ตะวันรุ่ง

ตะวันรุ่ง : ภาครัฐและสถาบันการศึกษา รื้อฟื้นวิถีวัฒนธรรมข้าวใหม่

TR 03-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ภาครัฐและสถาบันการศึกษา รื้อฟื้นวิถีวัฒนธรรมข้าวใหม่ แขกรับเชิญ : นายอานันท์ ปันยารชุน / ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต / ศ.ธีรยุทธ บุญมี / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 3 ธันวาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : ไข่ไก่ขบถ ไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทย

TR 26-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ปุ๋ยธรรมชาติจากมูลไส้เดือนดิน ประโยชน์ที่ได้มาก ลงทุนน้อย แขกรับเชิญ : สิริกร ลิ้มสุวรรณ / อภิวัฒน์ สุขพ่วง ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 26 พฤศจิกายน 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : ปุ๋ยธรรมชาติจากมูลไส้เดือนดิน ประโยชน์ที่ได้มาก ลงทุนน้อย โดย รณยุทธ ดวงจันทร์ทิพย์

TR 19-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ปุ๋ยธรรมชาติจากมูลไส้เดือนดิน ประโยชน์ที่ได้มาก ลงทุนน้อย แขกรับเชิญ : รณยุทธ ดวงจันทร์ทิพย์ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 19 พฤศจิกายน 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “พร้อมรบ คำมี” ไร่แสงตะวัน เกษตรอินทรีย์ในวิถีพึ่งตนเอง

TR 12-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ไร่แสงตะวัน เกษตรอินทรีย์ในวิถีพึ่งตนเอง แขกรับเชิญ : พร้อมรบ คำมี ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 12 พฤศจิกายน 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “บุญนาค สุขสุพลสิริ” แนะการปลูกแก้วมังกรพันล้าน ทำเงินล้านบาทต่อปี

TR 05-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ปลูกแก้วมังกรพันล้าน ทำเงินล้านบาทต่อปี แขกรับเชิญ : บุญนาค สุขสุพลสิริ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 5 พฤศจิกายน 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : น้อยหน่าทำเงินพันธุ์ใหม่ “ฝ้ายเขียวเกษตร 2″ โดย สมเกียรติ บุตรบำรุง

TR 29-10-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : น้อยหน่าทำเงินพันธุ์ใหม่ “ฝ้ายเขียวเกษตร 2″ แขกรับเชิญ : สมเกียรติ บุตรบำรุง ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 29 ตุลาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 รายการตะวันรุ่ง พาไปรู้จัก น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์ใหม่ “ฝ้ายเขียวเกษตร 2” ซึ่งเป็นลูกผสมของพันธุ์เพชรปากช่องกับฝ้ายเขียวเกษตร 1 โดย คุณ สมเกียรติ บุตรบำรุง ประธานชมรมผู้ปลูกน้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร อำเภอปากช่อง เกษตรกรผู้บุกเบิกการปลูกน้อยหน่าพันธุ์นี้ จนได้รับผลตอบแทนรายได้งาม และต้องการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้สนใจ คุณสมเกียรติ เล่าว่า เริ่มปลูกน้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2 หลังจากได้มีโอกาสชิมรสชาติน้อยหน่าฝ้ายเขียว 2 ... Read More »

ตะวันรุ่ง : “บุญลือ เต้าแก้ว” พัฒนาที่ดิน 20 ไร่ แปลงเป็นศูนย์เรียนรู้จนประสบผลสำเร็จ

TR 22-10-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : พัฒนาที่ดิน 20 ไร่ แปลงเป็นศูนย์เรียนรู้จนประสบผลสำเร็จ แขกรับเชิญ : บุญลือ เต้าแก้ว หมอดินอาสาประจำอำเภอ จังหวัดสระบุรี ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 22 ตุลาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 รายการ ตะวันรุ่ง พาไปรู้จักกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญลือ เต้าแก้ว หมอดินอาสาประจำอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ที่มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มพูนผลผลิตพืชผลทางการเกษตรและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีอีกด้วย พื้นที่แปลงเกษตรของหมอดินบุญลือนั้น เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ปลูกข้าว พืชผักสวนครัว ทั้งไม้ดอก และพืชผลเกษตร เลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ... Read More »

ตะวันรุ่ง : “พงษ์ศักดิ์ ชาลี” แนะเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ตัวใหญ่ ไซส์งาม กำไรดี

TR 15-10-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ตัวใหญ่ ไซส์งาม กำไรดี แขกรับเชิญ : พงษ์ศักดิ์ ชาลี ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 15 ตุลาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “สุชล สุขเกษม” แนะเลี้ยงไก่ตระกร้ากับเกษตรผสมผสาน บนเนื้อที่ 1 ไร่ รายได้ 1 แสน

TR 08-10-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : เลี้ยงไก่ตระกร้ากับเกษตรผสมผสาน บนเนื้อที่ 1 ไร่ รายได้ 1 แสน แขกรับเชิญ : สุชล สุขเกษม ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 8 ตุลาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “โชติวิชญ์ เสือเล็ก” พาชม.. ปุ๋ยสาธิต ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ยายแพง

TR 01-10-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ปุ๋ยสาธิต ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ยายแพง แขกรับเชิญ : โชติวิชญ์ เสือเล็ก ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 1 ตุลาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : กล้วยหอมทองแม่ละออ ปลูกแสนง่าย กำเงินแสนบาทต่อปี

TR 24-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : กล้วยหอมทองแม่ละออ ปลูกแสนง่าย กำเงินแสนบาทต่อปี แขกรับเชิญ : เอกชัย ทองนวล ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 24 กันยายน 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “บุญส่ง พูลพัฒน์” อดีตนักวิชาการ ปลูกสับปะรดฉีกตา ผลไม้รสหวาน กำไรงาม

TR 17-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : สับปะรดฉีกตา ผลไม้รสหวาน กำไรงาม แขกรับเชิญ : บุญส่ง พูลพัฒน์ เจ้าของ “ไร่ส่งตะวัน” ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 17 กันยายน 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : สาหร่ายพวงองุ่น พืชมีประโยชน์ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

TR 10-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : สาหร่ายพวงองุ่น พืชมีประโยชน์ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ แขกรับเชิญ : สิริทิพย์ ต้นไม้ทอง / ปัญญา พลั่วกุด สาหร่ายพวงองุ่น พืชมีประโยชน์ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ โดยมีแขกรับเชิญ คุณสิริทิพย์ ต้นไม้ทอง เจ้าของฟาร์สาหร่ายพวงองุ่น บ้านปลาทะเลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และคุณปัญญา พลั่วกุด ผู้ดูแลสาหร่ายพวงองุ่น จากนักศึกษาในโครงการพระราชดำริฟาร์มทะเลตัวอย่าง ได้สนใจสาหร่ายพวงองุ่น นำมาต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้จนประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 10 กันยายน 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “สมาน แก้วเกตุ” เลี้ยงหอยแครง อาชีพหลักล้าน สร้างรายได้

TR 03-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : เลี้ยงหอยแครง อาชีพหลักล้าน สร้างรายได้ แขกรับเชิญ : “สมาน แก้วเกตุ” ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 3 กันยายน 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 รายการ ตะวันรุ่ง พาไปเจาะลึกลงน้ำ งมหอยแครงหาเคล็ดลับการเลี้ยงหอยให้ได้เงินล้าน โดยเจ้าของฟาร์มหอยแครง คุณ สมาน แก้วเกตุ มีเคล็ดไม่ลับมาฝากผู้ชมรายการ คุณสมานบอกว่า ที่สนใจเลี้ยงหอยแครงเพราะบ้านอยู่ที่นี่ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของการเลี้ยงหอยแครงคือ ต้องสนใจเรื่องดิน และน้ำเป็นสำคัญ เพราะน้ำต้องเค็ม ดินต้องดี ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำขังดินเน่า หรือน้ำฝนตกลงมาแล้วไม่ระบายน้ำ เมื่อนั้นก็เท่ากับเอาเงินมาโยนทิ้งลงน้ำ สิ่งที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงกังวลมากที่สุด คือ ฝนตก ... Read More »

ตะวันรุ่ง : “ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่ ดันขึ้นเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ” โดย สาโรจน์ เริ่มดำริห์

TR 27-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่ ดันขึ้นเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แขกรับเชิญ : สาโรจน์ เริ่มดำริห์ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 27 สิงหาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 รายการตะวันรุ่ง พาไปรู้จักกับ ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่ ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์โดยนักประมงรุ่นใหม่ไฟแรง “คุณ สาโรจน์ เริ่มดำริห์” เจ้าหน้าที่จากสถานีวิจัยประมงศรีราชา เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนและเห็ดทะเล ก่อตั้งยาวนาน 57 ปี ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน คุณสาโรจน์ เล่าว่า ที่ผ่านมาสถานีประมงมีการนำเข้าปลาการ์ตูนสายพันธุ์ต่างชาติมาหลายชนิด แต่จะมีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ซึ่งมีอายุประมาณ 2 ปี มาทำการวิจัยทดลองเพื่อผสมพันธุ์สร้างสายพันธุ์ใหม่ โดยกระบวนการเลือกคู่นั้นสำคัญมาก เพราะปลาการ์ตูนจะผสมพันธุ์กับคู่แท้ คือ ... Read More »