Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » รากแก้วศาสนทายาท

รากแก้วศาสนทายาท

รากแก้วศาสนทายาท : ฝึก”การเคลื่อนไหวและการทรงตัว” / ธรรมะบรรยาย โดย”พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ”

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : กิจกรรม การทำบ้านดิน – ฝึกสมาธิ / สาระรากแก้ว ” พระพุทธรูป “

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : ธรรมะปฏิบัติภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น / สาระรากแก้ว ” ขันธ์ 5 “

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : กิจกรรมตุ๊กตาทำมือ เพื่อเด็กป่วยระยะสุดท้าย / สาระรากแก้ว “ทานวัตถุ”

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : โรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดิน / กิจกรรม ประดิษฐ์พานพุ่ม – ศิลปะจากใบไม้และการส่องนก

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน / กิจกรรมปลูกต้นไม้และทำวัตรเย็น รร.ปลูกรากแก้วแผ่นดิน

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : กิจกรรม “งานไม้ให้เพื่อน” โดยคุณคมกฤช ตระกูลทิวากร / กายบริหารด้วยกังฟูเส้าหลิน

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : เกมส์สมดุลชีวิตสมดุล / กิจกรรม “ศาสนาพุทธน่าเบื่อจริงหรอ” โดย พระวรปุณโณ

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : คลาสเรียน ” ระบายสีในหัวใจ – งานประดิษฐ์ท้องถิ่นไทย ” / สาระรากแก้ว ” สมาธิ “

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : คลาสเรียน “ภาษาอังกฤษ”, กิจกรรม ” งานจักรสาน “/ สาระรากแก้ว ” น้ำปานะ “

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : คลาสเรียน “ภาษาญี่ปุ่น”, ทำขนม ” ขนมกล้วย ” / สาระรากแก้ว ” การสวดมนต์ “

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : กิจกรรม ศิลปะจากเศษกระเบื้อง, การผูกเงื่อน / สาระรากแก้ว ” วันพระ “

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : สาระรากแก้ว ” ศีล ” / ความรักของแม่ “สามเณรนะโม”

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : ห้องเรียนพุทธศาสน์”บวชดียังไง” โดย พระพยอม กลฺยาโณ/ บรรยาย “พระพุทธศาสนา คืออะไร”

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »

รากแก้วศาสนทายาท : อมรมโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า / สาระรากแก้วศาสนทายาท “ขันติ ความอดทน”

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv โครงการ “รากแก้วศาสนทายาท” โดย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบ­าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นครั้งแรกที่วัดพระราม 9 บวชสามเณร และแม่ชีน้อย พร้อมกัน โดยมีเด็กชายและหญิงให้ความสนใจมาบวชถึง 19 คน อายุน้อยที่สุด คือ 9 ขวบ รับชมได้ที่ DLTV 1, True Visions 186, OkPSI 53 และ 111 หรือ Youtube Wat Praram9 Live / ... Read More »