Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้

สาระความรู้

กายภาพบำบัด : “ตรวจประเมินร่างกายด้วย redcord” โดย ทิวา โกศล

24774901

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ช่วง กายภาพบำบัด ช่วงที่ 2 : “ตรวจประเมินร่างกายด้วย redcord” โดย ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 10.35 น. – 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU SPORT CLUB : ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล Chang U-Champion Cup 2017 ทั้งหมดรวม 5 คู่

RSC 09-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ออกาอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ช่วงที่ 1 : ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล Chang U-Champion Cup 2017 ทั้งหมดรวม 5 คู่ ได้แก่ - ม.ราชพฤกษ์ เปิดบ้านต้อนรับ ม.รังสิต - ม.รังสิต เปิดบ้านต้อนรับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ - ม.รังสิต เปิดบ้านต้อนรับ ม.เกษมบัณฑิต - ม.ธนบุรี เปิดบ้านต้อนรับ ม.รังสิต - ม.รังสิต เปิดบ้านต้อนรับ ... Read More »

Wisdom Forum : โครงการ CSR เพื่อสังคม “GIVE FOR THE FUTURE”

WF 30-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV การนำเสนอและมอบโครงการ CSR เพื่อสังคม  10 โครงการสู่ 10 โรงเรียน “GIVE FOR THE FUTURE” โดย นักศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลำดับการนำเสนอและส่งมอบโครงการ ดังนี้ 1. โครงการ ”โรงอาหาร หรรษา” โรงเรียนวัดลานนา จังหวัดปทุมธานี 2. โครงการ “ศาลาสร้างสุข ทางปัญญา” โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี 3.โครงการ “เติมสี สนามเด็กยิ้ม” โรงเรียนวัดขุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 4. โครงการ “โรงอาหารปันสุข” โรงเรียนวัดบอนใหญ่ จังหวัดปทุมธานี 5. โครงการ ... Read More »

Wisdom Forum : เทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน งานเสวนา “ศาสตร์พระราชา … ฝ่าวิกฤตเกษตรกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

WF 06-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV เทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน มีการจัดเสวนา หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา … ฝ่าวิกฤตเกษตรกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (ห้อง ๑-๘๐๑ ตึก ๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น ๘) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ - รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต - คุณโจน จันได ศูนยเ์รียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและเก็บเมล็ดพันธ์ พันพรรณ - คุณบรรจง นะแส ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน - ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ดําเนินรายการโดย นายสิริกร ลิ้มสุวรรณ บันทึกเทปวันอังคารที่ ... Read More »

Wisdom Forum : เทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน งานเสวนา “วัฒนธรรมข้าวไท”

WF 07-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานเสวนาหัวข้อ “วัฒนธรรมข้าวไท” (ห้อง ๑-๘๐๑ ตึก ๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น ๘) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ 1. คุณทองแถม นาถจํานง บรรณาธิการหนังสือ พิมพ์สยามรัฐ 2. ศ.ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ดําเนินรายการโดย ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว บันทึกเทปวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 Read More »

ASEAN INTERVIEW : Rohingya Refugee Crisis Project (Guest : Jonas Niesmann)

24232419

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ASEAN Challenge ช่วง ASEAN INTERVIEW : Rohingya Refugee Crisis Project : Initiator “RayS of Hope” Supporting the Refugee Camps at Cox’s Bazar in Bangladesh ผู้ริเริ่มโครงการ “แสงแห่งความหวัง” วิกฤติผู้อพยพชาวโรฮิงญา ณ ค่ายผู้อพยพค็อกซ์บาร์ซาร์ ประเทศบังคลาเทศ Guest : Jonas Niesmann German Exchange Student, International Program, RSU ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ ... Read More »

The Next Gen : Gen.Ed.Academic Week 2017 #1 / Duangduan the dressmaker พลังของครอบครัวคือแรงผลักดัน

NG 03-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ The Next Gen : Gen.Ed.Academic Week 2017 ตอนที่ 1 / Duangduan the dressmaker พลังของครอบครัวคือแรงผลักดัน / เก็บหอย ชายเลน” ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนผู้ใหญ่ชงค์ เบรค 1 ช่วง Gen.Ed. ตอน Gen.Ed.Academic Week 2017 ตอนที่ 1 แขกรับเชิญ - โกรรณิการ์ คงคา / Creative Content ฝ่ายสื่อสารองค์กร - พัชราพร ทุมโคตร / เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและศาลาดนตรี ... Read More »

EDUCATION TODAY : Start up กับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดย Mr.Jeffrey C Hamilton

EDU 02-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : Start up กับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แขกรับเชิญ : Mr.Jeffrey C Hamilton DIRECTOR OF START-UP ดำเนินรายการโดย 1. ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ 2. อ.โอม ปนาทกูล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

Wisdom Forum : สัมมนาวิชาการ “ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน”

WF 27-11-60 4

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานสัมมนาวิชาการ “ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน” วิทยาการ 1. ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการแขวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2. คุณสว่าง ศรีสม ผู้จัดการโครงการภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ 3. คุณศดิส ใจเที่ยง นายกสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย บันทึกเทปวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 Read More »

Wisdom Forum : สัมมนาวิชาการ “การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

WF 29-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานสัมมนา “การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว  และเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนในประเทศหลุดพ้นจากกับดักความยากจนได้อย่างถาวร  ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้การเรียนการสอนถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ที่มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีทักษะและความรู้ในระดับสูง  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง แนวคิดด้านการเรียนการสอนแบบก้าวหน้า หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเรียนรู้สู่อนาคตนั้น  มิได้ให้ความสำคัญกับการท่องจำ  หรือการเรียนจากตำราเพียงอย่างเดียว  แต่มุ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากหลายแหล่ง มีทางเลือกที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้  เป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตลอดจนการช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง  และเลือกรับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนแบบก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้สอนจึงต้องมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนควบคู่กันไปด้วย  เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้  มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีทั้งความรู้ ความสามารถ มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นำ ประกอบกับมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต และตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวมในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ... Read More »

ตะวันรุ่ง : ภาครัฐและสถาบันการศึกษา รื้อฟื้นวิถีวัฒนธรรมข้าวใหม่

TR 03-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ภาครัฐและสถาบันการศึกษา รื้อฟื้นวิถีวัฒนธรรมข้าวใหม่ แขกรับเชิญ : นายอานันท์ ปันยารชุน / ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต / ศ.ธีรยุทธ บุญมี / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 3 ธันวาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

กายภาพบำบัด : “สอนการยืดกล้ามเนื้อส่วนขาของนักกีฬา” โดย อ.ทิวา โกศล

rsu02-12-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ช่วง กายภาพบำบัด ช่วงที่ 3 : “สอนการยืดกล้ามเนื้อส่วนขาของนักกีฬา” โดย ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 10.35 น. – 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

RSU SPORT CLUB : ม.รังสิต เปิดตัวสโมสรวอลเลย์บอล RSU VC / สอนการยืดกล้ามเนื้อส่วนขาของนักกีฬา

RSC 02-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU SPORT CLUB ออกาอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ช่วงที่ 1 : แถลงข่าวเปิดตัวสโมสรวอลเลย์บอล RSU VC มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วงที่ 2 : พิธีกรสัมภาษณ์ จิราภรณ์ เพิ่มผล กับ ลีลาวรรณ สุโคตร 2 นักวอลเลย์บอลทีม RSU VC มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วงที่ 3 : ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต “สอนการยืดกล้ามเนื้อส่วนขาของนักกีฬา ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 ... Read More »

สัมมนาวิชาการ : “แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางการลงทุน ปี 2561: อนาคตประเทศไทย เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย”

WF 27-11-60 3

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และเครือข่ายสันติธรรมประชาธิปไตย จัดสัมมนาวิชาการประจำปีคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 เรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางการลงทุน ปี 2561: อนาคตประเทศไทย เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย” - การเผยแพร่บทวิเคราะห์และคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจ เรื่อง “การคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก 2561 : โอกาสและความเสี่ยง” และเรื่อง “อนาคตทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมปี 2561” โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และทีมคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - ปาฐกถาเรื่อง ... Read More »

Wisdom Forum : เสวนาวิชาการ เรื่อง “กิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร”

WF 23-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV เสวนาวิชาการ เรื่อง “กิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร” หลักการและเหตุผล งานกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มและการเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เช่น เป็นคนดี สุขภาพทั้งการใจดี มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี ฯลฯ สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อที่นั กศึกษาจะสามารถเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพต่อไป โดยทั่วไปกิจกรรมที่อยู่ในความดูแลของกิจการนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยจะประกอบไปด้วยกิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนะธรรม กิจกรรมศาสนา กิจกรรมการเมือง กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ หรือแม้กระทั่งการดูแล ควบคุมความประพฤตของนักศึกษาโดยทำงานร่วมกับสภาหรือสโมสรนิสิตนักศึกษาและผู้บริหารของมหา วิทยาลัย เพื่อให้กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมอย่างสูงสุด จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่อยู่ในกิจการนักศึกษานั้นเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน ดังนั้นการสัมมนาในหัวข้อ”กิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร”จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่จะร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นและร่วมกันทำให้เห็นว่ากิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้หรือมีส่วนพัฒนาประเทศได้ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นเวทีกลางในกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและข้อมูลในหัวข้อกิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร 2.เพื่อให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ได้นำสิ่งที่ได้ไปต่อยอดเพื่อให้กิจการ นักศึกษาได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศ 3.เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคคลากรทางการศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของกิจการนักศึกษา ภายในงานได้รับเกียรติจาก - ผอ.บรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ... Read More »