ตะวันรุ่ง

ตะวันรุ่ง : “เมธาวัฒน์ คล้ายคลึง” ผู้ปลูกผักชีออร์แกนิค อาชีพเสริม สร้างรายได้ สร้างสุขภาพที่ดี

TS 23-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : ปลูกผักชีออร์แกนิค อาชีพเสริมของครูสังคม สร้างรายได้ สร้างสุขภาพที่ดี แขกรับเชิญ : เมธาวัฒน์ คล้ายคลึง “เมธาวัฒน์ คล้ายคลึง” ครูสังคม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผันตัวเองมาปลูกผักชีออร์แกนิค อาชีพเสริมของครูสังคม สร้างรายได้ สร้างสุขภาพที่ดี โดยผักชีนี้ถือเป็นอาชีพทำเงินของไทย แต่จะมีสักกี่คนที่หันมาปลูกเกษตรอินทรีย์เพราะอย่างที่บอกพอหน้าแล้ง ผักชีก็จะแล้งตาม แต่ก็มีเกษตรกรหัวใจอินทรีย์อย่างคุณเมธาวัฒน์ ที่ปลูกผักชีสำเร็จและมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการแปรรูปและต่อยอดไปยังต่างเทศอีกด้วย ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : พงศณกร บุญมาเลิศ(ยาซีน) “สวนพอเพียง เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย”

TR 16-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : สวนพอเพียง เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย แขกรับเชิญ : พงศณกร บุญมาเลิศ(ยาซีน) พงศณกร บุญมาเลิศ หรือ ยาซีน ผู้เป็นนักปราชญ์ นักคิด ใช้หลักพออยู่พอกินมาปรับดำเนินชีวิต จากคนที่มีปริญญาหลายใบสู่การปรับใช้หลักปริญญาพอเพียง 1 ใบ ตามศาสตร์พระราชารัชการที่ 9 ในที่มาของความเป็นสวนพอเพียง เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : สตรอว์เบอร์รี่ ไร่จารึก ไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ จ.ลพบุรี

TR 09-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : สตรอว์เบอร์รี่ ไร่จารึก ไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ จ.ลพบุรี แขกรับเชิญ : จารึก จั่นอิ๊ด, สจ.ธงชัย ชัยศิริชนก, พศวัตร รักดี, ธีระพงษ์ วงษ์ทอง สตรอว์เบอร์รี่ ไร่จารึก ไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ จ.ลพบุรี เป็นสถานที่แรกและที่เดียวของจังหวัด โดยมีคุณ จารึก จั่นอิ๊ด เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ที่ผกผันตัวเองจากงานประจำผู้มีเงินเดือนสูง เปลี่ยนแปลงเป็นเกษตรกรแบบพออยู่พอกิน ใช้ชีวิตกับการทดลองสิ่งใหม่ๆ โดยยึดหลักโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาปลูกลงดิน ปรับหิน ปรุงดิน ให้กินได้ ปัจจุบันมีผู้ศึกษาดูงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และมีหน่วยงานภาครัฐเข้าให้การสนับสนุน ดั่งเช่นครั้งนี้ มีแขกรับเชิญ สจ.ธงชัย ชัยศิริชนก , คุณ พศวัตร รักดี นายกอบต.ช่องสาริกา ... Read More »

ตะวันรุ่ง : “ธันยสิทธิ์ ปุ้ยธนาวัฒน์” กำนันนักประดิษฐ์ เทคโนโลยีเพิ่มการสร้างโอกาส ของเกษตรธรรมชาติ

17626132_10208428127247899_1590415694445181429_n

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : กำนันนักประดิษฐ์ เทคโนโลยีเพิ่มการสร้างโอกาส ของเกษตรธรรมชาติ แขกรับเชิญ : ธันยสิทธิ์ ปุ้ยธนาวัฒน์ กำนันตำบลท่าไม้รวก ธันยสิทธิ์ ปุ้ยธนาวัฒน์ กำนันตำบลท่าไม้รวก ที่ถือเป็นบุคคลต้นแบบ เป็นนักประดิษฐ์ ใช้ชีวิตพอดี พอเพียง ยึดหลักใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ นำมาดัดแปลงให้ผลผลิตที่เร็วขึ้น สะดวกและง่ายต่อการดำรงชีพทดแทนวิถีเกษตรธรรมชาติแบบเดิมๆ โดยยังคงยึดความเป็นเกษตรอินทรีย์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นนักประดิษฐ์ที่ไม่จำเป็นต้องทำขึ้นเพื่อใส่สารเคมี ก็ทำได้ ให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน จะน่าสนใจเพียงใด และอะไรถึงทำให้ใครๆกล่าวคานว่าเป็นกำนันนักประดิษฐ์ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “ธันยสิทธิ์ ปุ้ยธนาวัฒน์” กำนันเดินตามรอยพ่อ พอเพียงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ชาวเพชรบุรี

17425154_10208387265306376_2053240878061889531_n

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : กำนันธันยสิทธิ์ ปุ้ยธนาวัฒน์ กำนันตำบลท่าไม้รวก เดินตามรอยพ่อ “พอเพียง แบบเกษตรอินทรีย์” จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณ โกดิษ สมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม เจ้าของสวนมะนาวบ้านสวนเพชร และรีสอร์ทสวนเพชร เป็นคนแนะนำ อยากให้นำเสนอบ้านกำนันเพราะถือว่า เป็นบ้านต้นแบบสำหรับครัวเรือนที่อยากใช้ชีวิตแบบพอเพียง และสิ่งที่อยู่บริเวณรอบๆบ้าน ล้วนแล้วหารับประทานได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องซื้อโดยใช้เงินแต่เน้นใช้แรงและระยะเวลา เพียงเท่านี้ก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียง แขกรับเชิญ : 1. สมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม เกษตรกร 2. ธันยสิทธิ์ ปุ้ยธนาวัฒน์ กำนันตำเบล ท่าไม้รวก ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ... Read More »

ตะวันรุ่ง : คุณสุภิสาข์ มันขุนทด พาชม “เกาะเกษตรอินทรีย์” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

17352300_10208323988324491_6615105523053919740_n

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : เกาะเกษตรอินทรีย์ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ แขกรับเชิญ : สุภิสาข์ มันขุนทด “เกาะเกษตรอินทรีย์” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยคุณเมย์ สุภิสาข์ มันขุนทด เกษตรกรอินทรีย์วิถีไทย เจ้าของสวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท แห่งตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่ดัดแปลงพื้นที่รีสอร์ท ไม่ใช่เป็นที่พักผ่อนในวันหยุดเพียงอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงแขกผู้มาเข้าพักได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารจากสิ่งที่ตัวเองปลูกขึ้น อีกทั้งยังดัดแปลงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกสถานที่ ที่น่าเข้ามาศึกษาจึงเป็นที่มาของเกาะเกษตรอินทรีย์ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : คุณสมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม แนะวิธีปลูกมะนาวแบบอินทรีย์ ให้ติดผลดกตลอดปี

TR 12-03-60 01

รายการ ตะวันรุ่ง : ปลูกมะนาวแบบอินทรีย์ ให้ติดผลดกตลอดปี แขกรับเชิญ : สมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม เจ้าของสวนมะนาวบ้านสวนเพชร มะนาวอินทรีย์ ปลูกมะนาวแบบอินทรีย์ให้ติดผลดกตลอดทั้งปี กับการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงพัฒนา ของ โกดิษ สมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม เจ้าของสวนมะนาวบ้านสวนเพชร ที่แต่เดิมยึดอาชีพเป็นเกษตรกรในการหารายได้ และกินอยู่แบบพอเพียง จนปัจจุบันได้กลายเป็นเจ้าของสวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท แต่ก็ไม่เคยทิ้งความเป็นเกษตรกร ประวัติและเทคนิคการหาความสุขเพิ่มพูนรายได้จะน่าสนใจเพียงใด ติดตามได้ในรายการตะวันรุ่ง ตะวันนำทาง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8 นาฬิกา ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ช่อง News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : คุณสุพจน์ สิงห์โตศรี เผยเลี้ยง “หมูหลุมอินทรีย์” ทำเงินดี วิถีชุมชน

TR 05-03-60 01

การเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในวงการปศุสัตว์ของไทย เพราะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้ที่ดีตามความนิยมของผู้บริโภค แต่การเลี้ยงหมูด้วยวิถีแบบเกษตรอินทรีย์ ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นการแสดงความรับผิดชอบของเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตอาหารให้แก่ประชาชนผู้บริโภคอีกด้วย และนี่ คือเรื่องราวของรายการตะวันรุ่งในตอนนี้   Read More »

ตะวันรุ่ง : ปัญญา ตันตระกูล ผู้เพาะปลูก “เห็ดหลินจือ” เห็ดแห่งความศรัทธา สานต่ออาชีพแปรรูปน้ำเฉาก๊วย

tr 26-02-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : “เห็ดหลินจือ” เห็ดแห่งความศรัทธา สานต่ออาชีพแปรรูปน้ำเฉาก๊วย แขกรับเชิญ : ปัญญา ตันตระกูล ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ช่อง News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : สายสุนีย์ สุวรรณดี ชวนปลูก มัลเบอร์รี่…เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพ

tr 19-02-60

รายการตะวันรุ่งพาไปรู้จักกับการปลูก “มัลเบอรรี่” ซึ่งเป็นไม้ผลที่กำลังอินเทรนท์ มีผู้นิยมรับประทาน มีประโยชน์หลากหลาย สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างงดงาม Read More »

ตะวันรุ่ง : กิตติคุณ พรหมพิทักษ์ แนะวิธีปลูกไม้ดอก “เบญจมาศ” ให้ได้เงิน

tr 12-02-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : เบญจมาศไม้ดอกทำเงิน แขกรับเชิญ : กิตติคุณ พรหมพิทักษ์ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ช่อง News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : นมแพะแปรรูป…เคล็ดลับความงาม โดย คุณพงศณกร บุญมาเลิศ – คุณเบญญารดา บุญมาเลิศ

tr 05-02-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : นมแพะแปรรูป…เคล็ดลับความงาม แขกรับเชิญ : คุณพงศณกร บุญมาเลิศ – คุณเบญญารดา บุญมาเลิศ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ช่อง News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : คุณณรงค์ กิ่งแก้ว เผยการเลี้ยงวัวนม โอกาสทองบนความท้าทาย

tr 29-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : การเลี้ยงวัวนม โอกาสทองบนความท้าทาย[ แขกรับเชิญ : ณรงค์ กิ่งแก้ว ออกอากาศวันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ช่อง News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : ปลูกผักบนดิน เก็บเกี่ยวปลอดสารพิษ โดย คุณสงบ เพียรทำดี เจ้าของสวนผักครูสรรเสริญ

tr 22-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : ปลูกผักบนดิน เก็บเกี่ยวปลอดสารพิษ แขกรับเชิญ : คุณสงบ เพียรทำดี เจ้าของสวนผักครูสรรเสริญ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ช่อง News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : กุ้งก้ามแดง…อาชีพใหม่รายได้ดี โดย คุณวิศรุต ใจเมือง

tr 15-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv รายการ ตะวันรุ่ง : กุ้งก้ามแดง…อาชีพใหม่รายได้ดี แขกรับเชิญ : วิศรุต ใจเมือง ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. ช่อง News1   Read More »