ศาสตรศึกษา

ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ชื่อแขกรับเชิญ 1. นาวินี พงศ์ไทย เจ้าของ พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ออกอากาศวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ศาสตรศึกษา : ย้อนอดีตชุมชนตลาดริมคลอง ณ. สุดเขตกรุงเทพฯ

ตลาดริมคลอง

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : ย้อนอดีตชุมชนตลาดริมคลอง ณ. สุดเขตกรุงเทพฯ  ชื่อแขกรับเชิญ 1. เพ็ญจันทร์ วัฒนกิจ ผู้ริเริ่ม ฟื้นฟูตลาดหลวงแพ่ง 2. พลเรือโท ประชา ศิลป์ศรีกุล อดีตรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ศาสตรศึกษา : “บ้านหมอหวาน” บำรุงชาติสาสนายาไทย

บำรุงชาติสาสนายาไทย

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : บำรุงชาติสาสนายาไทย ชื่อแขกรับเชิญ 1. ภาสินี ญาโณทัย ทายาทรุ่นที่ 4 บ้านหมอหวาน และเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ศาสตรศึกษา : ถึงวันพระใหญ่ชวนกันไปวัดมอญ ย้อนศึกษาวัฒนธรรมชุมชนบางกระดี

ST 15-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : ถึงวันพระใหญ่ชวนกันไปวัดมอญ ย้อนศึกษาวัฒนธรรมชุมชนบางกระดี ชื้อแขกรับเชิญ 1. กัลยา ปุงบางกระดี เจ้าของบ้านทะแยมอญ 2. ถวิล มอญดะ เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมมอญ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

“ชุมชนบ้านบุ” หัตถกรรมมรดกชุมชน สืบสานมรดกไทย

ชุมชนบ้านบุ 3

ชุมชนบ้านบุ ชุมชนเล็กๆ ริมคลองบางกอกน้อย ใกล้กับสถานีรถไฟธนบุรี เป็นอีกหนึ่งชุมชนในกรุงเทพมหานครที่มีงานหัตถกรรมอันเป็นมรดกของชุมชนสืบสานกันมาเป็นเวลานาน นั่นก็คือการทำ “ขันลงหินบ้านบุ” โดยมีปรากฏหลักฐานในเอกสารสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาในชุมชนว่า บรรพบุรุษของชาวบ้านบุปัจจุบันเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาที่ได้อพยพมาตั้งหมู่บ้านในราชธานีใหม่ ภายหลังจากเสียกรุงเมื่อพุทธศักราช 2310 Read More »

ศาสตรศึกษา : “ART CYCLE” เฟรมจักรยานแฮนด์เมด สัญชาติไทย

17362910_1368596789881513_6561330135532226613_n

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : จากแรงบรรดาลใจและความหลังไหลในจักรยาน จึงได้เกิดร้านนี้ขึ้น ART CYCLE เฟรมจักรยานแฮนด์เมด สัญชาติไทย ชื่อแขกรับเชิญ : ธีรยุทธ ประสม เจ้าของร้าน ART CYCLE  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ศาสตรศึกษา : “ขลุ่ยอิ่มบุบผา” สืบสานตำนานช่างทำขลุ่ยของไทย

ขลุ่ย1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : “ขลุ่ยอิ่มบุบผา” สืบสานตำนานช่างทำขลุ่ยของไทย บ้านลาวทำขลุ่ย แหล่งรวบรวมเรื่องราวของขลุ่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังรวมถึงการผลิตขลุ่ยหลากหลายประเภทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของ “บ้านขลุ่ยอิ่มบุบผา” ชื่อแขกรับเชิญ : 1. สุดารัตน์ อิ่มบุบผา ทายาทรุ่นที่ 3 ขลุ่ยอิ่มบุบผา 2. คำจันทร์ อิ่มบุบผา เจ้าของขลุ่ย อิ่มบุบผา ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ “The Museum of Floral Culture” สืบสานวัฒนธรรมผ่านดอกไม้ของ…สกุล อินทกุล

จับภาพหน้าจอ 2560-03-16 เวลา 12.40.30

เก็บความฝันพร้อมกับแอบซุ่มสานฝัน เพื่อสืบสานการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านไม้ดอก ที่ตนรักกลายมาเป็น “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้” ที่ สกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 55 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ด้วยทรงเป็นนักอนุรักษ์พรรณพืช เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ        สกุล เปิดเผยพร้อมอธิบายว่า ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นที่แสดงชิ้นงาน หลักฐาน ภาพถ่ายไปจนถึงไม้ดอกไม้ใบ ซึ่งรวบรวมมาจากทุกทวีปในตลอดช่วงชีวิตการทำงาน ในฐานะศิลปินนักจัดดอกไม้ โดยได้เดินทางไปลงมือสัมผัสและคลุกคลีอยู่ใน “วัฒนธรรม” ต่างๆ ทั่วโลกด้วยตนเอง ตัวอาคารซึ่งตั้งอยู่บริเวณศรีย่าน เป็นบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียลอายุราว 100 ปี แบ่งออกเป็นห้องจัดนิทรรศการทั้งชั้น 1 และชั้น 2 รวม 7 ห้อง หนึ่งในนั้นจัดแสดงเอกสารเก่าแก่ เช่น “ตำราลับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกะของอิเคโนโบะ” หนังสือม้วนโบราณอายุราวปี ค.ศ.1756 ซึ่งเทียบเท่าสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังเป็นที่รวมของภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ ที่ค้นคว้ามาได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงอุปกรณ์และภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ของอินเดีย จีน ญี่ปุ่น บาหลี พม่า ลาว เนปาล ธิเบต ไปจนถึงฮาวาย ... Read More »

ศาตรศึกษา : บ้านศิลปิน เยือนถิ่นหุ่นละครเล็ก ณ คลองบางหลวง

จับภาพหน้าจอ 2560-03-15 เวลา 14.30.46

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง แหล่งรวมงานศิลป์ทรงคุณค่าที่ควรไปเยี่ยมเยือนสักครั้งในชีวิตที่บ้านศิลปิน คลองบางหลวง คลองที่ตั้งเมืองบางกอกแห่งแรกนับตั้งแต่สมัยอยุธยายาวนานเป็นเวลากว่า 500 ปี Read More »

ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (Bangkokian Museum)

ST 04-03-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (Bangkokian Museum) ชื่อแขกรับเชิญ : ศศิวิมล เพชรรัตน์ อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตบางรัก ดำเนินรายการ : ณิศรา สายแสวง ออกอากาศวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ST 004 28-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชื่อแขกรับเชิญ 1. นพ. เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ พบ. จุฬาาฯ วว. อายุรศาสตร์ จุฬาาฯ 2. นางสาวดลพร กิตติตระกูล หัวหน้าพยาบาลประจำผู้ป่วยนอก 3. นางสาวพิมพ์ชนก ทวาภพ ผู้จัดการสำนักงาน ออกอากาศวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 19.30 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์รถโบราณ “เจษฎา เทคนิค มิวเซียม”

ST 18-02-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์รถโบราณ “เจษฎา เทคนิค มิวเซียม” แขกรับเชิญ : คุณเกียรติชัย ชนะศิริวัฒน์ ผู้ดูแลมิวเซียม ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : บ้านดนตรี “ดุริยประณีต” แห่งบางลำพู วัฒนธรรมดนตรี กว่าร้อยปีที่สืบสานความเป็นไทย

ST 11-02-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : บ้านดนตรี “ดุริยประณีต” แห่งบางลำพู วัฒนธรรมดนตรี กว่าร้อยปีที่สืบสานความเป็นไทย แขกรับเชิญ 1. ขยันดี อนันตกุล ประธานมูลนิธิดุริยประณีต 2. ชุติณัณฑ์ กนคธรไฟบูลย์ ( น้องปาล์มมี่ ) นักเรียนบ้านดุริยประณีต 3. กรกนก ทองอินทร์ ( น้องฝน ) นักเรียนบ้านดุริยประณีต 4. รัชนี รุ่งเรือง ครูสอนนาฏศิลป์บ้านดุริยประณีต 5. ภัทรวดี นุ้ยแหลมหลัก ครูสอนนาฏศิลป์บ้านดุริยประณีต 6. ฑีฆายุ รุ่งเรื่อง ครูสอนดนตรีไทยบ้านดุริยประณีต 7. อนุรักษ์ แพทย์กิจ ครูสอนดนตรีไทยบ้านดุริยประณีต ... Read More »

ศาสตรศึกษา : “โรงเรียนศรีบุณยานนท์” โรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งแรกในไทย

ST 003 21-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : “โรงเรียนศรีบุณยานนท์”โรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งแรกในไทย ชื่อแขกรับเชิญ 1. อ.มานัส เกิดแย้ม ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี ต้นแบบระดับจังหวัด 2. อ.จินตนา ชูปะสิทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี ประจำจังหวัดนนทบุรี 3. ประกอบ สังข์โต ประฐานสาขา สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดนนทบุรี 4. พ.ต.อ ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี ออกอากาศวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาสตรศึกษา : ศาสตร์แห่งการบิน (สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต)

ST 002 14-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : ศาสตร์แห่งการบิน ชื่อแขกรับเชิญ สัมภาษณ์ พล.อ.ท. ศ.พูนลาภ เอี่ยมเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »