Wisdom Forum

งานเสวนา “250 ปี จากอยุธยา สู่กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์” (19 เม.ย. 2560)

WF 19-04-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV การเสวนา “250 ปี จากอยุธยา สู่กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์” ณ ห้องนิทรรศการ ศาลากวนอิม (อาคาร 18 ) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยงานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นโดย ฝ่ายพัฒนาสังคม ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ร่วมเสวนา โดย… 1. อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการอิสระ 2. ​​​​​อาจารย์นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ สื่อมวลชนอาวุโส 3. ​​​​​อาจารย์กำพล จำปาพันธ์ นักวิชาการอิสระ ​​​ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ... Read More »

สัมมนา Social Enterprise (SE) กับสิทธิมนุษยชนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย (30 เม.ย. 60)

WF 30-04-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV สัมมนา Social Enterprise (SE) กับสิทธิมนุษยชนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ศุนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม (SE Center RSU) ร่วมกับ Global Compact Network Thailand (UNGC) จัดสัมมนา Social Enterprise (SE) กับสิทธิมนุษยชนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ... Read More »

การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา” โดย คณะศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต

WF 25-02-60 01

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 Read More »

เสวนาพิเศษในหัวข้อ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

WF 24-02-60 01

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฉลองครบรอบ 30 ปีโครงการ ด้วยการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” โดย สุนี ไชยรส และ รสนา โตสิตระกูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “ชีวิต แนวคิด และผลงานของผู้หญิงธรรมศาสตร์ในรอบ 80 ปี” ณ ห้องประชุม บุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ท่าพระจันทร์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-12.00 น. บันทึกเทปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 Read More »

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แจกเงินคนจน… สวัสดิการหรือประชานิยม”

จับภาพหน้าจอ 2560-02-16 เวลา 13.32.24

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แจกเงินคนจน… สวัสดิการหรือประชานิยม” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสิรฐ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ และดร.โชคชัย สุทธาเวศ ร่วมพูดคุยในหัวข้อดังกล่าว ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นริศรา เจริญพันธุ์ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม (11-101) อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต บันทึกเทปวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 Read More »

ประชุมวิชาการ เรื่อง “ScientificatonModernization and Globalization of Oriental Medicine 2017”

forum 23-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Tus-Holding Co.,Ltd, Tus Yunnan และ Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ScientificatonModernization and Globalization of Oriental Medicine 2017” วันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารคุณรัตนากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านแพทย์แผนตะวันออก ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และการแพทย์เป็นการประยุกต์ เพื่อต่อยอด องค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพ ความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ ... Read More »

WISDOM FORUM : “ความตื่นตัว เคลื่อนไหว มีส่วนร่วม คือ ทางออกสังคมไทย”

05-10 wf1

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV WISDOM FORUM : “ความตื่นตัว เคลื่อนไหว มีส่วนร่วม คือ ทางออกสังคมไทย” ตอนที่ 1  แขกรับเชิญ 1.อาจารย์อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 2.สมภพ ดอนดีดำเนินรายการ 3.ผศ.ประสาท มีแต้ม กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 4.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 5.ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ กรรมการมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ออกอากาศวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 19.00 – 20.00 น. WISDOM FORUM : “ความตื่นตัว เคลื่อนไหว ... Read More »

WISDOM FORUM : “RSU WISDOM TV MC SEARCH 2016 ครั้งที่ 2”

03-10 wf1

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV WISDOM FORUM : “RSU WISDOM TV MC SEARCH 2016 ครั้งที่ 2” ตอนที่ 1   WISDOM FORUM : “RSU WISDOM TV MC SEARCH 2016 ครั้งที่ 2” ตอนที่ 2  แขกรับเชิญ - ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว รองผู้อำนวยการ อาร์เอสยู วิสดอมทีวี - กมลวรรณ ตรีพงศ์ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว - รสลิน ... Read More »

WISDOM FORUM : “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

14-09 wf 1

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ WISDOM FORUM : “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ตอนที่ 1  แขกรับเชิญ - พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกอากาศวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 19.00 – 20.00 น. รายการ WISDOM FORUM : “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ตอนที่ 2  แขกรับเชิญ - สุรางคณา วายุภาพ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ - ปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนว ประเทศไทย - วีระศักดิ์ ... Read More »

WISDOM FORUM : มหกรรม ป+ป “ปฏิรูปการเกษตร ที่ดิน ดิน น้ำป่า แร่”

12-09 wf 1

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (รายประเด็น) มหกรรม ป+ป ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย “เดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” “ปฏิรูปการเกษตร ที่ดิน ดิน น้ำป่า แร่” 20/08/59 ณ ห้องประชุมตึก 1-705 ชั้น 7 อาคาร 1  นำเสนอโดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ / อ.พีระพงศ์ สาคริก / คุณสุรจิต วชิรเวทย์ / ประสาร มฤคพิทักษ์ / ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต / คุณบรรจง นะแส / พลเอกจารุภัทร เรืองสุวรรณ / คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว / คุณบำรุง คะโยธา / กฤษกร ศิลารักษ์ / ... Read More »

WISDOM FORUM : มหกรรม ป+ป “ปฏิรูปพลังงาน”

06-09 wf 1

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (รายประเด็น) มหกรรม ป+ป ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย “เดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” “ปฏิรูปพลังงาน” 20/08/59 ณ ห้องประชุมออดิเทอเรี่ยม ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยรังสิต ประเด็นย่อย 1 : พลังงานที่เป็นธรรม ประเด็นย่อย 2 : พลังงานทางเลือกและยั่งยืน นำเสนอโดย คุณรสนา โตสิตระกูล / มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี/ นพ.ระวี มาดฉมาดล / คุณปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ / รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร / ผศ.ประสาท มีแต้ม ดำเนินรายการโดย อิฐบูรณ์ อ้นวงษา และ อ.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล Read More »

WISDOM FORUM : มหกรรม ป+ป “ปฏิรูปเศรษฐกิจ”

02-09 wf 1

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (รายประเด็น) มหกรรม ป+ป ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย “เดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” ประเด็นย่อย 1 : เศรษฐกิจที่เป็นธรรม และการผูกขาด นำเสนอโดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ / ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ / อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ / ดร.ณรงค์ โชควัฒนา / ปรีดา เตียสุวรรณ์  ประเด็นย่อย 2 : การแก้ไขความยากจน แรงงาน และสวัสดิการสังคม นำเสนอโดย อ.พิภพ ธงไชย / นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ / ศาตราภิชาน ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ / คุณศิริชัย ไม้งาม / อ.สุนี ... Read More »

WISDOM FORUM : มหกรรม ป+ป “ปฏิรูปการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสื่อสารมวลชน”

23-08 wf 1

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (รายประเด็น) มหกรรม ป+ป ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย “เดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” Read More »

WISDOM FORUM : การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตอน 1 – 2

16-08 wf 1

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV WISDOM FORUM : การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ตอน 1  แขกรับเชิญ - ศ.ดร. สมปอง สุจริตกุล คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - ดร.สุรพล ศรีริทยา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ม.รังสิต ออกอากาศวันอังคารที่ 16 สิงคมคม พ.ศ.2559 เวลา 19.00 – 20.00 น. WISDOM FORUM : การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ตอน 2  แขกรับเชิญ - ดร.สุรพล ศรีริทยา ... Read More »

WISDOM FORUM : “พิพิธภัณฑ์แม่” โครงการสวนประติมากรรมปฐมอุทยานเเห่งความรัก

02-08-59 01

สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV WISDOM FORUM : พิพิธภัณฑ์แม่ ตอน 1 “ปาฐกถาเรื่องแม่”  เบรก 1 ตอน “ปาฐกถาเรื่องแม่” แขกรับเชิญ - ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เบรก 2 ตอน “ความสำคัญของสวนประติมากรรมต่อสาธารณะ” ตอน 1 แขกรับเชิญ - พิภพ ธงไชย ดำเนินรายการ - ครองศักดิ์ จุฬามรกต สถาปนิกผู้ออกแบบและผู้ริเริ่มโครงการปฐมอุทยานแห่งความรักพิพิธภัณฑ์แม่ - ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2558 - ศาสตราจารย์วิโชค ... Read More »