ตะวันรุ่ง

ตะวันรุ่ง : “องุ่นคุณหวาน องุ่นสดที่เลื่องชื่อถึงความอร่อย” โดย ไร่สุภาพชาย บุตรจันทร์

TR 13-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : องุ่นคุณหวาน องุ่นสดที่เลื่องชื่อถึงความอร่อย แขกรับเชิญ : สุภาพชาย บุตรจันทร์ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 13 สิงหาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : ชาสมุนไพรอินทรีย์วิถีไทย

TR 06-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ชาสมุนไพรอินทรีย์วิถีไทย แขกรับเชิญ : - น.ส.ปัทมาภรณ์ ธาราสุนทร ผู้จัดการบริษัท CRAFT OF TEA - ป้าบัว บำรุง จันทะเอ เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 6 สิงหาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : ศูนย์สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ส่งต่อผลผลิตสู่เกษตรกร

TR 30-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ศูนย์สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ส่งต่อผลผลิตสู่เกษตรกร แขกเชิญ : บำรุง จันทะเอ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 30 กรกฎาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “สวนผักปากช่อง ผุดไอเดียทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร” โดย ชยพล กลมกล่อม

TR 23-07-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : สวนผักปากช่อง ผุดไอเดียทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แขกเชิญ : เสก-ชยพล กลมกล่อม สวนผักปากช่อง ผุดไอเดียทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ โดยมีแขกรับเชิญ คุณชยพล กลมกล่อม เป็นเจ้าของสวนผักปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ พร้อมทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้านการเกษตร มานานนับ 10 ปี ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 23 กรกฎาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : ไร่กาลเวลา Organic Farm

TR 16-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ไร่กาลเวลา Organic Farm แขกเชิญ : สฤษฏ์ แดงจันทร์ / ศุภรัตน์ แดงจันทร์ ไร่กาลเวลา Organic Farm โดยมีแขกรับเชิญ คุณ สฤษฏ์ แดงจันทร์ ผู้จัดการไร่กาลเวลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปิดร้านอาหารแบบเน้นการปรุงปลูกเองที่มีแรงบันดาลใจเป็นแม่ตุ้ม (ศุภรัตน์ แดงจันทร์) เป็นคนลงมือและเพาะปลูกเอง อีกทั้งยังดัดแปลงวิธีการปลูกให้ดูทันสมัยให้ง่ายต่อการใช้งาน จะมีอะไรใหม่ๆและน่าสนใจเพียงใด ติดตามได้ทุกวัน ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 16 กรกฎาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “สุชาติ บุญเกล้า” ทหารเกษียณยึดการทำเกษตร ใช้ชีวิตการ “พอดีพอเพียง”

TR 09-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ทหารเกษียณยึดการทำเกษตร ใช้ชีวิตการ “พอดีพอเพียง” แขกเชิญ : สุชาติ บุญเกล้า / ทิวาพร ศรีวรกุล ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 9 กรกฎาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “โรงเรียนบ้านนาสวน” ทำเกษตรทานเอง ชีวิตปลอดภัย

TR 02-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : “โรงเรียนบ้านนาสวน” ทำเกษตรทานเอง ชีวิตปลอดภัย แขกเชิญ : พิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ์ / ทิวาพร ศรีวรกุล / สุกสันต์ นามวงศ์ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 2 กรกฎาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : เกษตรธรรมชาติ ทดแทนไร่ข้าวโพดของ “ชาวกระเหรี่ยง”

TR 25-06-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง: เกษตรธรรมชาติ ทดแทนไร่ข้าวโพดของ “ชาวกระเหรี่ยง” โดย คุณ อนงค์ ประสิบสิงห์ เกษตรกรนาสวนชาวกระเหรี่ยงผู้ยึดอาชีพการทอผ้าเสริม และ คุณ ธนัชพร สุขสถาพรชัย แกนนำเกษตรอินทรีย์ บ้านนาสวนที่ผันตัวเองมาปลูกพริกบนเชิงเขาพร้อมปรับสภาพหน้าดินให้คงธรรมชาติ แขกรับเชิญ : อนงค์ ประสิบสิงห์ / ธนัชพร สุขสถาพรชัย / ทิวาพร ศรีวรกุล ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 – 9.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ตะวันรุ่ง : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จ.กาญจนบุรี โดย คุณทิวาพร ศรีวรกุล

TR 18-06-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง: ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาญจนบุรี โดย คุณทิวาพร ศรีวรกุล ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักษามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) นำแนวทางความพอดีพอเพียงปลูกผักสวนผสมอินทรีย์ปลอดสารชีวิตปลอดภัย นำมาบริโภคและเปิดเป็นศูนย์ให้กับผู้ที่สนใจในแนวคิดของคุณป้า ได้ใช้เป็นตัวอย่างสู่การประกอบอาชีพ ทำเงินทำรายได้ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 – 9.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “ยุทธการ มากพันธุ์” คนไทยไอเดียเลิศ ผลิตเครื่องกลั่น ขยะเป็นน้ำมัน

