ตะวันรุ่ง

“สวนลุงทม” มะนาวแคลิฟอร์เนีย มะนาวน้ำดี ไร้สาร

TR 13-05-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : “สวนลุงทม” มะนาวแคลิฟอร์เนีย มะนาวน้ำดี ไร้สาร แขกรับเชิญ : ทม ไทยเจริญ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 13 พฤกษภาคม พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

“เขาค้อ อะเมโซน” ทำเกษตรแบบขั้นบันไดตามเชิงเขา

TR 06-05-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : “เขาค้อ อะเมโซน” ทำเกษตรแบบขั้นบันไดตามเชิงเขา แขกรับเชิญ : สุขกมล จิตสมร , อรุณ จิตสมร ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 6 พฤกษภาคม พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

“พัณณ์ชิตา ดำมณี” เพาะต้นอ่อนทานตะวัน มือใหม่สู่มืออาชีพ ที่ไร่ สท.เก๋ จ.สระบุรี

TR 22-04-61 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : เพาะต้นอ่อนทานตะวัน มือใหม่สู่มืออาชีพ ที่ไร่ สท.เก๋ จ.สระบุรี แขกรับเชิญ : พัณณ์ชิตา ดำมณี ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 22 เมษายน พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

“ธารวิมล นวลแดง” ชาวนารุ่นใหม่ แปรผืนดินทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่

TR 15-04-61 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ชาวนารุ่นใหม่ แปรผืนดินทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ แขกรับเชิญ : ธารวิมล นวลแดง ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 15 เมษายน พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

“สวนสายพินพันธุ์ไม้” ขายผล ขายหน่อ โกยเงิน เป็นล้าน จ.นครราชสีมา (08-04-61)

TR 08-04-61 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : “สวนสายพินพันธุ์ไม้” ขายผล ขายหน่อ โกยเงิน เป็นล้าน แขกรับเชิญ : สายพิน แก้วศรี ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 8 เมษายน พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

เกษตรผสมผสาน “มะนาวบ่อซีเมนต์ เน้นคุณภาพ ปลอดสารพิษ” จ.นครราชสีมา (01-04-61)

29572733_1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : มะนาวบ่อซีเมนต์ เน้นคุณภาพ ปลอดสารพิษ แขกรับเชิญ : อรุณ ขันโคกสูง / กิตติ วัฒนกสิการ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 1 เมษายน พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

1 ไร่แก้จน ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี (25-03-61)

TR 25-03-61 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : 1 ไร่แก้จน ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี แขกรับเชิญ : กรกช แจ่มแจ้ง ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “มะเขือเทศมีปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เพิ่มค่าเพิ่มราคา” โดย ชาตรี รักธรรม

TR 18-03-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : มะเขือเทศมีปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เพิ่มค่าเพิ่มราคา พาไปเรียนรู้การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ที่ให้ผลผลิต ส่งต่อมะเขือเทศทำให้ได้ราคาดี โดยคุณชาตรี รักธรรม เจ้าของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรพาชมและอธิบายการทำปุ๋ยตั้งแต่ต้น แขกรับเชิญ : ชาตรี รักธรรม ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 มูลไส้เดือน องค์ประกอบของการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ทางเลือกของเกษตรกรที่ต้องการสร้างผลผลิตดีมีคุณภาพ ส่งมอบความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค รายการตะวันรุ่งจึงพาไปเรียนรู้การทำปุ๋ยไส้เดือนจาก คุณชาตรี รักธรรม เจ้าของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ต. จระเข้สามพัน อ. อู่ทองจ.สุพรรณบุรี ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิต จึงทำให้คุณชาตรีผันตนเองมาเป็นเกษตรกร ... Read More »

ตะวันรุ่ง : “ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม” โดย บุญปรอด เจริญฤทธิ์

TR 11-03-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม แขกรับเชิญ : บุญปรอด เจริญฤทธิ์ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l  11 มีนาคม พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 นาเกลือ หรือ เกลือสมุทร เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่สร้างเงิน สร้างรายได้ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดมาหลายยุคสมัย เป็นที่มาของศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาอาชีพทำนาเกลือให้คงอยู่ต่อไป บุญปรอด เจริญฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม บอกว่า ตั้งใจให้ศูนย์นี้เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ประกอบอาชีพทำนาเกลือ ให้สามารถต่อสู้กับปัญหา เอาชนะอุปสรรค และให้คนรุ่นใหม่สานต่ออาชีพนาเกลือ โดยเฉพาะชานาวเกลือในพื้นที่ 3 จังหวัด ... Read More »

ตะวันรุ่ง : บ้านน้ำส้ม เปลี่ยนดินเค็มเป็นดินสร้างอาชีพ โดย เกษม เด่นทุกทาง

TR 04-03-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : บ้านน้ำส้ม เปลี่ยนดินเค็มเป็นดินสร้างอาชีพ แขกรับเชิญ : เกษม เด่นทุกทาง ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 ชาว อำเภอแม่กลอง ประสบปัญหาดินเค็มจนแทบทำการเกษตรไม่ได้ คุณ เกษม เด่นทุกทาง ได้ค้นพบวิธีแก้ปัญหา พลิกฟื้นผืนดิน สร้างบ้านสวนน้ำส้ม เป็นแปลงเกษตรที่ประสบความสำเร็จ ปลูกพืชกินเองจนกลายเป้นความภาคภูมิใจที่ต้องการบอกต่อให้ผู้สนใจได้รู้ คุณเกษมบอกว่า การทำดินให้ดี ต้องทำให้ดินมีชีวิต โดยเฉพาะการสร้างจุลินทรีย์น้ำเค็ม ที่สามารถจัดการความเค็มของเกลือ ดังนั้น การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หาทำได้ขยายตัว ก็จะทำให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น โดยคุณเกษมสร้างจุลินทรีย์จากปลาทะเล เปลือกสับปะรด กากน้ำตาลผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมและหมักด้วยอีเอ็ม ... Read More »

