ข่าว

“ลดวาระกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ระบบอุปถัมภ์เพื่อใคร!” โดย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

PTr 19-05-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “ลดวาระกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ระบบอุปถัมภ์เพื่อใคร!” รายการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.สุริยะใส กตะศิลา พาไปร่วมปฏิรูปประเทศ เมื่อข้อเสนอปฏิรูประบบกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้ที่เสนอให้แก้ไขที่มาของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้เลือกตั้งโดยตรวจากประชาชน ทุก 5 ปี และมีการประเมินผลทุก 3 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองเข้าแทรกแซง ใช้เป็นฐานเสียง แขกรับเชิญ : ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU News Talk : “ภัยไซเบอร์ในยุคดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.รังสิต

RNT 15-05-60 3

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : “ภัยไซเบอร์ในยุคดิจิทัล” แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU Society : สัมภาษณ์ นัทธพงศ์ พรมสิงห์ (ดิว เดอะสตาร์ 9) เรื่องของการเรียนรวมถึงผลงานจะเป็นอย่างไร

RNT 16-05-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : การเรียนรวมถึงผลงานจะเป็นอย่างไร แขกรับเชิญ : นัทธพงศ์ พรมสิงห์ (ดิว เดอะสตาร์ 9) นักศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU Society : นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง “เธอ”

RNT 15-05-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง “เธอ” สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แขกรับเชิญ : - สรรค์ฉัตร พรมสวัสดิ์ นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต - เลออนฮาร์ด สิงห์หัทย์ ลีทเกนฮอสท์ นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต - ศักดิ์สิทธิ์ เทพไพบูลย์รัตน์ นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ม.รังสิต - พงศ์สิริชัย น้ำสุวรรณ นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ... Read More »

RSU Society : กว่าจะได้เป็น Google Developer Expert ด้าน Firebase คนแรกของประเทศไทย

RNT 11-05-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : กว่าจะได้เป็น Google Developer Expert ด้าน Firebase คนแรกของประเทศไทย แขกรับเชิญ : นายจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU HealthCare Club : การดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนโดย นพ.เฉลิมพล กิจชระโยธิน

RNT 11-05-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง HealthCare Club : การดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน แขกรับเชิญ : นพ.เฉลิมพล กิจชระโยธิน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว RSU Healthcare ออกอากาศวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : “ความท้าทายของโลกการเงินท่ามกลางประเด็นร้อนของโลก” โดยนักวิเคราะห์ กรภัทร วรเชษฐ์

RNT 09-05-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : ความท้าทายของโลกการเงินท่ามกลางประเด็นร้อนของโลก แขกรับเชิญ : คุณ กรภัทร วรเชษฐ์ นักวิเคราะห์ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน ออกอากาศวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU Society : การประกวดงาน Gigabyte Upgrade your life : Seed

RNT 09-05-60 3

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง Rsu Society : การประกวดงาน Gigabyte Upgrade your life : Seed แขกรับเชิญ : - ภูริณัฐ ก๋าใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต ม.รังสิต - หรรษธร พรงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต ม.รังสิต - สุวจี สมจรรยา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ ... Read More »

Economics Focus : ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ 15-19 พ.ค. 60 โดย คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต

RNT 15-05-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง Economics Focus : ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ 15 – 19 พ.ค. 60 โดย คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต Head of Research บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ออกอากาศวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Wisdom Kids : พบกับการเรียนการสอนโดยการนำเทคโนโลยีมาปรับสอนและใช้ในการศึกษา ในช่วงSBS Star มาดูความสามารถพิเศษของหนูน้อยยิมนาสติกตัวจิ๋ว

WK 13-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ : Wisdom Kids : พบกับการเรียนการสอนโดยการนำเทคโนโลยีมาปรับสอนและใช้ในการศึกษา ในช่วงSBS Star มาดูความสามารถพิเศษของหนูน้อยยิมนาสติกตัวจิ๋ว พิธีกร - รุตรดา วุฒิเดชาสิน/ Rutrada Wutthidechasin - ชิดชนก สิทธิถาวร / Chidchanok Sittitaworn - อติวัณณ์ อุไรรัตน์ / Atiwan Ouraira เบรค 1 Bilinqual Kids ตอน การนำเทคโนโลยีมาปรับสอนในการศึกษา เบรค 2 SBS Star ตอน Junior Gymnast นักยิมนาสติกตัวน้อย เบรค 3 ... Read More »

RSU Society : “การตลาดสุดเสื่อม เชื่อมโลกสุดแหล สื่อไทยสาระแน สังคมอ่อนแอ เพราะสื่อไร้จรรยาบรรณ”

RNT 26-04-60 3

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : งานสัมนา เรื่อง “การตลาดสุดเสื่อม เชื่อมโลกสุดแหล สื่อไทยสาระแน สังคมอ่อนแอ เพราะสื่อไร้จรรยาบรรณ” แขกรับเชิญ : - กมลชนก นองบุญนาก นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต - ณัฐกนก สิทธิรัตน์ นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Economics Focus : ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ 24-28 เม.ย. 60 โดย คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต

RNT 24-04-60 3

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง Economics Focus : ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ 24-28 เม.ย. 60 โดย คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต Head of Research บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ออกอากาศวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ASEAN Scoop : Update Singapore’s Innovations. ปรับปรุงนวัตกรรมของสิงคโปร์

182

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv https://www.facebook.com/RSUWisdomTV ASEAN Scoop : Update Singapore’s Innovations. ปรับปรุงนวัตกรรมของสิงคโปร์ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00-17.00 น. สถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย อ.สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

PTR 12-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แขกรับเชิญ : อ.สุนี ไชยรส ผอ.ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางช่อง News1 Read More »

ASEAN Challenge : ASEAN LABOUR WAGE Situation อัตราค่าแรงขั้นต่ำของอาเซียน / Update Singapore’s Innovations. ปรับปรุงนวัตกรรมของสิงคโปร์

AC 07-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv https://www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ASEAN Challenge : Update สถานการณ์ ASEAN รอบสัปดาห์ เบรก1 : ASEAN AROUND US ASEAN LABOUR WAGE Situation อัตราค่าแรงขั้นต่ำของอาเซียน เบรก2 : ASEAN HOT ISSUE - Indonesian president aims to boost economic ties with Hong Kong ผู้นำอินโดฯเยือนฮ่องกงเจอทั้งม็อบสนับสนุน-ต่อต้าน - ASEAN foreign ministers meet in Manila ... Read More »