TR 11-06-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง: คนไทยไอเดียเลิศ ผลิตเครื่องกลั่น ขยะเป็นน้ำมัน แขกรับเชิญ : ยุทธการ มากพันธุ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งเอเชียแปซิฟิก คนไทยไอเดียเลิศ ผลิตเครื่องกลั่น ขยะเป็นน้ำมัน โดยยุทธการ มากพันธุ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งเอเชียแปซิฟิก ที่นำร่องคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีจากสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช้นำมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ ดั่งเช่นเครื่องกลั่นน้ำมันที่นำขยะพลาสติกมาดัดแปลงคืนสภาพให้เป็นศูนย์เสมือนจุดเริ่มต้นที่ก่อนมาเป็นขวดพลาสติก ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 – 9.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ตะวันรุ่ง : แจกสูตร “ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสวนเพชรเกษตร” โดย โกดิษ – สมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม

TR 04-06-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง: แจกสูตร “ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสวนเพชรเกษตร” แขกรับเชิญ : โกดิษ – สมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสวนเพชรเกษตร โดย โกดิษ สมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม เจ้าของสวนเพชรเกาะ เกษตรอินทรีย์ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ที่นอกจากจะทำเป็นรีสอร์ทแล้วรอบๆ บริเวณยังเต็มไปด้วยผักปลอดสารผิดและนั่นจึงเป็นที่มาของการหมักปุ๋ยที่ไม่ใช้สารเคมี ในสวนเพชรยังมีสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์หลายสูตรในวันนี้รายการตะวันรุ่งนำความรู้จากคุณพ่อโกดิษ ที่บอกมาว่าไม่หวงสูตรจำแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลย ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 – 9.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “พิทักษ์ ศิริกุลพัฒนผล” แปลงผักสัมมาชีพต้นแบบสมุนไพร

TR 28-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง: แปลงผักสัมมาชีพต้นแบบสมุนไพร แขกรับเชิญ : พิทักษ์ ศิริกุลพัฒนผล แปลงผักสัมมาชีพต้นแบบสมุนไพร โดยคุณลุง พิทักษ์ ศิริกุลพัฒนผล เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร จ.เพชรบุรี ที่ยึดเคล็ดลับปลูกรักษาตัวเองแล้วจึงค่อยพัฒนาสร้างผลผลิตให้ได้ราคา ยึดหลักการใช้ชีวิตแบบพอมีพอกิน อยู่อย่างพอเพียงนำสมุนไพรที่ปลูกเป็นยารักษาสุขภาพ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “สวนลุงบุญช่วย” มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มาตรฐาน GAP

TR 21-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : “สวนลุงบุญช่วย” มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มาตรฐาน GAP แขกรับเชิญ : บุญช่วย ปั้นหยัด สวนลุงบุญช่วย มะม่วง น้ำดอกไม้สีทองมาตรฐาน GAP โดยคุณ บุญช่วย ปั้นหยัด เป็นอดีตประธานชมรมผู้ผ่านการฝึกงานการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น ที่นำความรู้เพิ่มเติมมาพัฒนาชาวบ้านและผลผลิตของตัวเองให้ได้คุณภาพและราคากำไรงาม จะมีเทคนิคพิเศษอะไร ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : 3 ปี นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ ตำบลหนองสาหร่าย

TR 14-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : 3 ปี นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ ตำบลหนองสาหร่าย 3ปี นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ ที่ตำบลหนองสาหร่าย โดยมีแขกรับเชิญ คุณ แรม เชียงกา เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย ที่ต่อยอดมหาวิทยาลัยรังสิตคัดเลือกชุมชนหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี นำร่องเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ” บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรให้ชาวนาพึ่งตนองอย่างครบวงจร แขกรับเชิญ : แรม เชียงกา ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : เกษตรบำบัด กลยุทธ์สร้างคนของ อารีย์ เฉลยสุข อดีตผบ.เรือนจำ ตอน 2

18157716_1519177864767059_8740805716947412156_n

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : เกษตรบำบัด กลยุทธ์สร้างคนของ อารีย์ เฉลยสุข อดีตผบ.เรือนจำ ตอน 2 แขกรับเชิญ : - อารีย์ เฉลยสุข อดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่และ ประธานศูนย์เกษตรธรรมชาติทองผาภูมิ - กำนัน คำแสง มีทา กำนัน ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 ต่อเนื่องจากตอนที่2 ของอดีต ผบ.เรือนจำ…หัวใจออร์แกนิกเกษตรบำบัด กลยุทธ์สร้างคน…ของ อารีย์ เฉลยสุข ตอนที่2 สัปดาห์นี้ได้แขกรับเชิญเพิ่มขึ้นมาอีกคน ... Read More »