Home » ข่าว » การศึกษา

การศึกษา

ม.รังสิต จับมือ ASIOLA ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทุกมิติสังคมไทย

ASIOLA

คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และ บริษัท เอซิโอล่า จำกัด (ASIOLA) ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันส่งเสริม สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศไทย โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ความคิด นวัตกรรม แนวคิดที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ในการเปิดระดมทุนจากสาธารณะและคนในสังคมที่มีอุดมการณ์และเชื่อมั่นในความคิดเดียวกัน และผลักกันให้เกิดกิจกรรมนั้นขึ้นจริงไม่ว่าจะมิติใดก็ตาม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อรรวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน รศ.พิศประไพ สาระศาลิน คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และนายจอน ลอร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิโอล่า จำกัด (ASIOLA) ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1-308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต             Read More »

ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

rsu 07-12-60 05

มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ระดับสากล วันนี้ ( 7 ธ.ค.60) ที่ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายประเสริฐ แก้วเพชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในงานมีผู้บริหารและคณาจารย์จากสององค์กรเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อในการพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ระดับอาชีวศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ สถาบันการอาชีวศึกษา โดยโครงการดังกล่าวนำร่องมาจากโครงการอาชีวศึกษาอัจฉริยะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในเรื่องการแก้ปัญหาขาดแคลนวิศวกรชีวการแพทย์ในระดับปฏิบัติการ ร่วมทั้งการหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการแพทย์ขึ้นมาใช้เองในประเทศ ... Read More »

ยูเนสโกประกาศ “ฟิล์มกระจก-ภาพต้นฉบับ” ยุค ร.4-6 เป็นมรดกความทรงจำโลกชิ้นที่ 5 ของไทย

560000012776709

ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน “ฟิล์มกระจก 35,427 รายการ-ภาพต้นฉบับ 5 หมื่นภาพ” ของรัชกาลที่ 5 และ 6 เป็น “มรดกความทรงจำแห่งโลก” ปี 60 นับเป็นชิ้นที่ 5 ของไทยต่อจากศิลาจารึกพ่อขุนราม เอกสารเปลี่ยนแปลงสยามสมัยร. 5 จารึกวัดโพธิ์ และบันทึกประชุมสยามสมาคม เผยฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับเป็นจดหมายเหตุบันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยร. 4นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก 35,427 รายการและภาพต้นฉบับ 50,000 ภาพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ประจำปี 2560 อย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ unesco.orgซึ่งฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับดังกล่าวได้มีการส่งมอบและเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานนายวีระ กล่าวว่า สำหรับการประกาศขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับ นั้น เสนอโดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ประเทศไทย ... Read More »

“กัญชารักษามะเร็ง เรื่องจริงหรือลวงโลก” โดย สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต

กัญชา

แพทย์แผนไทยประยุกต์ แวสะมิง แวหมะรองคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต“กัญชารักษามะเร็ง” เป็นประโยคที่หลายๆคนคงเคยได้ยินและเกิดข้อสงสัยว่าจริงหรือไม่ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในทางการแพทย์สากลแล้วว่า กัญชาเป็นสมุนไพรที่ช่วยทำให้นอนหลับ ลดอาการปวด ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ทำให้เจริญอาหาร ลดอาการเครียด แก้โรคลมชัก คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้คีโมบำบัดหรือฉายแสง ในปัจจุบันมีงานวิจัยทดลองสารสกัดจากกัญชากับเซลล์มะเร็งที่ถูกบันทึกปรากฏอยู่ในศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา(The National Center for Biotechnology Information) จำนวนกว่า 121 ชิ้น ที่มีอยู่ในรายงานวารสารทางการแพทย์ชั้นนำของโลก ทั้งในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และยังมีรายงานเป็นกรณีศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งภายหลังจากการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้ว[1]แต่อย่างไรก็ตามเบาะแสจากงานวิจัยพบว่า ถึงแม้การใช้สารสกัดกัญชาในหลอดทดลองสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด ในสัตว์ทดลองสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้[2][3] และมีกรณีศึกษาที่ปรากฏอยู่ในวารสารทางการแพทย์ว่ามีผู้ป่วยมะเร็งซึ่งล้มเหลวในการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่เซลล์มะเร็งลดลงและตอบสนองต่อสารสกัดกัญชา แต่ผู้ป่วยเหล่านั้นก็เสียชีวิตในท้ายที่สุดอยู่ดี [4] [5]อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อมวลชน และโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้ถูกบันทึกในวารสารทางการแพทย์ พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่ได้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แอบลักลอบรักษาตัวเองด้วยน้ำมันกัญชา จนหายป่วยและรอดชีวิตได้จริง ทั้งๆที่แพทย์ระบุว่าเป็นโรคมะเร็งในระยะที่ 3-4 หรือระยะสุดท้าย หรือระบุว่าจะมีชีวิตรอดอยู่ไม่นาน โดยมีข้อน่าสังเกตว่าผู้ป่วยเหล่านั้นไม่ได้ใช้กัญชาเป็นยาเดี่ยวแต่เพียงอย่างเดียว แต่ใช้การบำบัดวิธีอื่นผสมผสานด้วย เช่น โภชนาการบำบัด จิตบำบัด การล้างพิษ สมาธิบำบัด สมุนไพรบำบัด น้ำผักบางชนิด ... Read More »

“อุปสรรค 5 ประการของการศึกษา” โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

28-10-60

บทความจากเพจ ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ .. “อุปสรรค 5 ประการของการศึกษา” .. (28 ตุลาคม 2560) สถานการณ์ “มหาวิทยาลัย” ในไทย กำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปริมาณการเกิดของประชาการที่ลดน้อยลง และเผชิญกับ Digital Disruption สู่โลกยุคดิจิทัลเต็มตัว ทุกสายอาชีพได้ปรับตัวเพื่อความอมีพัฒนาการไปไกลกว่าสายวิชาการมาก ขณะที่ “สถาบันการศึกษาไทย” ยังคงอยู่ที่เดิม สร้างมาตรฐาน กลไก ดัชนีตัวชี้วัดอย่างไร้ทิศทาง และไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้เลย ทั้งจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะในการใช้ชีวิต การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและวิชาชีพล้มเหลว รวมถึงไม่สามารถยกระดับสติปัญญาคนในชาติได้ เพราะมุ่งเน้นการประเมินจากเอกสารแล้วหลอกตัวเองว่าผลการประเมินคือคุณภาพการศึกษาที่จริง ดังนั้นการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยจำต้องพร้อมปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ยังมีอุปสรรค 5 ประการที่ไม่สามารถนำระบบการศึกษาไปสู่ Modern Education คือ 1. “EGO Centric“ นักวิชาการคิดว่าตัวเองเก่ง รู้มากกว่าวิชาชีพ ตัดสินทุกอย่างบนบรรทัดฐานที่ตัวเองเข้าใจและเชื่อมั่นว่าตัวเองถูกต้องเสมอ แทนที่จะยอมรับแนวคิด “Students-Center” ที่มุ่งเน้นผู้ให้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการออกแบบการเรียนรู้ และปรับรูปแบบการสอนให้ทันไลฟ์สไตล์ผู้เรียนยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพฤติกรรมของผู้เรียนแตกต่างกันและความคาดหวังแตกต่างไปจากเดิม ... Read More »

เอาจริง! ม.รังสิตจับมือกรมแพทย์แผนไทย ดัน กม.ปลดล็อกกัญชา เพื่อประโยชน์การแพทย์

560000011161501

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมจัดทำข้อเสนอให้อนุญาตใช้กัญชา ทางการแพทย์และการวิจัยเพื่อดูแลสุขภาพ มอบหมาย “คมสัน โพธิ์คง” รองคณบดีนิติศาสตร์ ยกร่างกฎหมายปลดล็อกกัญชาพ้นบัญชียาเสพติด หลังผลวิจัยยืนยันรักษามะเร็งได้ เป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วย วันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา เมื่อเวลา 23.37 น. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการและประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการพิจารณาศึกษาและพัฒนาการวิจัยพืชเสพติด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ในหัวข้อ “บันทึกเส้นทางปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ (ตอนที่ 1)” มีรายละเอียดว่า ภายหลังจากมีข่าวคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ออกรายงานผลวิจัยสารสกัด THC ในกัญชาว่ามีผลอย่างไรต่อเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งรายหนึ่งในหลอดทดลอง ผลปรากฏว่า เซลล์มะเร็งนั้นฝ่อตายลง ก็ได้สร้างความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากว่าจะเป็นหนทางในการรักษาโรคมะเร็งได้อีกทางเลือกหนึ่ง และในปีนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก็จะมีการทดลองในหนูทดลองครั้งแรกเพื่อให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ขอรับกัญชาจาก พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บัญชาการปราบปราบปรามยาเสพติด เพื่อมาวิจัย ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ ... Read More »

ด่วน! รับสมัครเรียนแล้ว “วิถีชีวาเวชศาสตร์” (Lifestyle Medicine) หลักสูตรประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คนธรรมดาเป็นหมอได้สำหรับตัวเอง

560000010310201

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อ 114 ปีที่แล้วนายโธมัส อัลวา เอดิสัน นักประดิษฐ์และนักธุรกิจชื่อดังชาวอเมริกันผู้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์หลอดไฟคนแรกของโลก ได้กล่าวถึงการแพทย์ในอนาคตความตอนหนึ่งว่า :“แพทย์แห่งอนาคตจะไม่จ่ายยา แต่จะสนใจคนไข้ทั้งหลายของเขาในการดูแลกรอบของความเป็นมนุษย์ อาหาร และในสาเหตุและการป้องกันโรค”114 ปี ผ่านไปมนุษย์ได้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร วิชาความรู้ ถึงกันทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้ประชากรจำนวนไม่น้อยในโลกนี้สามารถได้รับข้อมูลของการปรับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของตัวเองตลอดจนการปรับอาหาร นั้นดีกว่าการใช้ยา และยังได้เรียนรู้มากขึ้นจากผลข้างเคียงของยาอีกด้วยแพทย์แห่งอนาคต ได้ก่อตัวขึ้นแล้วและกำลังพัฒนาเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่กำลังจะนำพาการเปลี่ยนแปลงวงการสุขภาพของโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารและความรู้เชื่อมเครือข่ายกันทั่วโลก เพียงแต่ในทุกวันนี้ยังไม่เป็นระบบเพราะมีการปะปนไปด้วย ความเห็นและข้อมูลที่จริงบ้าง เท็จบ้าง ยังไม่พิสูจน์บ้าง พิสูจน์แล้วแต่ยังไม่ยุติบ้าง พิสูจน์แล้วแต่ยังไม่ยอมรับบ้าง ฯลฯ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชนอย่างมากว่าสิ่งใดผิด และสิ่งใดถูกกันแน่แต่ถ้าประชาชนมีความรู้ที่มากพอในการดูแลตนเองทั้งกรอบความเป็นมนุษย์ อาหาร ตลอดจนเรียนรู้สาเหตุและการป้องกันโรคได้ดังที่ว่าแล้ว ก็เชื่อว่าคนทั่วไปก็จะเจ็บป่วยน้อยลง กินยาน้อยลง และถ้าคนมีความรู้และปัญญามากขึ้นก็จะทำให้คำนิยามในเรื่องความสำเร็จในด้านการสาธารณสุขจะเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยนิยามความสำเร็จของการสาธารณสุขจากเดิมที่วัดผลมาจาก “งบประมาณรายจ่ายต่อหัวมากขึ้น” จะต้องกลับด้านเปลี่ยนเป็น “มีผู้เจ็บป่วยน้อยลง” ความสำเร็จของการสาธาณสุขเดิมที่มีดัชนีชี้วัดว่า “จะต้องสร้างโรงพยาบาลของรัฐให้มากขึ้น” จะต้องเปลี่ยนไปว่า “ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้น พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น จึงสามารถลดการใช้ยาลง และลดการแออัดของโรงพยาบาลให้น้อยลง” และจากเดิมความสำเร็จของหมอในโรงพยาบาลภาครัฐที่วัดความสำเร็จจาก “จำนวนตรวจคนไข้ให้มากขึ้นต่อวัน” จะต้องเปลี่ยนดัชนีชี้วัดความสำเร็จกลับด้านว่า “หมอจะต้องใช้เวลากับคนไข้เพื่อรักษาที่เหตุแห่งโรคได้นานมากขึ้น” ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ได้หมอและคนไข้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย“วิถีชีวาเวชศาสตร์” (Lifestyle Medicine) จึงได้ถูกออกแบบขึ้นมาโดยสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อทำให้ประชาชนธรรมดาได้มีโอกาสเข้าเรียนในหลักสูตรนี้มีองค์ความรู้เพื่อเป็นหมอสำหรับตนเอง และเป็นที่พึ่งให้กับคนในครอบครัวได้ และรวมไปถึงบุคคลการทางการแพทย์สามารถมีองค์ความรู้เพิ่มเติมในการแนะนำและให้คำปรึกษาคนไข้ได้ดีกว่าเดิมภายใต้หลักคิดที่ว่า “ลดการใช้ยา ด้วยการเพิ่มการบูรณาการแห่งปัญญา”!!!! วิถีชีวาเวชศาสตร์” (Lifestyle Medicine) จึงถือเป็นหลักสูตรแรกในประวัติศาสตร์ของวงการศึกษาด้านสุขภาพ ที่มีหมอและผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพต่างสาขาที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ“การลงมือปฏิบัติจริง”มารวมตัวกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเริ่มต้นจาก อาจารย์ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ... Read More »

ม.รังสิต เดินหน้าโมเดลปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย

Print

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาวิชาการนำเสนอ “โมเดลการปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย” ซึ่งเป็นการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย ได้บรรยายสรุปผลการ ศึกษาฯ และอาจารย์พีระพงศ์ สาคริก วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอหนองสาหร่ายโมเดล หรือโครงการนวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมชาวนาไทย วิจารณ์โมเดลการปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย และดำเนินรายการโดย   ดร.สุริยะใส กตะศิลา ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)มหาวิทยาลัยรังสิต ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กล่าวว่า ทางคณะกรรมการฯ ได้จัดทำผลการศึกษาใช้เวลาระดมข้อมูลและจัดทำมา 4 เดือนเป็นรูปเล่มพ็อคเก็ตบุค เนื้อหาในเล่มจะเขียนแบบกระชับและยังคงหลักการว่าจะปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทยได้อย่างไรอย่างยั่งยืน และมองหลักการที่ลึกขึ้นคือมีจุดมุ่งหมายให้  “ชาวนาได้กำไรสูงสุด  ไม่ใช่ได้ราคาสูงสุด” มหาวิทยาลัยได้ค้นพบข้อเสนอสำคัญ ที่จะให้รัฐยกเลิกการแทรกแซงตลาดและราคาข้าวด้วยการจัดซื้อข้าวโดยหน่วยงานของรัฐ ... Read More »

เด็กถาปัตย์…ขอวางแบบบ้าน จับงาน “เครื่องหนังแฮนด์เมด” ออเดอร์ไกลข้ามแดน

21092560144804_Success_SarnrangsitOnline_Photo-Head_02

ที่มา : สารรังสิตออนไลน์ “ถาปัตย์รังสิต ไม่ได้สอนให้เราออกแบบอาคารหรือบ้านได้เท่านั้น แต่สอนให้เรารู้จักพลิกวิกฤตให้เป็น “โอกาส” ต่อยอดงานดีไซน์เพื่อสร้างตัวตนในแบบที่เราอยากเป็น” นี่คือสิ่งที่ เหน่ง-วุฒิศักดิ์ เทิดบารมี และ จุ๊บ-วิตรวีร์ โสรจชนะ สองคู่ซี้ศิษย์เก่าจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ขอวางมืองานออกแบบหันมาลองลุยงานหนังแฮนด์เมดแบบเท่ๆ ภายใต้แบรนด์ “Vitme” ไปยังไงยังไง หันมาทำงานเครื่องหนังแฮนด์เมด? ทั้งสองคน เหน่ง และจุ๊บ หลังจากเรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่น… ก็ไปทำงานประจำด้านงานออกแบบ งานอินทีเรีย ได้อยู่ประมาณ 3 ปี ระหว่างที่ทำงานก็รู้สึกว่าไลฟสไตล์ของตัวเองไม่เหมาะกับงานประจำเท่าไหร่นัก อยากหางานอะไรใหม่ๆ ทำอะไรที่รู้สึกชอบ ทำอะไรที่มีความสุข มากกว่างานประจำที่ทำอยู่             ส่วนตัวเราสองคนชอบพวกเครื่องหนัง ชอบผลิตภัณฑ์ สิ่งของสไตล์หนังแบบเรียบๆ เลยทำให้คิดว่า เอะ! พวกงานหนังแบบนี้เราก็น่าจะทำได้นะ ก็ปรึกษากัน และตัดสินใจเริ่มซื้ออุปกรณ์มาลองหัดทำ ... Read More »

ผมร่วงมาก สัญญาณเตือนโรคไทรอยด์

560000010092201

โดย…นพ.ถนอมกิต เพราะสุนทร แพทย์ผ่าตัดผิวหนังและเส้นผม โรงพยาบาลพระรามเก้าจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจุบันคนปกติทั่วไปจะมีเส้นผมประมาณ 80,000-120,000 เส้น และจะร่วงเป็นประจำทุกวัน วันละ 30-50 เส้น ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และหากบางรายมีผมร่วงมากเกินกว่าปกติ จะส่งผลให้เกิดปัญหาผมร่วง ผมบาง และศีรษะล้านจนเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจในชีวิตประจำวันในที่สุดดังนั้นการตรวจปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจวิเคราะห์เส้นผมเบื้องต้น ผ่านเครื่องมือ Hair Analysis ในการตรวจโครงสร้าง ขนาด ความหนาแน่นของหนังศีรษะ เพื่อหาสาเหตุของเกิดผมบาง ซึ่งส่วนใหญ่ผมบางเกิดจากกรรมพันธุ์ ฮอร์โมน การรับประทานยา รวมไปถึงภาวะโรคทางกาย เช่น โรคไทรอยด์ ภูมิแพ้ตัวเอง SLE เบาหวาน ภาวะความเครียดและการรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอไม่ถูกตามหลักโภชนาการ เป็นต้น โรคไทรอยด์ นับว่าเป็นโรคที่เกิดจากภาวะกายอันดับ 1 ที่เป็นสาเหตุทำให้ผมหลุดร่วงมากที่สุด ซึ่งจะมีสภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนผิดปกติ ส่วนใหญ่จะเกิดจากพันธุกรรม และมักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายของคนที่ป่วยด้วยโรคไทรอยด์ ส่วนอาการแรกที่เป็นสัญญาณเตือนภัย คือ เส้นผมจะร่วงมากผิดปกติ อันเนื่องมาจากคนที่เป็นโรคไทรอยด์นี้ ร่างกายจะขับไขมันออกมาทางผิวหนังมาก ... Read More »

วิจัยพบไทยมีเชื้อ “วัณโรค” หลายสายพันธุ์ ทำควบคุมโรคยากกว่าประเทศอื่น

560000010041601

กรมวิทย์ร่วม ม.โตเกียว ศึกษาพบไทย “เชื้อวัณโรค” หลายสายพันธุ์ ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันต่างกัน ต้นเหตุทำให้ควบคุมวัณโรคยากกว่าประเทศอื่นที่มักพบสายพันธุ์เดียวนพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในการในการศึกษาเรื่องเชื้อวัณโรค โดยพบว่า ประเทศไทยมีเชื้อวัณโรคที่พบบ่อยสองสายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ปักกิ่ง และสายพันธุ์แอฟริกาตะวันออกและอินเดีย ซึ่งสายพันธุ์ปักกิ่งมักพบได้ในผู้ป่วยวัยทำงาน ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาตะวันออกและอินเดีย มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ การศึกษาทางระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ ทำให้ทราบว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อวัณโรคคนละสายพันธุ์ มีความเสี่ยงไม่เหมือนกัน กล่าวคือ ผู้ป่วยจากเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ปักกิ่ง มักมียีน HLA-DRB1*09:01 ซึ่งเป็นยีนที่พบได้บ่อยในคนเอเชียและทำหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรีย ในขณะที่ผู้ที่ป่วยจากเชื้อวัณโรคสายพันธุ์แอฟริกาตะวันออกและอินเดีย มักจะพบยีน CD53 ทำงานไม่เหมือนกับคนปกติ แสดงว่าเชื้อวัณโรคทั้งสองสายพันธุ์มีกลไกในการก่อโรคที่แตกต่างกัน ทำให้คนที่ป่วยเป็นวัณโรคจากเชื้อสายพันธุ์หนึ่งและรักษาจนหายแล้ว ยังมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคซ้ำจากเชื้อสายพันธุ์อื่นได้อีก สำหรับประเทศไทยและประเทศแถบอาเซียน พบผู้ป่วยจากเชื้อวัณโรคหลากหลายสายพันธุ์ ทำให้ควบคุมโรคได้ยากกว่าประเทศอื่นที่มักพบผู้ป่วยวัณโรคจากเชื้อเพียงสายพันธุ์เดียว ซึ่งผลการศึกษาได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.genomeweb.com สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากประเทศต่างๆทั่วโลก นพ.สุขุม กล่าวว่า ความหลากหลายทางสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคที่ระบาดในประเทศไทย ทำให้การควบคุมวัณโรคยากลำบากกว่าประเทศอื่น โดยการยุติวัณโรคในประเทศที่มีเชื้อวัณโรคหลากหลายสายพันธุ์ เช่น สหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องใช้มาตรการเชิงรุก ได้แก่ การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการ การคัดกรองผู้สัมผัสโรคอย่างเป็นระบบ และรักษาวัณโรคแฝงในเด็ก ซึ่งเป็นมาตรการคัดกรองโรคที่มีประสิทธิภาพและเป็นตัวชี้วัดสำคัญ สำหรับกลยุทธ์ยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประเทศไทยจะต้องรายงานตัวชี้วัดนี้ทุกปี ดังนั้นการค้นหาและตรวจพบผู้ป่วยที่แพร่เชื้อได้ ตั้งแต่ยังไม่มีอาการจะช่วยลดการแพร่เชื้อวัณโรคได้ทุกสายพันธุ์และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ“ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวในการวิจัยด้านวัณโรคและได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก Japan ... Read More »

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.ตรี ควบโท 4+1 เรียน 5 ปี

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 4+1 เรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท ในระยะเวลา 5 ปี พร้อมเปิดแผนการเรียนใหม่ Entrepreneurship Program มุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตรองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมีวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่ “คณะแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสังคมของอาเซียน ที่มุ่งเติมเต็มวิศวกรรมสำหรับการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งระบบการดูแลรักษาสุขภาพให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งคณะได้พิจารณาความท้าทายในทุกๆ ด้าน จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในเรื่องนวัตกรรม และทักษะการเป็นผู้ประกอบการจริงมากขึ้น  ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทางคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์จึงได้ปรับปรุงการบริหารจัดการในระดับหลักสูตรให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 4+1 โดยการเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท ให้สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งเปิดแผนการเรียนใหม่ Entrepreneurship Program เพื่อมุ่งพัฒนาจากงานวิจัยต้นแบบทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ในขณะเดียวกันก็จะสร้างบัณฑิตที่มีทัศนคติและทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตควบคู่กันไป “เรามี Entrepreneurship Program ที่มุ่งจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน ทั้งการบูรณาการต่อยอดการพัฒนาต้นแบบงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้เป็นผลิตภัณฑ์และการนำผลิตภัณฑ์ไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์ นั่นคือการสร้างประสบการณ์ในด้านการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และทางด้านการประกอบธุรกิจมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ... Read More »

เร่งผลิตหมอ 3 สาขา พร้อมสร้างแรงจูงใจ ปรับค่าตอบแทน-ความก้าวหน้า

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

สธ.เร่งผลิต สร้างแรงจูงใจ หมอสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ ตอบสนองผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมากกว่า 35 ล้านครั้งต่อปี รองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และการดูแลประชาชนแบบญาติวันนี้ (11 ก.ย.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณราชการในปี 2560  ประกอบด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. , ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1, เขตสุขภาพที่ 10 สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8, อธิบดีกรมการแพทย์, อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2560 โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มการผลิตและสร้างแรงจูงใจแพทย์ 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ปัจจุบันมีแพทย์ในระบบเพียง 173 คน ในขณะที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในห้องฉุกเฉินทั่วประเทศกว่า 35 ล้านครั้งต่อปี และความต้องการแพทย์สาขานี้ของประเทศอยู่ที่ ... Read More »

วิจัยพบ “อีสาน” พัฒนาการเด็กสมวัยต่ำสุด ห่วงไทยใช้สื่อไอทีเลี้ยงลูกสูง ทำไอคิวต่ำ

560000009490701

วิจัยเด็กปฐมวัยพบ “ภาคเหนือ” พัฒนาการสมวัยสูงสุด ที่เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ สูง 85.6% ด้านภาคอีสานต่ำสุดที่เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี สมวัยแค่ 56% ชี้การเลี้ยงดูส่งผลสูงมาก พบคนไทยเลี้ยงลูกด้วยสื่อไอทีถึง 80% แต่เล่นกับลูกแค่ 50% เล่านิทานให้ลูกฟัง 20% สธ.ใช้ข้อมูลวางแผนแก้ปัญหารายเขต คว้ารางวัลวิจัยยอดเยี่ยม วันนี้ (6 ก.ย.) ที่โรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลยอดเยี่ยม 3 รางวัล รางวัลดีเด่น 2 รางวัล ... Read More »

ม.รังสิต ร่วมกับ ก.ต่างประเทศ รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน

21363381_1674140149262750_1897781999_o

กระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดโครงการ “2017 Taiwan International Youth Ambassador ” เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้ที่เกี่ยวกับไต้หวันให้แก่นานาประเทศ สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยนั้น มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถานีสุดท้ายก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ซึ่งฝ่ายไต้หวันยอมรับว่าเป็นสถานีที่มีความโดดเด่นและน่าประทับใจเป็นอย่างมาก   เมื่อวันศุกร์ที่ ( 1 ก.ย. 2560) ที่อาคารศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr. Paul Shek,Deputy Representative of Taipei Economic and Cultural Office in Thailand และคณะทูตเยาวชนไต้หวัน ในโครงการ “2017 Taiwan International Youth Ambassador ” โดยมีการแสดงจากคณะทูตเยาวชนไต้หวัน และสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนักร้องประสานเสียง วิทยาลัยดนตรี ... Read More »