สัมภาษณ์ “ภูริลาภ เทียนน้อย” นักกีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยรังสิต