พิพิธอาเซียน

พิพิธอาเซียน : ปีนัง-มะละกา สองเมืองท่าควรค่ามรดกโลก ตอน.. ตามรอยมะละกา (ประเทศมาเลเซีย)

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : ปีนัง-มะละกา สองเมืองท่าควรค่ามรดกโลก ตอน.. ตามรอยมะละกา (ประเทศมาเลเซีย)  สถานที่ : Malaysia 1. เมืองมะละกา  2. A’ Famosa  3. “จัตุรัสดัตช์” 4. Maritime Museum พิพิธภัณฑ์แห่งการเดินเรือ ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : ปีนัง-มะละกา สองเมืองท่าควรค่ามรดกโลก ตอน.. เยือนถิ่นปีนัง (ประเทศมาเลเซีย)

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)  ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : ปีนัง-มะละกา สองเมืองท่าควรค่ามรดกโลก ตอน.. เยือนถิ่นปีนัง สถานที่ : Malaysia 1. ชุมทางหาดใหญ่  2. รถไฟสาย หาดใหญ่-บัตเตอร์เวิร์ธ  3. Burmah Road (Jalan Burma Penang)  4. Penang peranakan mansion ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : พิพิธเมืองนนท์

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : พิพิธเมืองนนท์ สถานที่ :  -  ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : พาไป… เกาะ(เกร็ด)

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : พาไป… เกาะ(เกร็ด) สถานที่ :  -  ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : Singapore ตอน 2 City of Asean

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : Singapore ตอน 2 City of Asean สถานที่ :  -  ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : Singapore ตอน 1 ดินแดนที่ไม่หยุดนิ่ง

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : Singapore ตอน 1 ดินแดนที่ไม่หยุดนิ่ง ความแตกต่างและสีสัน การรวบรวมวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกและตะ­วันตกเอาไว้ด้วยกัน สถานที่ : - Lavender Street - Little India - China Town - Peranakan Museum - พูลาอูบิน - คลากคลีย์ - สนามบินชางฮี ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : สมุทรสาคร เมืองมหาชัย ศูนย์กลางการค้าปลีก-ค้าส่งอาหารทะเลและแปรรูปอุตสาหกรรมประมง

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : สมุทรสาคร เมืองมหาชัย ศูนย์กลางการค้าปลีก-ค้าส่งอาหารทะเลและแป­รรูปอุตสาหกรรมประมง ผู้ดำเนินรายการ : เบียร์ เบคตัน สถานที่ : - ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : มนต์เสน่ห์ตะวันออกไทย จังหวัดชลบุรี ตอน 2 มุ่งหน้าสู่.. เกาะสีชัง

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : มนต์เสน่ห์ตะวันออกไทย จังหวัดชลบุรี ตอน 2 มุ่งหน้าสู่.. เกาะสีชัง ผู้ดำเนินรายการ : เบียร์ เบคตัน สถานที่ : - ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : มนต์เสน่ห์ตะวันออกไทย จังหวัดชลบุรี ตอน 1

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : มนต์เสน่ห์ตะวันออกไทย จังหวัดชลบุรี ตอน 1 ผู้ดำเนินรายการ : เบียร์ เบคตัน สถานที่ : - ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : นครราชสีมา ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและหัตถกรรมชั้นนำอาเซียน

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU Wisdom TV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : นครราชสีมา ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและหัตถกรรมชั้นนำอ­าเซียน ผู้ดำเนินรายการ : ปุ้ย ภัทริกา พรประสิทธิ์ สถานที่ : - ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : เขาใหญ่ (Khao Yai) … มรดกไทย มรดกโลก

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU Wisdom TV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : เขาใหญ่ (Khao Yai) … มรดกไทย มรดกโลก ผู้ดำเนินรายการ : ปุ้ย ภัทริกา พรประสิทธิ์ สถานที่ : - ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : พิพิธนครพนม

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU Wisdom TV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : พิพิธนครพนม ผู้ดำเนินรายการ : เบียร์ เบคตัน สถานที่ : - บรรยากาศแม่น้ำโขง - สะพานมิตรภาพไทยลาว - พิธีแห่ปราสาทผึ้ง - พระธาตุพนม - มหกรรมการไหลเรือไฟ ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : กรุงเทพมหานคร มหานครแห่งอาเซียน

mqdefault

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU Wisdom TV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ พิพิธอาเซียน : กรุงเทพมหานคร มหานครแห่งอาเซียน ผู้ดำเนินรายการ : เบียร์ เบคตัน สถานที่ : - วังสวนผักกาด - วัดอรุณราชวราราม ชมบรรยากาศเย็น ไฟตอนกลางคืน - วัดหัวลำโพง ทำบุญถวายโรงศพได้ทั้งคืน - เยาวราช - พิพิธภัณฑ์จิม ทอมป์ สัน - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง - เสาชิงช้า ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.00-18.00 ... Read More »

พิพิธอาเซียน : เมืองตากอากาศริมทะเล ภูเขา วิถีของชาวประมง ‘ พิพิธประจวบคีรีขันธ์ ‘

aseanbeach

รายการ พิพิธอาเซียน : ‘ พิพิธประจวบคีรีขันธ์ ‘ เมืองตากอากาศริมทะเลและภูเขา พร้อมสัมผัสกับวิถีของชาวประมง ผู้ดำเนินรายการ : เบียร์ เบคตัน สถานที่ : - ในตัวเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ - เทศบาลหัวหิน - สถานีรถไฟหัวหิน - ชายทะเลเขาเต่า ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »

พิพิธอาเซียน : “พิพิธนครปฐม”

nakornpathom

รายการ พิพิธอาเซียน : ลุยพื้นที่การเรียนรู้สู่อาเซียน ” พิพิธนครปฐม ” ผู้ดำเนินรายการ : สุธากรณ์ เค้าสีดา สถานที่ : 1. พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งชาติ 2. รูปปั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม 3. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 4. คลองมหาสวัสดิ์ 5. จุดสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ­ตำบล การทำนาบัว 6. สวนผลไม้ ลุงบุญเลิศ ออกอากาศเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.00-18.00 น. Read More »