Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปประเทศไทย … “อนาคตแรงงานไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0”

31870642_1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “อนาคตแรงงานไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0” แขกรับเชิญ : คุณชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … ระเบิดเวลา “ทีโอที-แคท” ทรัพย์สินจะตกไปอยู่ในมือใคร?

PTR 27-04-61 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ระเบิดเวลา “ทีโอที-แคท” ทรัพย์สินจะตกไปอยู่ในมือใคร? แขกรับเชิญ : ดร.พงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … เบื้องลึกผลิตภัณฑ์ยาพ่นสเปรย์ “กัญชา”

PTR 20-04-61 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : เบื้องลึกผลิตภัณฑ์ยาพ่นสเปรย์ “กัญชา” แขกรับเชิญ : รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ และหัวหน้าทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากสารสกัดกัญชา ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … ความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างซึ่งสกัดจากกัญชา

27861635_20

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างซึ่งสกัดจากกัญชา แขกรับเชิญ : - ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต - นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.รังสิต - อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต - ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และทีมนักวิจัย ม.รังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … คอคอดกระ@คลองไทย ใครได้ใครเสีย #2 จบ

PTR 06-04-61 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : คอคอดกระ@คลองไทย ใครได้ใครเสีย #1 แขกรับเชิญ : - สุทธิชัย หยุ่น - ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ - สุภาพ คลี่ขจาย - พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ - ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ - ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ - สฤษฏ์ เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ... Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … คอคอดกระ@คลองไทย ใครได้ใครเสีย #1

PT 30-03-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : คอคอดกระ@คลองไทย ใครได้ใครเสีย #1 แขกรับเชิญ : - สุทธิชัย หยุ่น - ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ - สุภาพ คลี่ขจาย - พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ - ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ - ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ - สฤษฏ์ เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ... Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … ถอดรหัสการเมืองไทย “ก่อน-หลัง” เลือกตั้งปี 62 โดย รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

PT 23-03-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ถอดรหัสการเมืองไทย “ก่อน-หลัง” เลือกตั้งปี 62 แขกรับเชิญ : รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มองว่า สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้ต่างจากปี 40 อย่างสิ้นเชิง สภาพพรรคการเมืองตอนนั้น ... Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … เปิดใจ “อลงกรณ์ พลบุตร”

PT 16-03-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : เปิดใจ “อลงกรณ์ พลบุตร” แขกรับเชิญ : อลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1 ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 อลงกรณ์ พลบุตร อดีตนักการเมืองคนสำคัญ กับบทบาททางการเมืองหลายตำแหน่ง มองว่า การเมืองไทยที่กำลังเดินไปข้างหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องตีโจทย์การปฏิรูปประเทศ ที่เป็นข้อเรียกร้องตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร ผ่านการออกเป็นรัฐธรรมนูญที่สำเร็จให้ได้ โดยเฉพาะ การทำตามโรดแมปการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอนนี้ เส้นทางการจัดการเลือกตั้งมีความชัดเจนขึ้น การมีกฎหมายประกอบ การมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ... Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … คดีคนดังล่า “เสือดำ” ชะตากรรมในผืนป่า สะท้อนอะไรสังคมไทย! โดย ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว

PT 02-03-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : คดีคนดังล่า “เสือดำ” ชะตากรรมในผืนป่า สะท้อนอะไรสังคมไทย! แขกรับเชิญ : ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต” โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

PT 16-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต” แขกรับเชิญ : ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยรังสิต เกิดขึ้นภายใต้กระแสความกังวลในด้านจำนวนนักศึกษาที่ลดลง อันมาจากภาวะประชากรของโลก และค่านิยมของคนรุ่นใหม่บางกลุ่มที่ไม่สนใจเรื่องการศึกษา แต่สำหรับมุมมองของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตกลับมองว่า สิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนนักศึกษา แต่เป็นการตั้งคำถามว่า เรียนไปทำไม หรือ เรียนแล้วตอบโจทย์หรือไม่ การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 4 ... Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “เสรีภาพ วิชาการ การเมือง” โดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (นิด้า)

PT 09-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “เสรีภาพ วิชาการ การเมือง” แขกรับเชิญ : ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาเปิดมุมมองความคิดต่อคำว่า “เซนเซอร์ตัวเอง” ซึ่งเกิดขึ้นในหลายแวดวง ทั้งสื่อสารมวลชน จนกระทั่งวิชาชีพอาจารย์ แต่สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแบบสำรวจความคิดเห็นระดับประเทศ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการเมือง ความนิยมในตัวรัฐบาลและผู้นำประเทศ อย่างเช่น ... Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … การเมืองไทย “เดินหน้า-ถอยหลัง” โดย ประสาร มฤคพิทักษ์

PT 02-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : การเมืองไทย “เดินหน้า-ถอยหลัง” แขกรับเชิญ : ประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม “ลดแพะ ลดแกะ” โดย ศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

PT 26-01-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม “ลดแพะ ลดแกะ” แขกรับเชิญ : รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณบดีสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ม.รังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … ปฏิรูปการกีฬา “เน้นสร้างเยาวชนสู่ระดับสากล” โดย ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์

maxresdefault

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : ปฏิรูปการกีฬา “เน้นสร้างเยาวชนสู่ระดับสากล” แขกรับเชิญ : ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.รังสิต ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

ปฏิรูปประเทศไทย … “จีน” ยุคใหม่สู่มหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก โดย ไพศาล พืชมงคล

PT 12-01-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “จีน” ยุคใหม่สู่มหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก แขกรับเชิญ : ไพศาล พืชมงคล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »