ข่าว

RSU Society : “แป้งร่ำ อาร์สยาม” อัพเดตชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และอัพเดตผลงาน

RNT 22-06-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : อัพเดตชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และอัพเดตผลงาน แขกรับเชิญ : วนาลี พันธุนาค (แป้งร่ำ อาร์สยาม) นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU Society : ม.รังสิต คว้ารางวัลจากงาน The 14th Sino-Thai Great Oriental Art Exhibition 2017

RNT 21-06-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : อาจารย์ ม.รังสิต คว้ารางวัลจากงานนิทรรศการ The 14th Sino-Thai Great Oriental Art Exhibition 2017 งานแสดงศิลปะไทย-จีน ระหว่างประเทศ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยต้าหลี่และมหาวิทยาลัยบูรพา แขกรับเชิญ : 1. ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิตัลอาร์ต ม.รังสิต 2. ผศ.สุทัศน์ ปาละมะ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิตัลอาร์ต ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ... Read More »

“การปฏิรูประบบการศึกษาไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ

PTR 23-06-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “การปฏิรูประบบการศึกษาไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” แขกรับเชิญ : รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.รังสิต วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU News Talk : “ไพมารี โหวต” โดย ดร.สุริยะใส กตะศิลา ผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

RNT 22-06-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : “ไพมารี โหวต” แขกรับเชิญ: ดร.สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.รังสิต / ผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU News Talk : “85 ปี 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง” โดย อ.สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

RNT 21-06-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : “85 ปี 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง” แขกรับเชิญ: อ. สุนี ไชยรส ผอ.ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : “ความปลอดภัยในการใช้รถไฟฟ้าสาธารณะ” โดย รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง

RNT 20-06-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : “ความปลอดภัยในการใช้รถไฟฟ้าสาธารณะ” แขกรับเชิญ: รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ASEAN Scoop : Singapore ant-catching enthusiast has big dreams for hobby ชาวสิงคโปร์เปลี่ยนการจับมดเป็นงานอดิเรก

123

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ASEAN Challenge ช่วง (Scoop) : Singapore ant-catching enthusiast has big dreams for hobby ชาวสิงคโปร์เปลี่ยนการจับมดเป็นงานอดิเรก ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 16.00-17.00 น. สถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ASEAN Challenge : China’s $10 billion strategic project in Myanmar sparks local ire. / Singapore ant-catching enthusiast has big dreams for hobby

AC 18-06-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ASEAN Challenge : Update สถานการณ์ ASEAN รอบสัปดาห์ เบรก1 : ASEAN AROUND US China’s $10 billion strategic project in Myanmar sparks local ire. โครงการยุทธศาสตร์มูลค่า หมื่นล้านเหรียญของจีนในพม่าสร้างความขุ่นเคืองให้กับชาวบ้าน เบรก2 : ASEAN HOT ISSUE - Singapore detains first woman citizen suspected of Islamist radicalism. สิงคโปร์รวบหญิงสาวฝักใฝ่กลุ่มไอเอส - ... Read More »

RSU Society : การอบรมหลักสูตร “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ”

RNT 20-06-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : การอบรมหลักสูตร “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ” แขกรับเชิญ : - อ.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต - อ.ดุสิต ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU Society : นักศึกษา ม.รังสิต คว้ารางวัลการแข่งขัน ThaiFex 2017

RNT 19-06-60 3

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : นักศึกษาม.รังสิตคว้ารางวัลการแข่งขัน ThaiFex 2017 แขกรับเชิญ : นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ม.รังสิต 1. นายสุทธิพงษ์ มูลกิตติ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Modern Presentation Thai Cuisine 2. นางสาวณนิชา สิตภาหุล ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง Modern Presentation Thai Cuisine 3. นายสมโชค แสนสวาท 4. นายอรรถพล มีชัย 5. นายศิรกร รักษาวงษ์ ... Read More »

RSU Society : นักศึกษา ม.รังสิต สุดเจ๋งคว้า 6 รางวัล จากการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน (The 6th Inter-Institute Symposium) ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

RNT 12-06-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : นักศึกษา ม.รังสิต สุดเจ๋งคว้า 6 รางวัล จากการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน (The 6th Inter-Institute Symposium) ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ แขกรับเชิญ : 1. นางสาว เจษฎาพร อรัมสัจจากูล รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ 2. นายนันทนภัส เปล่งอร่าม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ 3. นางสาว วรรณนิดา อารีมาน รองชนะเลิศอันดับ 2 ... Read More »

RSU News Talk : เออาร์ไอพี จัดงาน COMMART JOY 2017

RNT 19-06-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : เออาร์ไอพี จัดงาน COMMART JOY 2017 แขกรับเชิญ : พรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการธุรกิจสื่อและดิจิทัล บมจ.เออาร์ไอพี ออกอากาศวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU Society : การแข่งขัน Red Bull Doodle Art Thailand 2017 โดย นลินทิพ เรื่องวงศ์โรจน์

RNT 14-06-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : การแข่งขัน Red Bull Doodle Art Thailand 2017 แขกรับเชิญ : นลินทิพ เรื่องวงศ์โรจน์ นักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU Society : นักศึกษา ม.รังสิต เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย เวที Miss supranational Bangkok 2017

RNT 15-06-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : นักศึกษา ม.รังสิต เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย เวที Miss supranational Bangkok 2017 แขกรับเชิญ : ชนิดาภา พงศ์พุทธชาติ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU News Talk : “มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน” โดย พงศกร มงคลหมู่

RNT 14-06-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : “มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน” แขกรับเชิญ : พงศกร มงคลหมู่ นายกอบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา ออกอากาศวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »