Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปประเทศไทย … โรฮิงญา “วิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลก” โดย อำนาจ มะหะหมัด

PT 08-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : โรฮิงญา “วิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลก” แขกรับเชิญ : อำนาจ มะหะหมัด หัวหน้าศูนย์ศึกษาโลกมุสลิม สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา ม.รังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … มองการเมืองไทยฉบับ “องอาจ คล้ามไพบูลย์”

PT 01-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : มองการเมืองไทยฉบับ “องอาจ คล้ามไพบูลย์” แขกรับเชิญ : องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “โจน จันได ” น้อมนำศาสตร์พระราชา : เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

PT 11-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ศาสตร์พระราชา : เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน แขกรับเชิญ : โจน จันได ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์ พันพรรณ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “เดินหน้าปฏิรูปยางทั้งระบบอย่างยั่งยืน” โดย สุนทร รักษ์รงค์

PT 10-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “เดินหน้าปฏิรูปยางทั้งระบบอย่างยั่งยืน” แขกรับเชิญ : สุนทร รักษ์รงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สคยท.) ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … ย้อนรำลึก “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” โดย สันติสุข โสภณสิริ นักประวัติศาสตร์

PT 03-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ย้อนรำลึก “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ผู้ทรงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ตลอดรัชสมัย 70 ปีแห่งการครองราชย์ มีโครงการในพระราชดำริเกิดขึ้นกว่า 4,685 โครงการ เพื่อพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ทุกเชื่อเชื้อชาติ ได้อยู่ดีกินดี แขกรับเชิญ : สันติสุข โสภณสิริ นักประวัติศาสตร์ ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “ความเหลื่อมล้ำโอกาสการศึกษาของไทย” โดย ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์

PTR 06-10-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “ความเหลื่อมล้ำโอกาสการศึกษาของไทย” แขกรับเชิญ : ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต และกรรมการสภาการศึกษา รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจาก ดร. วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต และกรรมการสภาการศึกษา ให้มุมมองในประเด็น “ความเหลื่อมล้ำโอกาสการศึกษาของไทย” ซึ่ง ดร.วรชาติ พยายามสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่ครู หรือ ผู้สอน เริ่มต้นทำได้เอง เมื่อครูเก่ง และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ดี นั่นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปฏิรูปการศึกษาทำได้เลยโดยไม่ต้องรอนโยบาย หรือรอระบบการศึกษาให้เปลี่ยนแปลง หลายๆนโยบายที่รัฐบาลไทยพยายามทำ คือ การให้ครูสอนน้อยลง แต่สร้างทักษะความรู้ให้กับเด็กมากขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ต้องรอนโยบาย แต่ครูทำได้เลย เพราะข้อมูลความรู้มีอยู่ทั่วไป มีอยู่ในอินเตอร์เน็ต แต่การสอนทักษะการเรียนรู้ให้เด็กไทยนั้น ... Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “เดินหน้า-ถอยหลัง” การเมืองไทยยุครัฐบาล คสช. โดย ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง

PTR 29-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “เดินหน้า-ถอยหลัง” การเมืองไทยยุครัฐบาล คสช. แขกรับเชิญ : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต เมื่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งได้มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้การเมืองในประเทศมีความชัดเจน แต่การเมืองต่างชาติกับร้อนระอุ การเมืองไทยในยุคนี้จะมีแนวทางอย่างไร รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต พาไปพูดคุยกับ ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต ผศ.วันวิชิต กล่าวว่า การเมืองระดับโลก มุ่งเน้นไปที่ประเด็นของเกาหลีเหนือในการเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดนไม่สนท่าทีของมหาอำนาจระดับโลก ทำให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญที่การศึกษาการเมืองต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะประเด็นนี้ เป็นเรื่องที่ลากยาวมานานหลายปีและเกี่ยวโยงกับการเมืองและผลประโยชน์ของหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมีผลต่อโครงการสอดแนมขีปนาวุธระดับโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงความมั่นคงของหลายประเทศ ขณะที่ปัญหาภายในของหลายประเทศ เช่น ปัญหาของผู้นำสหรัฐในการจัดการกับเรื่องส่วนตัว และเรื่องท่าทีต่อปัญหาในตะวันออกกลาง ... Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “Startup Thailand 4.0 อนาคตเศรษฐกิจไทย” โดย ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

PTR 22-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปฏิรูปประเทศ Startup Thailand 4.0 อนาคตเศรษฐกิจไทย แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.รังสิต วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปฏิรูปประเทศ Startup Thailand 4.0 อนาคตเศรษฐกิจไทย           “ปฏิรูปประเทศ Startup Thailand 4.0 อนาคตเศรษฐกิจไทย” คือ นโยบายสำคัญของประเทศที่ท้าทายอย่างมาก ซึ่งหลายประเทศรุกเดินหน้าไปหลายก้าวแล้ว ... Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ” โดย คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

PTR 15-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ” แขกรับเชิญ : คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “ปฏิรูปภาคประชาชน” โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล

PTR 08-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “ปฏิรูปภาคประชาชน” แขกรับเชิญ : รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1   Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “มุมมองคนรุ่นใหม่การเมืองไทย…สู่สังคมธรรมาธิปไตย” โดย จอมภัทร์ เลิศนึกคิด นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต

PTR 01-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “มุมมองคนรุ่นใหม่การเมืองไทย…สู่สังคมธรรมาธิปไตย” แขกรับเชิญ : จอมภัทร์ เลิศนึกคิด นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “ระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจไทย” โดย สาวิทย์ แก้วหวาน

PTR 25-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “ปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจไทย” แขกรับเชิญ : นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)   วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 รายการปฎิรูปประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจาก คุณ สาวิทย์ แก้วหวานประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ให้มุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับจุดยินของสหภาพว่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางอย่างไร คุณสาวิทย์ ตอบคำถามที่ว่า แปรรูปแล้วดีหรือไม่ โดยยกตัวอย่างของการแปรรูปในประเทศอังกฤษว่า จะดีหรือไม่ ให้ดูว่าเอกชนบริหารแล้วเอื้อประโยชน์ต่อใคร เมื่อบริหารงานแบบเอกชนคือการแสวงหากำไรสูงสุด และประชาชนจะได้ประโยชน์ได้อย่างไร ขณะที่ประเทศจีน นอร์เวย์ ยังยึดถือการเป็นรัฐวิสาหกิจ เพราะเจอประสบการณ์การให้เอกชนบริหารจัดการแล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์ จึงดึงกลับคืนมาเป็นของรัฐดังเดิม ... Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “แพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย” โดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

PTR 18-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “แพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย” แขกรับเชิญ : ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปพลังงาน … “ความจริงที่ต้องไม่บิดเบือนข้อมูล” โดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี

PTR 11-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปฏิรูปพลังงาน … “ความจริงที่ต้องไม่บิดเบือนข้อมูล” แขกรับเชิญ : ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … จุดเปลี่ยนเกษตรกรไทย ด้วยมือคนรุ่นใหม่ “เกษตรอินทรีย์” โดย สิริกร ลิ้มสุวรรณ

PTR 04-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : จุดเปลี่ยนเกษตรกรไทย ด้วยมือคนรุ่นใหม่ “เกษตรอินทรีย์” แขกรับเชิญ : สิริกร ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »