Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต

“ถอดบทเรียน กกต. หลังมีมติให้เซ็ตซีโร่ กกต.ทั้งคณะ” โดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง

PTR 16-06-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “ถอดบทเรียน กกต. ” จากกรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้เซ็ตซีโร่ กกต.ทั้งคณะ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุด แขกรับเชิญ : รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปรากฏการณ์สื่อ “เปรี้ยว” ฆ่าหั่นศพ สังคมได้อะไรจากเรื่องนี้ โดย อ.ปฏินันท์ สันติเมทนีดล

PTR 09-06-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปรากฏการณ์สื่อ “เปรี้ยว” ฆ่าหั่นศพ สังคมได้อะไรจากเรื่องนี้ แขกรับเชิญ : อ.ปฏินันท์ สันติเมทนีดล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

“มองทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ 4.0 พร้อมจับตาสถานการณ์โลก” โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

PTR 02-06-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “มองทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ 4.0 พร้อมจับตาสถานการณ์โลก” แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.รังสิต วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

“ลดวาระกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ระบบอุปถัมภ์เพื่อใคร!” โดย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

PTr 19-05-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “ลดวาระกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ระบบอุปถัมภ์เพื่อใคร!” รายการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.สุริยะใส กตะศิลา พาไปร่วมปฏิรูปประเทศ เมื่อข้อเสนอปฏิรูประบบกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้ที่เสนอให้แก้ไขที่มาของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้เลือกตั้งโดยตรวจากประชาชน ทุก 5 ปี และมีการประเมินผลทุก 3 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองเข้าแทรกแซง ใช้เป็นฐานเสียง แขกรับเชิญ : ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย อ.สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

PTR 12-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แขกรับเชิญ : อ.สุนี ไชยรส ผอ.ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางช่อง News1 Read More »

“สิทธิของชุมชนกับปัญหาที่ดิน…เพื่อนายทุนหรือเพื่อใคร! โดย อ.คมสัน โพธิ์คง คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต

PTR 05-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “สิทธิของชุมชนกับปัญหาที่ดิน…เพื่อนายทุนหรือเพื่อใคร! แขกรับเชิญ : อ.คมสัน โพธิ์คง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางช่อง News1 Read More »

มุมมองร่าง “พ.ร.ป.พรรคการเมือง” พร้อมเปิดใจลาออกสปท. โดย วิทยา แก้วภราดัย

PTR 28-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : มุมมองร่าง “พ.ร.ป.พรรคการเมือง” พร้อมเปิดใจลาออกสปท. แขกรับเชิญ : วิทยา แก้วภราดัย สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รายการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.สุริยะใส กตะศิลา พาไปร่วมปฏิรูปประเทศ เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนโรดแม็ปของรัฐบาลคสช. การเลือกตั้งเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับนักการเมือง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ รวมถึงขยายความประเด็นสำคัญอย่างวาระการดำรงตำแหน่งของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์,แกนนำกปปส. ล่าสุดกำลังจะเป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

“พาณิชย์” เปิดแผนโรดแม็ปนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

PTR 21-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “พาณิชย์”เปิดแผนโรดแม็ปนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 แขกรับเชิญ : สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางช่อง News1 รายการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต พาไปล้วงลึกถึง แผนโรดแม็ปนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีภารกิจสำคัญ คือ การสานต่อนโยบายประชารัฐ สนับสนุนการค้าขายของประชาชน และตรวจสอบจับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์ คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในทีมงานสำคัญของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล กล่าวว่า รัฐบาลกำลังเดินหน้าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีโครงการประชารัฐ เป็นกำลังสำคัญหลักในการขับเคลื่อน เพราะรัฐบาลเล็งเห็นว่าภาคเอกชนจะสามารถเข้ามาช่วยเรื่องของตลาด เพราะเอกชนจะรู้ว่าตลาดต้องการอะไรอย่างแท้จริง เพราะเมื่อมีตลาดก็จะมีการทำสินค้ามาขายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง ... Read More »

“ปัญหาการท่องเที่ยวไทย ภายใต้เศรษฐกิจชะลอตัว” โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

175_n

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปัญหาการท่องเที่ยวไทย ภายใต้เศรษฐกิจชะลอตัว แขกรับเชิญ : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต Read More »

ปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย ปัญหาเรื้อรัง…ใคร! “ป่วย” โดย นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย ปัญหาเรื้อรัง…ใคร! “ป่วย” แขกรับเชิญ : นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.รังสิต ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางช่อง News1 Read More »

“หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” แจงสูตรพิเศษรัฐบาลแห่งชาติ รักษาโรคไม่ได้จริง! (มีคลิป)

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

รายการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยทางรายการได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมพูดคุยถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ที่ดูจะไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง รวมถึงเรื่องของการวางกลยุทธ์ของพรรคประชาธิปัตย์ใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น Read More »

มองคอร์รัปชั่นไทยฉบับ “สังศิต” พร้อมเปิดใจ “ตำรวจไทย มีไว้ทำอะไร” โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

17190826_10209057119808506_5768012301193554595_n

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : มองคอร์รัปชั่นไทยฉบับ “สังศิต” พร้อมเปิดใจ “ตำรวจไทย มีไว้ทำอะไร แขกรับเชิญ : รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางช่อง News1 Read More »

“โรงไฟฟ้ากระบี่…ปัญหาพลังงานและ EIA-EHIA” โดย ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

PTR 03-03-60 01

ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความกังวลต่อการที่รัฐบาลจะมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และการประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพ (EHIA) ขึ้นมาใหม่ Read More »

ปฏิรูประบบราง (รถไฟ) โดย ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต

PTR 24-02-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปฏิรูประบบราง (รถไฟ) แขกรับเชิญ : รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางช่อง News1 Read More »

พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ ดี-ไม่ดี ? โดย อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

pt 17-02

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ ดี-ไม่ดี ? แขกรับเชิญ : อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต ออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางช่อง News1 Read More »