ศาสตรศึกษา

ศาสตรศึกษา : “บ้านเกาะกลาง” เอกลักษณ์ชุมชน บนวิถีพอเพียง

ST 27-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : “บ้านเกาะกลาง” เอกลักษณ์ชุมชน บนวิถีพอเพียง แขกรับเชิญ 1.สมบูรณ์ หมั่นค้า ปราชญ์หมู่บ้าน บ้านเกาะกลาง 2.สมปอง หมั่นค้า ประธานรถสามล้อ บ้านเกาะกลาง 3.ประจิม เล็กดำ ประธานกลุ่มผ้าปาเต๊ะ บ้านเกาะกลาง 4.ประวัติ คลองรั้ว ประธานกลุ่มชาวนา บ้านเกาะกลาง ออกอากาศวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ศาสตรศึกษา : นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน แหล่งเรียนรู้วิถีชาวชอง

ST 20-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน แหล่งเรียนรู้วิถีชาวชอง แขกรับเชิญ : สมชาย เปรื่องเวช ประธานนิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ศาสตรศึกษา : ปลูกป่าชายเลน เล่นสกี ศึกษาวิถีความเป็นอยู่ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน โดย ปภัสร์พงษ์ รัตนพงศ์ธระ

ST 13-05-60 01

ชม! รายการ ศาสตรศึกษา พบกับ ปภัสร์พงษ์ รัตนพงศ์ธระ ผู้จัดการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ในตอน.. ปลูกป่าชายเลน เล่นสกี ศึกษาวิถีความเป็นอยู่ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ศาสตรศึกษา : “ชุมชนบ้านบางพลับ” 1 DAY TRIP ศึกษาหาความรู้ สมุทรสงคราม

ST 06-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : 1 DAY TRIP ศึกษาหาความรู้ สมุทรสงคราม ศึกษาหาความรู้ บ้านบางพลับ ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชุมชน และลงทำกิจกรรมกับสินค้าพื้นบ้าน นานาชนิด  แขกรับเชิญ 1. ทรงยศ แสงตะวัน รองประธานศูนย์การเรียนรู้ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้างบางพลับ 2. สมทรง แสงตะวัน ประธานศูนย์การเรียนรู้ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้างบางพลับ 3. สถาพร ตะวันขึ้น เลขานุการชุมชนบ้านบางพลับ 4. ฉวีวรรณ หัตถกรรม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลไม้แช่อิ่มกลับชาติ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 06 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ... Read More »

ศาสตรศึกษา : “หัวโขนศิษย์โจหลุยส์” ประทีป รอดภัย ช่างฝีมือระดับชั้นครูทำหัวโขนเป็นอาชีพ

ST 29-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : หัวโขนศิษย์โจหลุยส์ แขกรับเชิญ : ประทีป รอดภัย เจ้าของหัวโขนศิษย์โจหลุยส์ แหล่งการเรียนรู้ “หัวโขนศิษย์โจหลุยส์” ประทีป รอดภัย ช่างฝีมือระดับชั้นครูทำหัวโขนเป็นอาชีพ ซึ่งถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ท่านยินดีที่จะถ่ายทอดให้โดยไม่เคยหวงวิชาและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ชื่อแขกรับเชิญ 1. นาวินี พงศ์ไทย เจ้าของ พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 มนต์เสน่ห์ของกรุงเทพมหานครนั้น มิใช่แค่เพียงการเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่หากยังแฝงไว้ด้วยความงดงามของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่สะท้อนถึงความน่าอยู่อาศัยของเมืองกรุง ที่ดึงดูดชาวต่างบ้านต่างเมืองให้มาตั้งรกรากที่นี่ “ชุมชนกุฎีจีน” คือตัวอย่างของมรดกทางวัฒนธรรม ที่เกิดจากการผสมผสานของประวัติศาสตร์อันน่าค้นหา โดยที่นี่เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของฝั่งธนบุรี ชื่อ ชุมชนกุฎีจีน ก็มาจากชุมชนของชาวจีนที่มาตั้งรกรากในบริเวณนี้ก่อนที่ชาวโปรตุเกสจะเข้ามา ดังนั้น ชุมชนนี้จึงมีเรื่องราวของชาวจีน วัฒนธรรมจีนและตะวันตก ปัจจุบัน ที่นี่เป็นชุมชนของผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีโบสถ์ซานตาครู้ส และพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน เป็นสถานที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างดี “โบสถ์ซานตาครู้ส” มีอายุมากกว่า ... Read More »

ศาสตรศึกษา : ย้อนอดีตชุมชนตลาดริมคลอง ณ. สุดเขตกรุงเทพฯ

ตลาดริมคลอง

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : ย้อนอดีตชุมชนตลาดริมคลอง ณ. สุดเขตกรุงเทพฯ  ชื่อแขกรับเชิญ 1. เพ็ญจันทร์ วัฒนกิจ ผู้ริเริ่ม ฟื้นฟูตลาดหลวงแพ่ง 2. พลเรือโท ประชา ศิลป์ศรีกุล อดีตรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ศาสตรศึกษา : “บ้านหมอหวาน” บำรุงชาติสาสนายาไทย

บำรุงชาติสาสนายาไทย

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : บำรุงชาติสาสนายาไทย ชื่อแขกรับเชิญ 1. ภาสินี ญาโณทัย ทายาทรุ่นที่ 4 บ้านหมอหวาน และเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ศาสตรศึกษา : ถึงวันพระใหญ่ชวนกันไปวัดมอญ ย้อนศึกษาวัฒนธรรมชุมชนบางกระดี