ตะวันรุ่ง : ส้มโออัมพวา ของดีของเด่น ลูกใหญ่รสชาติดี โดย สมยศ เต็งสกุล / ยุวดี เต็งสกุล

TR 25-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ส้มโออัมพวา ของดีของเด่น ลูกใหญ่รสชาติดี แขกรับเชิญ : สมยศ เต็งสกุล / ยุวดี เต็งสกุล ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 ส้มโออัมพวา หรือ ส้มโอขาวใหญ่ คือผลไม้ยอดนิยมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของ แม่กลอง เพราะมีผลใหญ่ รสชาติดี หวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แกะออกจากเปลือก ง่าย มีเมล็ดน้อย และสามารถทำรายได้ให้ชาวแม่กลองปีละนับร้อยล้านบาท เป็นที่นิยมปลูกในหมู่เกษตรกรที่จังหวัดสมุทรสงคราม คุณ สมยศ เต็งสกุล เกษตรกรเจ้าของบ้านสวนส้มโอลุงเตี้ย ... Read More »

ตะวันรุ่ง : น้ำตาลมะพร้าว ของดีสานต่อไม่ถูกลืม โดย สุทธภา อยู่เมือง

TR 18-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : น้ำตาลมะพร้าว ของดีสานต่อไม่ถูกลืม แขกรับเชิญ : สุทธภา อยู่เมือง ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : สมุนไพรมะเดื่อฝรั่ง ประโยชน์สูง หาทานยาก โดย “สุภชัย สร้อยสูงเนิน”

TR 11-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : สมุนไพรมะเดื่อฝรั่ง ประโยชน์สูง หาทานยาก แขกรับเชิญ : สุภชัย สร้อยสูงเนิน ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 มะเดื่อฝรั่ง ผลไม้ที่มีรสหอม มีประวิติความเป็นมาที่น่าสนใจ ทั้งการเป็นผลไม้ของพระอัลเลาะห์ และเป็นผลไม้มีค่าของกรีก และในประเทศไทย เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกบนดอยอ่างทาง ทดแทนการปลูกฝิ่นในพื้นที่โครงการหลวง นอกจากนี้ มะเดื่อยังติดอันดับผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 1 ใน 10 ของโลก ทำให้คุณ สุภชัย สร้อยสูงเนิน เลือกปลูกมะเดื่อ ต่อจากการทำฟาร์มไส้เดือน และใช้มูลไส้เดือนเป็นดินในการเพราะปลูก ให้ผลผลิตดี ... Read More »

ตะวันรุ่ง : “ฟาร์มกุ้งก้ามแดง รายได้หลักหมื่น” โดย บุญล้อม สร้อยสูงเนิน

TR 04-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ฟาร์มกุ้งก้ามแดง รายได้หลักหมื่น แขกรับเชิญ : บุญล้อม สร้อยสูงเนิน ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 กุ้งก้ามแดง หรือ ล๊อปสเตอร์ของเมืองไทย คือสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างงาม โดยคุณ บุญล้อม สร้อยสูงเนิน ได้ทดลองเลี้ยงเป็นผลดี และยึดเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้อย่างงาม คุณบุญล้อมเล่าว่า เริ่มต้นจากสั่งพ่อแม่พันธุ์จากอินเตอร์เน็ต มาเลี้ยง ผสมพันธุ์ และขยายพันธุ์ได้ดี โดยการผสมพันธุ์ต้องเลือกตัวที่มีขนาดเท่ากัน เลือกตัวที่สวย โดยต้องเตรียมพร้อมสถานที่ให้ดี พอเลี้ยงได้เข้าที่เข้าทาง ก็ขยายบ่อปูน โดยกุ้งคู่หนึ่งให้ลูกประมาณ 150 ... Read More »

ตะวันรุ่ง : ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่หอมกลิ่นดินฟาร์ม โดย สุภชัย สร้อยสูงเนิน

TR 28-01-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่หอมกลิ่นดินฟาร์ม แขกรับเชิญ : สุภชัย สร้อยสูงเนิน (ฉบับเต็ม) รายการ ตะวันรุ่ง พาไปศึกษาวิธีการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่หอมกลิ่นดินฟาร์ม โดยคุณสุภชัย สร้อยสูงเนิน พาไปดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มการนำไส้เดือนลงดิน จนได้เป็นปุ๋ยและนำออกจัดจำหน่าย พร้อมยังบอกอีกว่าถ้ามีเกษตรกรท่านใดสนใจการทำปุ๋ยก็สามารถเข้ามาศึกษายังหอมกลิ่นดินฟาร์มได้ จะน่าสนใจแค่ไหนกับการขยายตลาดทำปุ๋ยไส้เดือน ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 28 มกราคม พ.ศ. 2561 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »