Wisdom Forum

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “Integrated Innovation and Startup for the Future” (4 พ.ค.61)

27861635_201

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Wisdom Forum : 1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “Integrated Innovation and Startup for the Future” ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต เผยแพร่วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 Read More »

เสวนา “Gen Y คุยนอกตำรา” (27 ก.พ. 61)

WF 27-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV Wisdom Forum : เสวนาเรื่อง “Gen Y คุยนอกตำรา” หัวข้อการสนทนา ประกอบด้วย - การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย - เทรนของคนหนุ่มสาวในต่างแดน - Startup ธุรกิจเพื่อสังคม จะไปกันอย่างไร เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 6-200 อาคารพิฆเณศ student center (อาคาร 6) ม.รังสิต Read More »

เสวนา “การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร” (24 ม.ค. 61)

WF 24-01-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV Wisdom Forum : การเสวนา “การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร” พิธีเปิดการเสวนา โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้รับเกียรติในการเสวนาจากวิทยากร ►ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ►พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ►ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ ►ดร.ณัฐฐาวีรนุช ทองมี ►ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก ดำเนินรายการ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ... Read More »

เสวนาวิชาการสาธารณะ (Public forum) “เมื่อไม่มีนักกายภาพบำบัดชุมชน ระบบสุขภาพไทยจะเป็นอย่างไรในสังคมผู้สูงอายุ” (6 เม.ย. 61)

30125921_1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Wisdom Forum : เสวนาวิชาการสาธารณะ (Public forum) “เมื่อไม่มีนักกายภาพบำบัดชุมชน ระบบสุขภาพไทยจะเป็นอย่างไรในสังคมผู้สูงอายุ” 1.  2.  ออกอากาศวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยรังสิต Read More »

เสวนาวิชาการ เรื่อง “Cryptocurrency ฟองสบู่ หรือ นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่”

29894095_1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Wisdom Forum : “Cryptocurrency ฟองสบู่ หรือ นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่” ออกอากาศวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยรังสิต Read More »

Graduate Open House 2018

30070244_1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Wisdom Forum : งาน Graduate Open House 2018 เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก เมื่อ วันพุธที่ 4 เมษายน 2018 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) เสวนาเรื่อง “การลดต้นทุนทางธุรกิจ เพื่อการแข่งขันในยุค Red Ocean” โดย 1. ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2. ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ ... Read More »

ม.รังสิต แถลงข่าว ความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างซึ่งสกัดจากกัญชา (3 เม.ย. 61)

29595156_

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แถลงข่าวการวิจัยและพัฒนาตำรับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากสารสกัดจากกัญชา โดยระบุว่า เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ที่ท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์และทีมนักวิจัย เรียกร้องรัฐบาลใช้ ม.44 หนุนกัญชาลดอาการแพ้จากการรักษาโรคมะเร็ง และขอยื่นเรื่องปลูกกัญชาในระบบปิดแบบออร์แกนิค              วันที่ 3 เม.ย. 61 ทางมหาวิทยาลัยรังสิต แถลงข่าว สเปรย์สำหรับพ่นช่องปากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทีมนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คิดค้นขึ้นมาด้วยการสกัดสารจากกัญชา เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในการบรรเทาอาการแพ้เคมีบำบัด ในเบื้องต้นของการทดลองสเปรย์นี้ได้ผลในขั้นหลอดทดลองและสัตว์บางชนิด เช่น หนู โดยพบว่ากัญชามีสารช่วย ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน แก้เบื่ออาหาร แก้ลมชัก แก้โรค Mutliple Sclerosis และอาการปวดได้ ในขณะที่ทีมวิจัยเตรียมจะพัฒนาไปทดลองกับคนเพื่อหาข้อสรุปในการรักษาโรคมะเร็งจากคนได้หรือไม่นั้น แต่ยังติดข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติยาเสพติด เพราะกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5             ... Read More »

เวทีสาธารณะเพื่อร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยน เรื่อง “คอคลอดกระ @คลองไทย …ใครได้ ใครเสีย” (24-03-61)

24-03-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV Wisdom Forum : เวทีสาธารณะเพื่อร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนใน เรื่อง “คลองไทย…ใครได้ ใครเสีย” เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในประเด็นผลการศึกษาเรื่องคลองไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต Read More »

Wisdom Forum : บรรยายธรรม “รู้คิด รู้อ่านอย่างสร้างสรรค์ วัฒนธรรมใหม่ของคน GEN ME”

WF 15-03-61 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV Wisdom Forum : บรรยายธรรม “รู้คิด รู้อ่านอย่างสร้างสรรค์ วัฒนธรรมใหม่ของคน GEN ME” โดย พระพรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต Read More »

Wisdom Forum : สัมมนาวิชาการ “ผลของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน”

WF 19-03-61 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV Wisdom Forum : สัมมนาวิชาการ “ผลของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ผลของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 1-308 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต Read More »

งานเสวนา “คอคอดกระ คลองไทย ใครได้…ใครเสีย”

24-03-61

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา จัดเวทีสาธารณะเพื่อร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนใน เรื่อง “คลองไทย….ใครได้ ใครเสีย” เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในประเด็นผลการศึกษาเรื่องคลองไทย วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 1. 2. จบ Read More »

Wisdom Forum : “ปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต” โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ม.รังสิต

WF 08-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV Wisdom Forum : “ปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต” โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ม.รังสิต ผศ.ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ ผู้อำนวยการสถาบันGen Ed. และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การที่เราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อร่วมกันปฏิรูปการศึกษา ม.รังสิต ต่อไปได้ ทุกคนต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาคนไปสู่เป้าหมาย โดยไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ แล้วมาตั้งเป้าหมายโดยพิจารณาว่า ความจริงของการศึกษาทุกวันนี้แก่นคืออะไร เราดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเกณฑ์ทางการศึกษาและการวัดผลตาม สกอ. สมศ. มานานกว่า 30 ปี แต่เดิมการศึกษาเน้นสร้างวิชาชีพ และเราไปโฟกัสที่จุดนี้ 80% โดยมีวิธีคิดแบบอุตสาหกรรม ผลิตคนในแบบเดียวกันหมด ซึ่งไม่สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง ขณะเดียวกันเด็กยุคใหม่เติบโตมาในยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับสื่อโซเซียลต่างๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สิ่งที่เราในฐานะผู้สอนจะต้องคิดเพิ่มเติมคือ เนื้อหาอะไรที่เราจะเอาไปสอน ... Read More »

Wisdom Forum : การเสวนา “การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร”

WF 24-01-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV Wisdom Forum : การเสวนา “การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร” คณะกรรมาธิการบริหารแผ่นดิน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดการเสวนา การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คัณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ร่วมเสวนาโดย 1. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า 2. ... Read More »

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศพัฒนาแล้ว” (ภาคเช้า-ภาคบ่าย)

WF 19-01-61

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดงานสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี เรื่อง ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศพัฒนาแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 8.30 – 16.30  น. ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต 1. ปาฐกถา เรื่อง “ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศพัฒนาแล้ว” โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่ีปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “แผนพัฒนานวัตกรรมสู่สถาบันการศึกษา” โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  3. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยและบทบาทของมหาวิทยาลัย กับ Thailand 4.0″ โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  4. สัมมนาวิชาการ ... Read More »

Wisdom Forum : โครงการ CSR เพื่อสังคม “GIVE FOR THE FUTURE”

WF 30-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV การนำเสนอและมอบโครงการ CSR เพื่อสังคม  10 โครงการสู่ 10 โรงเรียน “GIVE FOR THE FUTURE” โดย นักศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลำดับการนำเสนอและส่งมอบโครงการ ดังนี้ 1. โครงการ ”โรงอาหาร หรรษา” โรงเรียนวัดลานนา จังหวัดปทุมธานี 2. โครงการ “ศาลาสร้างสุข ทางปัญญา” โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี 3.โครงการ “เติมสี สนามเด็กยิ้ม” โรงเรียนวัดขุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 4. โครงการ “โรงอาหารปันสุข” โรงเรียนวัดบอนใหญ่ จังหวัดปทุมธานี 5. โครงการ ... Read More »