ศาสตรศึกษา

ศาสตรศึกษา : “ขลุ่ยอิ่มบุบผา” สืบสานตำนานช่างทำขลุ่ยของไทย

ขลุ่ย1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : “ขลุ่ยอิ่มบุบผา” สืบสานตำนานช่างทำขลุ่ยของไทย บ้านลาวทำขลุ่ย แหล่งรวบรวมเรื่องราวของขลุ่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังรวมถึงการผลิตขลุ่ยหลากหลายประเภทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของ “บ้านขลุ่ยอิ่มบุบผา” ชื่อแขกรับเชิญ : 1. สุดารัตน์ อิ่มบุบผา ทายาทรุ่นที่ 3 ขลุ่ยอิ่มบุบผา 2. คำจันทร์ อิ่มบุบผา เจ้าของขลุ่ย อิ่มบุบผา ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ “The Museum of Floral Culture” สืบสานวัฒนธรรมผ่านดอกไม้ของ…สกุล อินทกุล

จับภาพหน้าจอ 2560-03-16 เวลา 12.40.30

เก็บความฝันพร้อมกับแอบซุ่มสานฝัน เพื่อสืบสานการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านไม้ดอก ที่ตนรักกลายมาเป็น “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้” ที่ สกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 55 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ด้วยทรงเป็นนักอนุรักษ์พรรณพืช เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ        สกุล เปิดเผยพร้อมอธิบายว่า ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นที่แสดงชิ้นงาน หลักฐาน ภาพถ่ายไปจนถึงไม้ดอกไม้ใบ ซึ่งรวบรวมมาจากทุกทวีปในตลอดช่วงชีวิตการทำงาน ในฐานะศิลปินนักจัดดอกไม้ โดยได้เดินทางไปลงมือสัมผัสและคลุกคลีอยู่ใน “วัฒนธรรม” ต่างๆ ทั่วโลกด้วยตนเอง ตัวอาคารซึ่งตั้งอยู่บริเวณศรีย่าน เป็นบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียลอายุราว 100 ปี แบ่งออกเป็นห้องจัดนิทรรศการทั้งชั้น 1 และชั้น 2 รวม 7 ห้อง หนึ่งในนั้นจัดแสดงเอกสารเก่าแก่ เช่น “ตำราลับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกะของอิเคโนโบะ” หนังสือม้วนโบราณอายุราวปี ค.ศ.1756 ซึ่งเทียบเท่าสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังเป็นที่รวมของภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ ที่ค้นคว้ามาได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงอุปกรณ์และภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ของอินเดีย จีน ญี่ปุ่น บาหลี พม่า ลาว เนปาล ธิเบต ไปจนถึงฮาวาย ... Read More »

ศาตรศึกษา : บ้านศิลปิน เยือนถิ่นหุ่นละครเล็ก ณ คลองบางหลวง

จับภาพหน้าจอ 2560-03-15 เวลา 14.30.46

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง แหล่งรวมงานศิลป์ทรงคุณค่าที่ควรไปเยี่ยมเยือนสักครั้งในชีวิตที่บ้านศิลปิน คลองบางหลวง คลองที่ตั้งเมืองบางกอกแห่งแรกนับตั้งแต่สมัยอยุธยายาวนานเป็นเวลากว่า 500 ปี Read More »

ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (Bangkokian Museum)

ST 04-03-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (Bangkokian Museum) ชื่อแขกรับเชิญ : ศศิวิมล เพชรรัตน์ อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตบางรัก ดำเนินรายการ : ณิศรา สายแสวง ออกอากาศวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ST 004 28-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชื่อแขกรับเชิญ 1. นพ. เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ พบ. จุฬาาฯ วว. อายุรศาสตร์ จุฬาาฯ 2. นางสาวดลพร กิตติตระกูล หัวหน้าพยาบาลประจำผู้ป่วยนอก 3. นางสาวพิมพ์ชนก ทวาภพ ผู้จัดการสำนักงาน ออกอากาศวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 19.30 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์รถโบราณ “เจษฎา เทคนิค มิวเซียม”

ST 18-02-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์รถโบราณ “เจษฎา เทคนิค มิวเซียม” แขกรับเชิญ : คุณเกียรติชัย ชนะศิริวัฒน์ ผู้ดูแลมิวเซียม ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : บ้านดนตรี “ดุริยประณีต” แห่งบางลำพู วัฒนธรรมดนตรี กว่าร้อยปีที่สืบสานความเป็นไทย

