Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปประเทศไทย … เปิดใจ “อลงกรณ์ พลบุตร”

PT 16-03-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : เปิดใจ “อลงกรณ์ พลบุตร” แขกรับเชิญ : อลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1 ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … คดีคนดังล่า “เสือดำ” ชะตากรรมในผืนป่า สะท้อนอะไรสังคมไทย! โดย ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว

PT 02-03-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : คดีคนดังล่า “เสือดำ” ชะตากรรมในผืนป่า สะท้อนอะไรสังคมไทย! แขกรับเชิญ : ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต” โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

PT 16-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต” แขกรับเชิญ : ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “เสรีภาพ วิชาการ การเมือง” โดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (นิด้า)

PT 09-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “เสรีภาพ วิชาการ การเมือง” แขกรับเชิญ : ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … การเมืองไทย “เดินหน้า-ถอยหลัง” โดย ประสาร มฤคพิทักษ์

PT 02-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : การเมืองไทย “เดินหน้า-ถอยหลัง” แขกรับเชิญ : ประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม “ลดแพะ ลดแกะ” โดย ศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

PT 26-01-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม “ลดแพะ ลดแกะ” แขกรับเชิญ : รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณบดีสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ม.รังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … ปฏิรูปการกีฬา “เน้นสร้างเยาวชนสู่ระดับสากล” โดย ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์

maxresdefault

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปฏิรูปการกีฬา “เน้นสร้างเยาวชนสู่ระดับสากล” แขกรับเชิญ : ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.รังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “จีน” ยุคใหม่สู่มหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก โดย ไพศาล พืชมงคล

PT 12-01-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “จีน” ยุคใหม่สู่มหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก แขกรับเชิญ : ไพศาล พืชมงคล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “จุดเปลี่ยนปฏิรูปการศึกษาไทย” โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

PT 29-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “จุดเปลี่ยนปฏิรูปการศึกษาไทย” แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ม.รังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “เหลียวหลัง-แลหน้า 4 ปี รัฐประหาร คสช.” โดย รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กทม.

25507905_10

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “เหลียวหลัง-แลหน้า 4 ปี รัฐประหาร คสช. แขกรับเชิญ : คุณรสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กทม. ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … เส้นทางการต่อสู้ของประชาชน “อุดมคติ จิตสำนึก อุดมการณ์ทางสังคม และการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม” โดย บรรจง นะแส

PT 15-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : เส้นทางการต่อสู้ของประชาชน “อุดมคติ จิตสำนึก อุดมการณ์ทางสังคม และการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม” แขกรับเชิญ : บรรจง นะแส ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … โรฮิงญา “วิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลก” โดย อำนาจ มะหะหมัด

PT 08-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : โรฮิงญา “วิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลก” แขกรับเชิญ : อำนาจ มะหะหมัด หัวหน้าศูนย์ศึกษาโลกมุสลิม สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา ม.รังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … มองการเมืองไทยฉบับ “องอาจ คล้ามไพบูลย์”

PT 01-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : มองการเมืองไทยฉบับ “องอาจ คล้ามไพบูลย์” แขกรับเชิญ : องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “โจน จันได ” น้อมนำศาสตร์พระราชา : เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

PT 11-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ศาสตร์พระราชา : เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน แขกรับเชิญ : โจน จันได ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์ พันพรรณ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “เดินหน้าปฏิรูปยางทั้งระบบอย่างยั่งยืน” โดย สุนทร รักษ์รงค์

PT 10-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “เดินหน้าปฏิรูปยางทั้งระบบอย่างยั่งยืน” แขกรับเชิญ : สุนทร รักษ์รงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สคยท.) ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »