Wisdom Forum

การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา” โดย คณะศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต

WF 25-02-60 01

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 Read More »

เสวนาพิเศษในหัวข้อ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

WF 24-02-60 01

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฉลองครบรอบ 30 ปีโครงการ ด้วยการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” โดย สุนี ไชยรส และ รสนา โตสิตระกูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “ชีวิต แนวคิด และผลงานของผู้หญิงธรรมศาสตร์ในรอบ 80 ปี” ณ ห้องประชุม บุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ท่าพระจันทร์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-12.00 น. บันทึกเทปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 Read More »

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แจกเงินคนจน… สวัสดิการหรือประชานิยม”

จับภาพหน้าจอ 2560-02-16 เวลา 13.32.24

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แจกเงินคนจน… สวัสดิการหรือประชานิยม” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสิรฐ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ และดร.โชคชัย สุทธาเวศ ร่วมพูดคุยในหัวข้อดังกล่าว ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นริศรา เจริญพันธุ์ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม (11-101) อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต บันทึกเทปวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 Read More »

ประชุมวิชาการ เรื่อง “ScientificatonModernization and Globalization of Oriental Medicine 2017”

forum 23-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Tus-Holding Co.,Ltd, Tus Yunnan และ Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ScientificatonModernization and Globalization of Oriental Medicine 2017” วันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารคุณรัตนากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านแพทย์แผนตะวันออก ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และการแพทย์เป็นการประยุกต์ เพื่อต่อยอด องค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพ ความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ ... Read More »

WISDOM FORUM : “ความตื่นตัว เคลื่อนไหว มีส่วนร่วม คือ ทางออกสังคมไทย”

05-10 wf1

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV WISDOM FORUM : “ความตื่นตัว เคลื่อนไหว มีส่วนร่วม คือ ทางออกสังคมไทย” ตอนที่ 1  แขกรับเชิญ 1.อาจารย์อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 2.สมภพ ดอนดีดำเนินรายการ 3.ผศ.ประสาท มีแต้ม กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 4.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 5.ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ กรรมการมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ออกอากาศวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 19.00 – 20.00 น. WISDOM FORUM : “ความตื่นตัว เคลื่อนไหว ... Read More »

WISDOM FORUM : “RSU WISDOM TV MC SEARCH 2016 ครั้งที่ 2”

03-10 wf1

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV WISDOM FORUM : “RSU WISDOM TV MC SEARCH 2016 ครั้งที่ 2” ตอนที่ 1   WISDOM FORUM : “RSU WISDOM TV MC SEARCH 2016 ครั้งที่ 2” ตอนที่ 2  แขกรับเชิญ - ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว รองผู้อำนวยการ อาร์เอสยู วิสดอมทีวี - กมลวรรณ ตรีพงศ์ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว - รสลิน ... Read More »

WISDOM FORUM : “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

14-09 wf 1

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ WISDOM FORUM : “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ตอนที่ 1  แขกรับเชิญ - พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกอากาศวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 19.00 – 20.00 น. รายการ WISDOM FORUM : “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ตอนที่ 2  แขกรับเชิญ - สุรางคณา วายุภาพ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ - ปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนว ประเทศไทย - วีระศักดิ์ ... Read More »

WISDOM FORUM : มหกรรม ป+ป “ปฏิรูปการเกษตร ที่ดิน ดิน น้ำป่า แร่”

12-09 wf 1

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (รายประเด็น) มหกรรม ป+ป ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย “เดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” “ปฏิรูปการเกษตร ที่ดิน ดิน น้ำป่า แร่” 20/08/59 ณ ห้องประชุมตึก 1-705 ชั้น 7 อาคาร 1  นำเสนอโดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ / อ.พีระพงศ์ สาคริก / คุณสุรจิต วชิรเวทย์ / ประสาร มฤคพิทักษ์ / ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต / คุณบรรจง นะแส / พลเอกจารุภัทร เรืองสุวรรณ / คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว / คุณบำรุง คะโยธา / กฤษกร ศิลารักษ์ / ... Read More »

WISDOM FORUM : มหกรรม ป+ป “ปฏิรูปพลังงาน”

06-09 wf 1

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (รายประเด็น) มหกรรม ป+ป ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย “เดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” “ปฏิรูปพลังงาน” 20/08/59 ณ ห้องประชุมออดิเทอเรี่ยม ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยรังสิต ประเด็นย่อย 1 : พลังงานที่เป็นธรรม ประเด็นย่อย 2 : พลังงานทางเลือกและยั่งยืน นำเสนอโดย คุณรสนา โตสิตระกูล / มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี/ นพ.ระวี มาดฉมาดล / คุณปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ / รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร / ผศ.ประสาท มีแต้ม ดำเนินรายการโดย อิฐบูรณ์ อ้นวงษา และ อ.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล Read More »

WISDOM FORUM : มหกรรม ป+ป “ปฏิรูปเศรษฐกิจ”

02-09 wf 1

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (รายประเด็น) มหกรรม ป+ป ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย “เดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” ประเด็นย่อย 1 : เศรษฐกิจที่เป็นธรรม และการผูกขาด นำเสนอโดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ / ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ / อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ / ดร.ณรงค์ โชควัฒนา / ปรีดา เตียสุวรรณ์  ประเด็นย่อย 2 : การแก้ไขความยากจน แรงงาน และสวัสดิการสังคม นำเสนอโดย อ.พิภพ ธงไชย / นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ / ศาตราภิชาน ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ / คุณศิริชัย ไม้งาม / อ.สุนี ... Read More »

WISDOM FORUM : มหกรรม ป+ป “ปฏิรูปการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสื่อสารมวลชน”

23-08 wf 1

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (รายประเด็น) มหกรรม ป+ป ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย “เดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” Read More »

WISDOM FORUM : การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตอน 1 – 2

16-08 wf 1

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV WISDOM FORUM : การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ตอน 1  แขกรับเชิญ - ศ.ดร. สมปอง สุจริตกุล คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - ดร.สุรพล ศรีริทยา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ม.รังสิต ออกอากาศวันอังคารที่ 16 สิงคมคม พ.ศ.2559 เวลา 19.00 – 20.00 น. WISDOM FORUM : การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ตอน 2  แขกรับเชิญ - ดร.สุรพล ศรีริทยา ... Read More »

WISDOM FORUM : “พิพิธภัณฑ์แม่” โครงการสวนประติมากรรมปฐมอุทยานเเห่งความรัก

02-08-59 01

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV WISDOM FORUM : พิพิธภัณฑ์แม่ ตอน 1 “ปาฐกถาเรื่องแม่”  เบรก 1 ตอน “ปาฐกถาเรื่องแม่” แขกรับเชิญ - ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เบรก 2 ตอน “ความสำคัญของสวนประติมากรรมต่อสาธารณะ” ตอน 1 แขกรับเชิญ - พิภพ ธงไชย ดำเนินรายการ - ครองศักดิ์ จุฬามรกต สถาปนิกผู้ออกแบบและผู้ริเริ่มโครงการปฐมอุทยานแห่งความรักพิพิธภัณฑ์แม่ - ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2558 - ศาสตราจารย์วิโชค ... Read More »

WISDOM FORUM : “การเขียนบทความดนตรีเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ”

02-08 wf 1

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV WISDOM FORUM : “การเขียนบทความดนตรีเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ” ตอนที่ 1  แขกรับเชิญ - รศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ - ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 19.00 – 20.00 น. WISDOM FORUM : “การเขียนบทความดนตรีเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ” ตอนที่ 2  แขกรับเชิญ - รศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ... Read More »

WISDOM FORUM : ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ “การถ่ายทอดบทบาทของนักแสดงให้เข้าถึงตัวละครอย่างมืออาชีพ”

WF-dahvikah-edit

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ WISDOM FORUM : “การถ่ายทอดบทบาทของนักแสดงให้เข้าถึงตัวละครอย่างมืออาชีพ” สาขาวิชาการเขียนบทเเละกำกับภาพยนตร์เเละโทรทัศน์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.รังสิต จัดเสวนา เรื่อง “การถ่ายทอดบทบาทของนักแสดงให้เข้าถึงตัวละครอย่างมืออาชีพ” โดยร่วมพูดคุยกับนักแสดงมากฝีมือเจ้าของฉายานางเอกพันล้าน ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต แขกรับเชิญ - อาจารย์ อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต - ดาวิกา ... Read More »