ST 11-02-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : บ้านดนตรี “ดุริยประณีต” แห่งบางลำพู วัฒนธรรมดนตรี กว่าร้อยปีที่สืบสานความเป็นไทย แขกรับเชิญ 1. ขยันดี อนันตกุล ประธานมูลนิธิดุริยประณีต 2. ชุติณัณฑ์ กนคธรไฟบูลย์ ( น้องปาล์มมี่ ) นักเรียนบ้านดุริยประณีต 3. กรกนก ทองอินทร์ ( น้องฝน ) นักเรียนบ้านดุริยประณีต 4. รัชนี รุ่งเรือง ครูสอนนาฏศิลป์บ้านดุริยประณีต 5. ภัทรวดี นุ้ยแหลมหลัก ครูสอนนาฏศิลป์บ้านดุริยประณีต 6. ฑีฆายุ รุ่งเรื่อง ครูสอนดนตรีไทยบ้านดุริยประณีต 7. อนุรักษ์ แพทย์กิจ ครูสอนดนตรีไทยบ้านดุริยประณีต ... Read More »

ศาสตรศึกษา : “โรงเรียนศรีบุณยานนท์” โรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งแรกในไทย

ST 003 21-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : “โรงเรียนศรีบุณยานนท์”โรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งแรกในไทย ชื่อแขกรับเชิญ 1. อ.มานัส เกิดแย้ม ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี ต้นแบบระดับจังหวัด 2. อ.จินตนา ชูปะสิทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี ประจำจังหวัดนนทบุรี 3. ประกอบ สังข์โต ประฐานสาขา สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดนนทบุรี 4. พ.ต.อ ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี ออกอากาศวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : ศาสตร์แห่งการบิน (สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต)

ST 002 14-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : ศาสตร์แห่งการบิน ชื่อแขกรับเชิญ สัมภาษณ์ พล.อ.ท. ศ.พูนลาภ เอี่ยมเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : ห้องเรียนชีวิต

ST 001 07-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : ห้องเรียนชีวิต  ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : “ศูนย์ชมรม หทัยฐานนัฐพัฒนา GOOD MIND”

ST 007 17-12-59

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : “ศูนย์ชมรม หทัยฐานนัฐพัฒนา GOOD MIND” ชื่อแขกรับเชิญ 1. นัฐฌธรน์ คณภร ประธานศูนย์ชมรม หทัยฐานนัฐพัฒนา 2. ศิริพร พันธุ์อภัย ผู้เข้าร่วมชมรม 1. วนาลี นนท์ฐิตินันท์ 2. สุทัศน รุ่งเรือง 3. ทองคำ ศรีพัฒนานนท์ ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : ” โคราช ” ( เครื่องปั้นดินดี เพลงโคราชเด่น )

ST 006 10-12-59

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : ” โคราช ” ( เครื่องปั้นดินดี เพลงโคราชเด่น ) ชื่อ 1. วิมล เดชนำบัญชาชัย หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติจีน 2. Cao hong hui นักศึกษาแลกเปลี่ยน (จีน) มหาวิทยาลัยรังสิต 3. เมี้ยน สิงห์ทะเล ผู้ใหญบ้านด่านชัย ต.ด่านเกวียน 4. ประเดิม ขออินกลาง ช่างปั้นดินเผา 5. รุ่งจิตร ยุคกลาง นักร้องเพลงโคราช 6. พยุงน้อย บ้านตะโก นักร้องเพลงโคราช ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 10 ... Read More »

ศาสตรศึกษา : กองอนุศาสนาจจารย์ กรมยุทธศีกษาทหารบก

ST 005 03-12-59

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : กองอนุศาสนาจจารย์ กรมยุทธศีกษาทหารบก  แขกรับเชิญ 1.พันเอกวิสิทธิ วิไลวงศ์ รองผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก 2.พระครูปัญญาประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน 3.วิไลภรณ์ ยอดบุญเพชร ผู้เข้าร่วมโครงการ 4.ทิพย์สมบัติ นันทิภัสสร ผู้เข้าร่วมโครงการ 5.พันเอกสุรินทร์ อ้วนศรี หัวหน้าแผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทบ. ออกอากาศวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : RUBBERLAND พิพิธภัณฑ์ยางพาราแห่งแรกในไทย

08-10 st

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : RUBBERLAND พิพิธภัณฑ์ยางพาราแห่งแรกในไทย แขกรับเชิญ : 1. พีรญาณ์ ตั้งดำรงธรรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 2. สุณิสา ละชุม Museum Guide ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, BIG4 ช่อง ... Read More »

ศาสตรศึกษา : ลพบุรีโซล่าร์ (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่สุดในเอเชีย)

01-10 st

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : ลพบุรีโซล่าร์ (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่สุดในเอเชีย) แขกรับเชิญ : ยศวดี สุขใจ วิศวกรความปลอดภัย บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติจำกัด ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. รับชมผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480 H, Symbol Rate 30000 กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 209, GMM Z ช่อง 252, BIG4 ช่อง 182 , Dynasat ช่อง 203, ... Read More »