Home » รอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต

รอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต

RSU News Talk : ม.รังสิต เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

รศ.นันทชัย ทองแป้น

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk : ม.รังสิต เตรียมจัด “งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2560″ ( คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ) แขกรับเชิญ : รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา” โดย คณะศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต

WF 25-02-60 01

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 Read More »

เสวนาพิเศษในหัวข้อ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

WF 24-02-60 01

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฉลองครบรอบ 30 ปีโครงการ ด้วยการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” โดย สุนี ไชยรส และ รสนา โตสิตระกูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “ชีวิต แนวคิด และผลงานของผู้หญิงธรรมศาสตร์ในรอบ 80 ปี” ณ ห้องประชุม บุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ท่าพระจันทร์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-12.00 น. บันทึกเทปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 Read More »

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แจกเงินคนจน… สวัสดิการหรือประชานิยม”

จับภาพหน้าจอ 2560-02-16 เวลา 13.32.24

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แจกเงินคนจน… สวัสดิการหรือประชานิยม” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสิรฐ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ และดร.โชคชัย สุทธาเวศ ร่วมพูดคุยในหัวข้อดังกล่าว ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นริศรา เจริญพันธุ์ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม (11-101) อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต บันทึกเทปวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 Read More »

ม.รังสิต ปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

กฤษฎา ศรีแผ้ว

มหาวิทยาลัยรังสิต ปฏิรูปหลักสูตรนานาชาติ (RSU International Program) สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับนักศึกษาไทยและต่างชาติในปีการศึกษา 2560 ตอบโจทย์ตลาดการแข่งขันด้านการศึกษามาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ Read More »

Rangsit “คิด” : กิจกรรม “Recital Hours” on February 2017 พื้นที่ได้แสดงคอนเสิร์ตขนาดเล็กๆ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ ของนักศึกษา

RK 05-03-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “Recital Hours” on February 2017 งานที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีพื้นที่ได้แสดงคอนเสิร์ตขนาดเล็กๆ ของตัวเอง เพื่อให้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการแสดงจริงก่อนที่จะจบการศึกษาออกไป ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ News1 วันที่ 5 มีนาคม 2560 Read More »

ม.รังสิต จัดแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ เรื่อง “SUPER HERO OF THE WORLD”

SUPER HERO OF THE WORLD

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ เรื่อง “SUPER HERO OF THE WORLD” ซึ่งเป็นหนึ่งในละครเวที ๙ เรื่อง จาก ๙ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงลคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โครงการ Sounds of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี โดยจัดการแสดง 3 รอบ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมรับชม โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิตให้การต้อนรับ นอกจากนี้ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมชมจำนวนมาก ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต Read More »

สัมมนาทางวิชาการ “พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9”

forum 07-02-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9” จำลองชี้ พุทธเศรษฐศาสตร์สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 แนะนำผู้นำประเทศเดินตามคำสอนของพ่อแห่งแผ่นดิน สร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งได้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต RSU Wisdom TV, คลื่นวิทยุ FM96.5 อสมท., หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์และสถานีโทรทัศน์ Spring new ได้จัดสัมนาทางวิชาการประจำปีคณะเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร.9″ พระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ได้ปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์กับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม” สรุปใจความได้ว่า ความต้องการของมนุษย์นั้นมีไม่จำกัด แต่ทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัด เมื่อมองด้านของพุทธเศรษฐศาสตร์ เรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มุ่งเน้นไปทางด้านของทรัพยากร หรือ แม้กระทั่งเรื่อง ที่ดิน แรงงาน และผู้ประกอบการ ... Read More »

Land of Love : จากแรงบันดาลใจ 5 ดวงใจภักดิ์ นิยายรัก “ลูกไม้ ของพ่อ” “สู่รักห่มฟ้า”

LL 17-02-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : จากแรงบันดาลใจ 5 ดวงใจภักดิ์ นิยายรัก “ลูกไม้ ของพ่อ” “สู่รักห่มฟ้า” ตอนที่ 1  ออกอากาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 – 22.30 น. ทางช่อง News1 ตอนที่ 2  ออกอากาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 22.00 – 22.30 น. ทางช่อง News1 การเสวนาเรื่อง จากแรงบันดาลใจ 5 ดวงใจภักดิ์ ... Read More »

Rangsit “คิด” : RSU VC ตบลูกยางท้าฝันสุ่การพัฒนาที่เข้มแข็งกับทีมวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยรังสิต

RK 19-02-60

รายการ Rangsit “คิด” : ตบลูกยางท้าฝันสุ่การพัฒนาที่เข้มแข็งกับทีมวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยรังสิต RSU VC สัมภาษณ์ 1. อาจารย์ พีระ ศรีประพันธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกีฬาและสันทนาการ 2. นายธนิษฐ์ เจริญเมือง คณะบริหารธุระกิจ 3. นายนพดล มูณีเกิด คณะบริหารธุระกิจ 4. นายอานนท์ สินไชย คณะบริหารธุระกิจ 5. นายธนกร จรวิรัตน์ คณะกายภาพบำบัด 6. นายศิริพงษ์ คำภิรมค์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 7. นายราชภัฏ งอนสว่าง คณะศิลปศาสตร์ 8. นายชัยวัฒน์ พัฒนา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 9 นายกิตติศักดิ์ ศรีสุภผลโภชน์ วิทยาลัยรัฐกิจ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ News1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 Read More »

ม.รังสิต จัดแข่งขันบาสเกตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 3 สถาบัน 1 องค์กรกรเอกชน

16807549_1459668164043284_6724044097533768837_n

วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต จัดแข่งขันบาสเกตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 3 สถาบัน 1 องค์กรเอกชน Read More »

Rangsit “คิด” : ก่อนเปิดเวที “Super Hero of The World” 1 ใน 9 ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

RK 12-02-60

Rangsit “คิด” : ก่อนเปิดเวที “Super Hero of The World” 1 ใน 9 ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมหาวิทยาลัยรังสิต l 12 ก.พ. 60 l ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ News1 ตามโครงการ “ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปลูกไทย…ในแบบพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันของรัฐ และเอกชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิต-นักศึกษา ที่เป็นเยาวชนของชาติได้ ค้นคว้า เรียนรู้ และซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แล้วนำมาสื่อสารแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรูปแบบของละครเวที ปฏิทิร ... Read More »

ประชุมวิชาการ เรื่อง “ScientificatonModernization and Globalization of Oriental Medicine 2017”

forum 23-01-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Tus-Holding Co.,Ltd, Tus Yunnan และ Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ScientificatonModernization and Globalization of Oriental Medicine 2017” วันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารคุณรัตนากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านแพทย์แผนตะวันออก ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และการแพทย์เป็นการประยุกต์ เพื่อต่อยอด องค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพ ความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ ... Read More »

RSU News Talk ช่วง Society : เปิดตัวสโมสรวอลเลย์บอล RSU VC / หลักสูตรใหม่สถาปัตย์ ม.รังสิต จบปี 1 ก็ทำได้

rnt 30-01-60 3

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง Society : มหาวิทยาลัยรังสิต แถลงข่าวเปิดตัวสโมสร อาร์เอสยู วีซี ทีมวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัย ที่จะร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ทั้งทีมชาย และทีมหญิง พร้อมทั้งเปิดตัว เฮนรี่ ชาน ดารานักแสดงชาวฮ่องกง ที่จะลงแข่งขันในตำแหน่งตัวเซ็ต ให้กับสโมสรฤดูกาลนี้ ที่อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต  ในฐานะประธานสโมสรวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU VC)  มอบหมายให้ ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  แถลงข่าวเปิดตัวตัวสโมสรวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU VC) พร้อมแนะนำ เฮนรี ชาน พรีเซนเตอร์คนใหม่ของสโมสร ... Read More »

กองทุนสุขภาพเขียว : การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการ ครั้งที่ 1 (21 ม.ค. 2560)

จับภาพหน้าจอ 2560-01-27 เวลา 14.24.34

การนำเสนอกองทุนสุขภาพเขียวต่อการประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ตึก 1 มหาวิทยาลัยรังสิต Read More »