหวรุนแรง 7.9 แมกนิจูด เมื่อปี พ.ศ. 2551         เจดีย์ไม้สูง ... Read More »

ดูใกล้ๆ!! ยลแหวนหมั้น’เพชร3 เม็ดเรียง’ เจ้าชายแฮร์รีหวานเจี๊ยบ’รักแรกพบ’ว่าที่เจ้าสาว

560000012433005

รอยเตอร์ – เจ้าชายแฮร์รีแห่งราชวงศ์อังกฤษเผยทรงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก หลังพระองค์และเมแกน มาร์เคิล พระสหายหญิง แถลงการหมั้นหมายเมื่อวันจันทร์(27พ.ย.) พร้อมกับเผยมีกำหนดเข้าพิธีเสกสมรสในปีหน้า ขณะที่ฝ่ายหญิงโชว์แหวนเพชร 3 เม็ดเรียงที่เจ้าชายทรงออกแบบเองเจ้าชายแฮร์รี พระชนมายุ 33 พรรษ พระนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และ มาร์เคล นักแสดงสาวชาวสหรัฐฯ ที่มีผลงานโด่งดังจากซีรีส์ Suits หมั้นหมายกันในกรุงลอนดอนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา และทางสำนักพระราชวังแถลงยืนยันเรื่องดังกล่าวในวันจันทร์(27พ.ย.) “ตื่นเต้นมาก โสมนัสยิ่ง” เจ้าชายแฮร์รีระบุ พร้อมกับโพสต์ภาพถ่ายพระองค์กับคู่หมั้นสาวที่บริเวณลานหน้าของสำนักพระราชวังเคนซิงตัน ใจกลางกรุงลอนดอน สถานที่ประทับของทั้งสอง เมื่อถูกถามว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์ทรงรู้วา มาร์เคิล เป็นคนที่ใช่ เจ้าชายแฮร์รี ตอบว่า “ครั้งแรกๆที่เราพบกัน” ส่วน มาร์เคิล ซึ่งสวมโค้ทสีขาวเผยว่าเธอ “มีความสุขมาก” ในขณะที่เธอกอดแขนว่าที่เจ้าบ่าวไว้แน่นระหว่างที่ทั้งสองปรากฏตัวสั้นๆ นอกจากนี้แล้ว มาร์เคิล ยังโชว์แหวนหมั้นเป็นแหวนเพชร3 เม็ดเรียงที่เจ้าชายแฮร์รีทรงออกแบบเอง โดยตรงกลางเป็นเพชรจากบอตสวานา ซึ่งทางสำนักพระราชวังระบุุว่าประเทศดังกล่าวเป็นสถานที่ที่พิเศษสำหรับทั้งสอง ล้อมด้วยเพชร 2 เม็ดซึ่งเป็นของสะสมส่วนพระองค์ของเจ้าหญิงไดแอนาผู้ล่วงลับ พระมารดาของเจ้าชายแฮร์รีสำนักพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ... Read More »

“เทสลา” เอาจริงตลาดจีน สร้างสถานีชาร์จไฟใหญ่ที่สุดในโลกที่ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้

560000012353901

ไชน่า เดลี – เทสลารุกตลาดจีนจริงจัง เปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟใหญ่ที่สุดในโลกที่ “ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้” พร้อมกันสองแห่ง โดยแต่ละแห่งรองรับการชาร์จไฟพร้อมกัน 50 คัน พร้อมขยายจุดชาร์จให้ครบ 1,000 แห่งทั่วจีนภายในสิ้นปี 60 ส่วนโรงงานที่เซี่ยงไฮ้น่าจะเดินเครื่องได้ภายใน 3 ปีเมื่อวันพุธ (22) ที่ผ่านมาเทสลา บริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเผยว่า ได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในประเทศจีนพร้อมกันถึง 2 แห่ง 2 เมือง คือที่กรุงปักกิ่ง และมหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสถานีชาร์จไฟแต่ละแห่งสามารถให้บริการชาร์จไฟรถได้พร้อมกันมากถึง 50 คัน สำหรับสถานีชาร์จไฟขนาดใหญ่ของเทสลาอยู่ที่เขตเฟิงไถของกรุงปักกิ่ง โดยเปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ขณะที่สถานีที่เซี่ยงไฮ้เปิดให้บริการไปเมื่อเดือนตุลาคม ขณะที่แถลงการณ์ของเทสลาระบุว่าการสร้างสถานีชาร์จไฟขนาดใหญ่สองแห่งได้ในเวลาอันรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับความะสะดวกสบายของลูกค้า และการเอาจริงเอาจังต่อตลาดจีน จากสถิติล่าสุดเทสลาสร้างสถานีชาร์จไฟในจีนแล้วกว่า 800 แห่ง ใน 170 เมืองทั่วประเทศจีน โดยในกรุงปักกิ่งเพียงเมืองเดียวก็มีจุดชาร์จไฟมากถึง 140 แห่งแล้ว ทั้งนี้เป้าหมายของบริษัทคือการสร้างจุดชาร์จไฟให้ครบ 1,000 แห่งภายในสิ้นปีนี้ตลาดจีนถือเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดของเทสลา ... Read More »