ST 15-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : ถึงวันพระใหญ่ชวนกันไปวัดมอญ ย้อนศึกษาวัฒนธรรมชุมชนบางกระดี ชื้อแขกรับเชิญ 1. กัลยา ปุงบางกระดี เจ้าของบ้านทะแยมอญ 2. ถวิล มอญดะ เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมมอญ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

“ชุมชนบ้านบุ” หัตถกรรมมรดกชุมชน สืบสานมรดกไทย

ชุมชนบ้านบุ 3

ชุมชนบ้านบุ ชุมชนเล็กๆ ริมคลองบางกอกน้อย ใกล้กับสถานีรถไฟธนบุรี เป็นอีกหนึ่งชุมชนในกรุงเทพมหานครที่มีงานหัตถกรรมอันเป็นมรดกของชุมชนสืบสานกันมาเป็นเวลานาน นั่นก็คือการทำ “ขันลงหินบ้านบุ” โดยมีปรากฏหลักฐานในเอกสารสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาในชุมชนว่า บรรพบุรุษของชาวบ้านบุปัจจุบันเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาที่ได้อพยพมาตั้งหมู่บ้านในราชธานีใหม่ ภายหลังจากเสียกรุงเมื่อพุทธศักราช 2310 Read More »

ศาสตรศึกษา : “ART CYCLE” เฟรมจักรยานแฮนด์เมด สัญชาติไทย

17362910_1368596789881513_6561330135532226613_n

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : จากแรงบรรดาลใจและความหลังไหลในจักรยาน จึงได้เกิดร้านนี้ขึ้น ART CYCLE เฟรมจักรยานแฮนด์เมด สัญชาติไทย ชื่อแขกรับเชิญ : ธีรยุทธ ประสม เจ้าของร้าน ART CYCLE  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ศาสตรศึกษา : “ขลุ่ยอิ่มบุบผา” สืบสานตำนานช่างทำขลุ่ยของไทย

ขลุ่ย1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : “ขลุ่ยอิ่มบุบผา” สืบสานตำนานช่างทำขลุ่ยของไทย บ้านลาวทำขลุ่ย แหล่งรวบรวมเรื่องราวของขลุ่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังรวมถึงการผลิตขลุ่ยหลากหลายประเภทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของ “บ้านขลุ่ยอิ่มบุบผา” ชื่อแขกรับเชิญ : 1. สุดารัตน์ อิ่มบุบผา ทายาทรุ่นที่ 3 ขลุ่ยอิ่มบุบผา 2. คำจันทร์ อิ่มบุบผา เจ้าของขลุ่ย อิ่มบุบผา ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »

ศาตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ “The Museum of Floral Culture” สืบสานวัฒนธรรมผ่านดอกไม้ของ…สกุล อินทกุล

จับภาพหน้าจอ 2560-03-16 เวลา 12.40.30

เก็บความฝันพร้อมกับแอบซุ่มสานฝัน เพื่อสืบสานการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านไม้ดอก ที่ตนรักกลายมาเป็น “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้” ที่ สกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 55 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ด้วยทรงเป็นนักอนุรักษ์พรรณพืช เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ        สกุล เปิดเผยพร้อมอธิบายว่า ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นที่แสดงชิ้นงาน หลักฐาน ภาพถ่ายไปจนถึงไม้ดอกไม้ใบ ซึ่งรวบรวมมาจากทุกทวีปในตลอดช่วงชีวิตการทำงาน ในฐานะศิลปินนักจัดดอกไม้ โดยได้เดินทางไปลงมือสัมผัสและคลุกคลีอยู่ใน “วัฒนธรรม” ต่างๆ ทั่วโลกด้วยตนเอง ตัวอาคารซึ่งตั้งอยู่บริเวณศรีย่าน เป็นบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียลอายุราว 100 ปี แบ่งออกเป็นห้องจัดนิทรรศการทั้งชั้น 1 และชั้น 2 รวม 7 ห้อง หนึ่งในนั้นจัดแสดงเอกสารเก่าแก่ เช่น “ตำราลับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกะของอิเคโนโบะ” หนังสือม้วนโบราณอายุราวปี ค.ศ.1756 ซึ่งเทียบเท่าสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังเป็นที่รวมของภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ ที่ค้นคว้ามาได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงอุปกรณ์และภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ของอินเดีย จีน ญี่ปุ่น บาหลี พม่า ลาว เนปาล ธิเบต ไปจนถึงฮาวาย ... Read More »

ศาตรศึกษา : บ้านศิลปิน เยือนถิ่นหุ่นละครเล็ก ณ คลองบางหลวง

จับภาพหน้าจอ 2560-03-15 เวลา 14.30.46

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง แหล่งรวมงานศิลป์ทรงคุณค่าที่ควรไปเยี่ยมเยือนสักครั้งในชีวิตที่บ้านศิลปิน คลองบางหลวง คลองที่ตั้งเมืองบางกอกแห่งแรกนับตั้งแต่สมัยอยุธยายาวนานเป็นเวลากว่า 500 ปี Read More »

ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (Bangkokian Museum)

ST 04-03-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ศาสตรศึกษา : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (Bangkokian Museum) ชื่อแขกรับเชิญ : ศศิวิมล เพชรรัตน์ อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตบางรัก ดำเนินรายการ : ณิศรา สายแสวง ออกอากาศวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ออกอากาศทางช่อง News1 Read More »